Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема №7. Соціологія особистості


7.1. Хлопчика назвали Джон. Вважають, що йому вже 7 років. Він не розмовляє, але швидко бігає і спритно перескакує з гілки на гілку. В свій час його піймали мисливці серед мавп недалеко від озера Танганьїка. Тепер новоявлений Мауглі знаходиться у дитбудинку столиці Бурунді, де його оточують піклування та увага лікарів і вчених.

Важко йому дається повернення до людського життя. Але вчені не втрачають надії, і наче у відзнаку за їх копітку працю, Джон недавно подарував своїм вихователям посмішку. Першу у своєму житті (С. Філатов).

1. Чи можна зараз Джона назвати особистістю?

2. Чи є він людиною? Чому повернення його до людей проходить так повільно і важко?

7.2. Існують різні теоретичні підходи до співвідношення біологічного і соціального в структурі особистості:

a) Особистість формується суспільством, а що стосується біологічних особливостей людини, то вони на даний процес суттєво не впливають.

b) Особистість – феномен суспільного розвитку людини, в якому біологічні фактори є природними передумовами, а соціальні – рушійною силою даного розвитку і формування особистості.

c) Особистість визначається біологічними, спадковими факторами, суспільство не спроможне змінити те, що закладене в людині природою.

1. Яку з вказаних позицій слід вважати вірною?

2. Доведіть, чому при діагностиці розвитку особистості слід враховувати як біологічну, так і соціальну сторону буття людини?

3. Яке значення для соціологічної науки має проблема співвідношення біологічного і соціального в людині?

7.3. Російський психолог Каган М.С розглядає 5 потенціалів структури особистості:

a) гносеологічний;

b) аксіологічний;

c) комунікативний;

d) художній;

e) творчий;

Американський психолог У. Джемс вивів досить цікаву ієрархію особистостей:

a) фізичні;

b) соціальні;

c) духовні.

Також науці знайома класифікація людей:

- Хомо-ферус (людина-дика);

- Хомо-фабер (людина-примітивна);

- Хомо-сапіенс (людина-розумна);

- Хомо-боніс (людина-добра);

- Хомо-креатор (людина-універсальна, гармонійна).

1. Дайте пояснення кожному елементу із вказаних класифікацій.

2. Які з них найбільш характеризують соціологічний аспект особистості?

7.4. Заповніть праву частину таблиці:

Прізвища Етапи соціалізації особистості
Платон  
Ж.Ж. Руссо  
Е. Еріксон  

7.5. Яке визначення соціалізації особистості є найбільш близьким до істинного:

a) Це є соціальне навчання і соціальне виховання особистості;

b) Це є інтеграція людини в суспільство, групу через активне засвоєння нею норм і цінностей соціального середовища з метою формування особистих, соціально-значимих рис і якостей, необхідних для їх втілення на практиці;

c) Це є соціальна адаптація і інтеріоризація особистості;

d) Це є активне засвоєння людиною соціального досвіду;

e) Це є конформізація особистості.

1. Аргументуйте свій вибір.

7.6. Прочитайте кілька виразів:

a) Найжорстокіша тиранія є та, що виступає під маскою законності і прапором справедливості (Ш.Л. Монтеск’є);

b) Якщо правила застаріли, не дозволяють вигравати – слід змінювати самі правила (Г.Д. Ласкі);

c) Питання ставиться таким чином: чи потрібно дітей виховувати так, щоб вони ладили із суспільством, чи суспільство зробити здібним ладити з людьми благовихованими (В.Г. Бєлінський);

d) Якнайбільше вимог до людини, якнайбільше довір’я і поваги до неї (А.С. Макаренко).

1. Вкажіть, будь-ласка, на основні випадки, коли соціалізація особистості не проходить успішно?

2. Що таке ресоціалізація особистості?

 

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал