Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Порядок виконання роботи. 7.1 Одержати індивідуальне завдання до лабораторної роботи.


7.1 Одержати індивідуальне завдання до лабораторної роботи.

7.2 Скласти алгоритм розв’язання задачі відповідно індивідуальному завданню.

7.3 Ввійти в середовище Pascal, для чого запустити файл tp.exe на виконання.

7.4 Засобами редактора Pascal набрати текст програми розв’язання задачі.

7.5 Запустити програму на виконання та виправити при наявності помилки в програмі.

7.6 Зберегти програму в попередньо створеному каталозі.

7.7 Виконати програму з різними даними та виконати аналіз розв’язання задачі

7.8 Оформити звіт по роботі, де описати всі дії по ходу роботи і дати відповіді на контрольні запитання.

Індивідуальні завдання до роботи:

Завдання
  Вивести на екран значення виразу за адресою.
  Звернутися до даних (масив).
  Вести розмір масиву, його елементи. Відсортувати масив і вивести на екран.
  Масив цілих чисел, пронумерувати від 0 до N-1.
  Ввести масив з додатних чисел, відсортувати його і вивести на екран.
  У файлі записані дані про книгу, у вигляді масиву структур не більше 100. Встановити для всіх 2000 рік видання і записати в той самий файл.
  Масив цілих чисел, пронумерувати від 1 до 100.
  У файлі записані дані про книгу, у вигляді масиву структур не більше 80. Встановити для всіх 2013 рік видання і записати в той самий файл.
  Додати новий вузол до кінця списку.
  Вивести із списку всі елементи, що повторюються.
  Видалення другого і передостаннього елементу із списку.
  Доповнити список з обох кінців.
  Додання нових елементів у непарні позиції списку.
  Видалення всіх елементів з непарним порядковим номером.
  Знайти адресу попереднього вузла і додати новий вузол.
  Ввести вузол перед заданим без пошуку попереднього.
  Знайти в списку задане слово або визначити, що його не має.
  Знайти вузол, перед ним вставити слово, так щоб у списку зберігався алфавітний порядок слів.
  Видалити із списку елементи які співпадають.
  Вставити елемент х в позицію p списку L.
  Повернути вказівник на останню комірку списку.
  Реалізувати список за допомогою вказівників через оператор INSERT.
  Реалізувати список за допомогою вказівників через оператор DELETE.
  Реалізувати список за допомогою вказівників через оператор LOKATE.
  Реалізувати список за допомогою вказівників через оператор MAKENULL.

8 Зміст звіту

8.1 Найменування та номер роботи.

8.2 Мета роботи.

8.3 Завдання.

8.4 Текст програми розв’язання задачі.

8.5 Висновки по роботі та відповіді на контрольні запитання

 

9 Контрольні питання для перевірки

9.1 Поняття структури даних. Рівні подання структур даних.

9.2 Основні види (типи) структур даних.

9.3 Опишіть структури даних типу «масив».

9.4 Структури даних типу «список»

 

Лабораторна робота №2

Створення ехе – файлів


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал