Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Самостійна робота студентів № 13


 

Дисципліна: Технологія конструкційних матеріалів
Блок змістовних модулів: Розділ 1 Технологія конструкційних матеріалів
Кількість годин  
Модуль змістовний: Тема 4 Неметалеві конструкції
Модульна одиниця: 1.4.2. Композитні матеріали.
   
План: 1 Композитні матеріали ПКМ і ККМ: з порошкоподібним зміцнювачем та волоконні 2 Фізико-технологічні основи одержання композиційних матеріалів. 3 Виготовлення виробів з металевих композиційних матеріалів. 4 Виготовлення деталей з композиційних порошкових матеріалів. 5. Виготовлення деталей з полімерних композиційних матеріалів.
 
 
 
Література Основна: 1. Попович В.В., Попович В.В. Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство: Підручник. – Львів: Світ, 2006. – 264 с. 2. Технология металлов. Кнорозов Б.В., Усова Л.Ф., Третьяков А.В. и др.. – М.: Металлургия, 1974. – 648 с. Додаткова: 1. Воскобойников В.Г., Еднерал Ф.П., Кудрин В.А. и др..Технология металлов – М.: Металлургия, 1973. – 462 с. 2. Гуляев А.П. Металловедение: Учебник. – М.: Металлургия, 1968. – 544 с. 3. Технология процес сов обработки давленим / под. ред.. П.И. Полухина. – М.: Металлургия, 1988. – 408 с. 4. Технология метал лов и сварка: Учебник / под. ред.. П.И. Полухина – М.: Высшая школа, 1977. – 464 с.
Завдання: Індивідуальні творчі аналітичні завдання (реферати) .складання конспекту
Запитання для самоперевірки: 1. Що розуміють під композиційними матеріалами? 2. За якими ознаками класифікуються композиційні матеріали? 3. Які основні вимоги висувають до армирующим і матричним матеріалами для отримання виробів?
       

 


САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ № 14

 

Дисципліна: Технологія конструкційних матеріалів
Блок змістовних модулів: Розділ 1 Технологія конструкційних матеріалів
Кількість годин  
Модуль змістовний: Тема 4 Неметалеві конструкції
Модульна одиниця: 1.4.3. Полімерні матеріали: пластичні маси, гумові матеріали, клеї.
   
План: 1 Виготовлення гумових технічних деталей. 2 Клеї.  
 
 
 
Література Основна: 1. Попович В.В., Попович В.В. Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство: Підручник. – Львів: Світ, 2006. – 264 с. 2. Технология металлов. Кнорозов Б.В., Усова Л.Ф., Третьяков А.В. и др.. – М.: Металлургия, 1974. – 648 с. Додаткова: 1. Воскобойников В.Г., Еднерал Ф.П., Кудрин В.А. и др..Технология металлов – М.: Металлургия, 1973. – 462 с. 2. Гуляев А.П. Металловедение: Учебник. – М.: Металлургия, 1968. – 544 с. 3. Технология процес сов обработки давленим / под. ред.. П.И. Полухина. – М.: Металлургия, 1988. – 408 с. 4. Технология метал лов и сварка: Учебник / под. ред.. П.И. Полухина – М.: Высшая школа, 1977. – 464 с.
Завдання: Індивідуальні творчі аналітичні завдання (реферати) .складання конспекту
Запитання для самоперевірки: 1. Як отримують гумові матеріали. 2. Застосування гумових матеріалів. 3. Що таке клеї? Їх різновиди.  
       

 Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал