Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Дослідження процесу зварювання високолегованих сталей.


Мета роботи: Ознайомитися з особливостями техніки та технології зварювання високолегованих сталей, вивчити методику визначення фериту в металі шву за діаграмою Шеффлера та феритометру.

Устаткування та матеріали:

Пости для ручного зварювання.

Феритометр.

Пластини з високолегованої сталі Х18Н10Т.

Електроди марки ЕА – 400/10У.

Прес для зламу зразків.

Штангенциркуль.

 

Порядок виконання роботи:

Дослід 1. Ручне електродугове зварювання покритими електродами.

Зібрати 2 пластини і прихопити їх по торцях.

Підібрати режим зварювання, провести наплавку валика, враховуючи особливості зварювання високолегованих сталей.

 

 

l

 

 

q

 

h

 

Рисунок 1.1 – Схема досліду.

Rш - місткість елемента, що розраховується у металі шва, %

Rо – місткість цього ж елемента у основному металі, % (таблиця 1)

Rе - місткість цього ж елемента у наплавленому металі, % (таблиця 1)

Γ – частка участі основного металу у металі шва.

 

Охолодити пробу, зачистити.

Зробити злам проби на пресі, виміряти геометричні розміри шву. Для визначення частки участі основного металу у металі шву, фіксуючи при цьому величину струму і час горіння дуги, згідно Л.Р. №7 – γ = 0, 7

 

Визначити кількість фериту у шві за діаграмою Шеффлера.

 

Розрахувати хімічний склад металу шва.

 

RшС = R0 * γ + Rе * (1 - γ) =

 

Rш Сr = R0 * γ + Rе * (1 - γ) =

 

Rш Ni = R0 * γ + Rе * (1 - γ) =

 

RшМn = R0 * γ + Rе * (1 - γ) =

 

Rш Мо = R0 * γ + Rе * (1 - γ) =

 

RшSi = R0 * γ + Rе * (1 - γ) =

 

RшNb = R0 * γ + Rе * (1 - γ) =

 

Розрахувати еквівалент хрому по формулі:

 

Сr екв. = Сr % + Мо % + 1, 5* Si % + 0, 5 * Nb %

 

Розрахувати еквівалент нікелю по формулі:

 

Niекв. = Ni % + 3О * С % + 0, 5 * Mn %

Розрахувати еквівалент концентрації хрому та нікелю за структурною діаграмою, визначити структуру шва і кількість фериту. Для чого по вісі ординат викладається значення еквівалента нікелю, а по осі абцис значення еквівалента хрому.

Точка перетину відновлення перпендикулярів в цих точках і буде характеризувати структуру метала шва у тому числі місткість феритної фази у шві.

 

 

Висновки:

 

Еквівалентна місткість нікелю Ni % + 3О * С % + 0, 5 * Mn %

 
 


                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       

 

 

 

 

 

 

 

2

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

 

Еквівалентна місткість хрому Сr % + Мо % + 1, 5* Si % + 0, 5 * Nb %

 

Рисунок 1.2 – Діаграма Шефлера.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал