Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Лабораторна робота №1. 1.1 Мета і завдання роботи

ІНТЕГРОВАНЕ СЕРЕДОВИЩЕ РОЗРОБКИ DELPHI. СТВОРЕННЯ ПРОЕКТУ

 

1.1 Мета і завдання роботи

 

Ознайомлення з інтегрованим середовищем розробки (ІСР)Delphi і створенням проекту.

1.2 Основні теоретичні положення

 

Загальний вигляд вікна Delphi представлений на рис. 1.1

 • Головне вікно вгорі екрана.
 • Вікно Дерева об'єктів під головним вікном ліворуч угорі.
 • Вікно Інспектора об'єктів ліворуч унизу.
 • Вікно Конструктора форми (порожня форма з іменем Form1) під головним вікном праворуч.
 • Вікно Редактора коду (позиціонується там же, де вікно Конструктора форми, перемикання клавішею F12). Це вікно можна перемістити, щоб бачити одночасно й вікно Конструктора форми (так зроблено на рисунку)

Код програми, що виконується, перебуває у двох файлах:

§ Файл проекту з розширенням.dpr. Код проекту робиться в ІСР автоматично, його не треба редагувати, за згодою він не показується. Його можна подивитися, підключивши модуль проекту командою Вид=> Модулі, яка виводить вікно вибору, у якім потрібно вибрати модуль проекту. Після цього в редакторі коду з'явитися закладка з іменем проекту.

§ Файл модуля форми з розширенням.pas.

 

Рисунок 1.1. Загальний вигляд вікна Delphi

 

Головне вікно Delphi розташоване у верхній частині екрана й має вигляд як на рис.1.2. Вікно містить: рядок заголовка з іменем ІСР (Delphi 7) і іменем проекту (за замовчуванням Project1); під ним рядок головного меню ІСР; нижче головного меню - ліворуч панелі інструментів; праворуч від них палітра компонентів зі сторінками із закладками; нижче палітра компонентів.

 

 

Рисунок 1.2 Головне вікно ІСР Delphi

 

Панелі інструментів містять кнопки команд, які найчастіше використовуються для швидкого доступу (поміщені в групи певного функціонального призначення):

 

Панель  
Ім'я Призначення Місце розміщення
Standard Стандартна Під рядком головного меню ліворуч.
View Вид
Debug Налагодження
Custom Користувач
Component Palette Палітра Компонента Під рядком головного меню праворуч.
Desktops Настроювання Список праворуч від головного меню.

 

Пункти головного меню головного вікна ІСР Delphi.

Пункт Призначення
File Файл Робота з файлами.
Edit Редагування Редагування.
Search Пошук Пошук фрагментів.
View Вид Вибір, що показувати.
Project Проект Операції із проектом.
Run Запуск Прогін і налагодження.
Component Компонент Робота з компонентами.
Database Бази Даних Робота з базами даних.
Tools Інструменти Використання зовнішнього інструментарію.
Windows Вікно Перелік вікон для вибору фокуса.
Help Допомога Контекстна допомога.

 

Вікно Конструктора форми – стандартне вікно Windows з координатною сіткою для погодженого розміщення компонентів усередині форми. Вид вікна на початку роботи наведений на Рисунок 1.3..

Рисунок 1.3. Вікно конструктора форми

 

Вікно Дерева об'єктів.

Звичайно розміщується вгорі ліворуч від вікна Конструктора форми. Рекомендується не закривати вікно іншими вікнами, тому що воно необхідне для роботи. Приклад наведений на рис. 1.4, ліворуч до заповнення форми, праворуч після заповнення. Містить:

§ Заголовок.

§ Панель інструментів.

Рисунок 1.4 Вікно Дерева об'єктів

Вікно Інспектора об'єктів розміщується зліва внизу від вікна Конструктора форми.

Містить:

 • Заголовок.
 • Під ним список об'єктів у формі, з можливістю вибору
 • Нижче опис виділеного у формі (або обраного в списку) об'єкта.

Опис об'єкта розділений на дві сторінки із закладками Властивості (Properties) і Події (Events). Вид вікна наведений на рис. 1.5 (ліворуч - сторінка властивостей, праворуч - сторінка подій).

Властивості відображаються у двох стовпцях: ліворуч ім'я властивості, праворуч значення властивості. Деякі властивості представляються списками. Ознака списку - символ (+) або (-) ліворуч від імені. Властивості можуть сортуватися за алфавітом або по категоріях (як на рис. 1.5). При цьому та сама властивість може повторюватися в декількох категоріях.

Події також відображаються у двох стовпцях: ліворуч ім'я події, праворуч ім'я оброблювача цієї події (може вибиратися зі списку). Імена подій починаються із префікса On (у перекладі означає На), за яким іде ім'я події англійською мовою.

Редактор коду для Додатка.

Перемикаємо вікно Конструктора форми на вікно Редактора коду клавішею F12. Якщо вікна сполучені, то відбувається зміна видимого вікна. Якщо ж вікна видні одночасно, то відбувається просто передача фокуса керування. Код модуля форми розміщається у вікні Редактора коду, показаному на рис. 1.6. Звичайно до нього ліворуч " приклеюється" Провідник коду (Code Explorer), у якому в ієрархічній формі відображаються всі оголошення модуля (його можна відключити). Вікно Редактора коду за замовчуванням має такі ж розміри, як і вікно Конструктора форми.

У вікні Редактора коду на рис. 1.6 показаний код модуля форми. Його Delphi формує автоматично. У тексті використане синтаксичне виділення:

 • Зарезервовані слова напівжирним шрифтом.
 • Коментарі курсивом синього кольору.
 • Директиви компілятора зеленим кольором.

 

Рисунок 1.5. Вікно інспектора об'єктів

Рисунок 1.6. Вікно Редактора коду для Додатка

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Библиографический список. 1. Конституция Российской Федерации: офиц | ВВЕДЕНИЕ. Общие требования к выполнению работ 4
Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал