Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Теоретична частина. 1.1Набуття практичних навичок застосування операцій над структурними і лінійними типами даних.


Мета роботи

1.1 Н абуття практичних навичок застосування операцій над структурними і лінійними типами даних.

 

Завдання

2.1 Розробити програми, які забезпечують виконання операцій, вказаних в індивідуальних завданнях.

2.2 Розробити процедури та функції для пошуку потрібних елементів з масиву, в конкретному прикладі. Здійснити сортування. Оцінити час виконання опере рації.

2.3 Розробити програму для роботи з списком. Кожен елемент списку має містить посилання на наступний і попередній елемент у списку. Програма має забезпечувати введення і побудову списку.

 

3 Література

3.1 Альфред В. Ахо, Джон Хопкрофт, Джеффри Д. Ульман, Структуры данных и алгоритмы, Видавничий дім " Вільямові" Москва»Санкт-Петербург» Київ 2003.

3.2 Шаховський Н.Б. Алгоритми і структури даних, видавництво «Магнолія - 2006» Львів - 2010.

 

Теоретична частина

Структура даних (СД) - загальна властивість інформаційного о б ’єкта, з яким взаємодіє та або інша програма. Ця загальна властивість характеризується:

· множиною допустимих значень цієї структури;

· набором допустимих операцій;

· характером організованості.

Найпростіші структури даних називаються також типами даних.

Масив – послідовність елементів одного типу, який називається базовим.

Над масивом можна виконувати такі операції:

o доступу;

o присвоювання;

o ініціалізації (визначення початкових умов).

Вказівники – це змінна, у яку можна записати адресу другої змінної.

Списки є надзвичайно гнучкою структурою, так як їх легко зробити більшими чи меншими, і їх елементи доступні для вставки або видалення в будь-якій позиції списку. Списки також можна об'єднувати або розбивати на менші списки. Списки регулярно використовуються в додатках, наприклад в програмах інформаційного пошуку, трансляторах програмних мов або при моделюванні різних процесів. Методи управління пам'яттю, які ми обговоримо в главі 12, широко використовують техніку обробки списків. У цьому розділі будуть описані основні операції, що виконуються над списками, а далі ми представимо структури даних для списків, які ефективно підтримують різні підмножини таких операцій.

 

5 Вимоги охорони праці при виконанні лабораторної роботи.

5.1 Виконувати вимоги інструкції з питань охорони праці.

5.2 Не вмикати та вимикати ПЕОМ та інше устаткування самостійно без потреби.

5.3 Не залишати ПЕОМ та інше обладнання у ввімкненому стані без нагляду.

5.4 Не затуляти вентиляційні отвори монітора та системного блока.

5.5 Не класти на клавіатуру різні речі – зошити, ручки тощо.

5.6 Виконувати роботу у відповідності з інструкцією.

 

6 Характеристика робочого місця

6.1 Робоче місце на базi ПК з встановленою PC DOS, ОС WINDOWS ХР.

6.2 ПЗ: Pascal.

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал