Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Самостійна робота студентів № 2


Методичні вказівки до виконання

самостійної роботи студентів

з дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів»

 

для студентів спеціальності 5.05040301 «Термічна обробка металів»

 

 

Склав викладач

Н.Є. Караваєва

 

Розглянуто та схвалено цикловою комісією спеціальних металургійних дисциплін. Протокол №___від «_»______ 201_ р.

Голова комісії ______ /О.М. Шичева /

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ № 1

 

Дисципліна: Технологія конструкційних матеріалів
Блок змістовних модулів: Розділ 1 Технологія конструкційних матеріалів
Кількість годин  
Модуль змістовний: Тема 1 Виробництво чорних і кольорових металів
Модульна одиниця: 1.1.1. Загальні відомості про метали та їх сплави, класифікація, фізичні, хімічні, механічні властивості та їх застосування.
   
План: Розташування металів в природі і загальні способи добування.  
 
 
 
Література Основна: 1 Попович В.В., Попович В.В. Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство: Підручник. – Львів: Світ, 2006. – 264 с. 2 Технология металлов. Кнорозов Б.В., Усова Л.Ф., Третьяков А.В. и др.. – М.: Металлургия, 1974. – 648 с. Додаткова: 1. Воскобойников В.Г., Еднерал Ф.П., Кудрин В.А. и др..Технология металлов – М.: Металлургия, 1973. – 462 с. 2. Гуляев А.П. Металловедение: Учебник. – М.: Металлургия, 1968. – 544 с. 3. Технология процес сов обработки давленим / под. ред.. П.И. Полухина. – М.: Металлургия, 1988. – 408 с. 4. Технология метал лов и сварка: Учебник / под. ред.. П.И. Полухина – М.: Высшая школа, 1977. – 464 с.
Завдання: Індивідуальні творчі аналітичні завдання (реферати) .
Запитання для самоперевірки: 1. Що називають металами? Якими властивостями вони володіють? 2. Що утворюють в металах атоми? 3. Що утворюють атоми в площині? У просторі? 4. Які недосконалості має реальний кристал на відміну від ідеального? 5. Що називають рудами? 6. Що відноситься до залізних руд? 7. Що означає порожня порода і що до неї ставиться?  
       

 


САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ № 2

 

Дисципліна: Технологія конструкційних матеріалів
Блок змістовних модулів: Розділ 1 Технологія конструкційних матеріалів
Кількість годин  
Модуль змістовний: Тема 1 Виробництво чорних і кольорових металів
Модульна одиниця: 1.1.2. Виробництво чорних металів.
   
План:
  1. Матеріали для виробництва металів і сплавів. Руди, флюси, паливо і вогнетривкі матеріали.
  2. Виробництво чавуну. Вихідні матеріали. Пристрій і робота доменної печі. основні фізико-хімічні процеси отримання чавуну в сучасних досних печах. Продукти доменної плавки.
  3. Виробництво сталі. Класифікація сталі. Фізико-хімічні процеси отримання сталі. Виробництво сталі в кисневих конвертерах, в мартенівських печах, в електропечах. Розливання сталі в виливниці і безперервне розливання сталі.
 
 
 
 
Література Основна: 1. Попович В.В., Попович В.В. Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство: Підручник. – Львів: Світ, 2006. – 264 с. 2. Технология металлов. Кнорозов Б.В., Усова Л.Ф., Третьяков А.В. и др.. – М.: Металлургия, 1974. – 648 с. Додаткова: 1. Воскобойников В.Г., Еднерал Ф.П., Кудрин В.А. и др..Технология металлов – М.: Металлургия, 1973. – 462 с. 2. Гуляев А.П. Металловедение: Учебник. – М.: Металлургия, 1968. – 544 с. 3. Технология процес сов обработки давленим / под. ред.. П.И. Полухина. – М.: Металлургия, 1988. – 408 с.
  1. Технология метал лов и сварка: Учебник / под. ред.. П.И. Полухина – М.: Высшая школа, 1977. – 464 с.
Завдання: Індивідуальні творчі аналітичні завдання (реферати) Складання конспекту
Запитання для самоперевірки: Індивідуальні тестові завдання 1. Які хімічні елементи відносяться до шкідливих домішок? 2. Які матеріали крім залізних руд, необхідні для виплавки чавуну? 3. Які матеріали застосовують для футерування плавильних апаратів? 4. Що означає збагачення руд? 5. Перерахувати основні способи збагачення руд? Охарактеризувати. 6. Що значить агломерація? Агломерат? 7. Що значить брикетування, виробництво окатишів? 8. Що таке доменна піч? 9. Які матеріали завантажують у доменну піч для виплавки чавуну? 10. Перерахувати етапи фізико-хімічного процесу виплавки чавуну? 11. Для чого призначений переробний чавун? 12. Для чого призначений ливарний чавун? 13. Що називається чавуном? 14. Перерахувати сучасні способи отримання сталі. 15. Описати конвертерний спосіб отримання сталі. 16. Охарактеризувати мартенівський спосіб виробництва сталі? 17. Для чого призначені способи отримання сталі в електропечах? 18. Які стали одержують при розливанні у виливниці?
       

Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал