Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Введення залишків


Лабораторна робота №3

Введення залишків за рахунками. Формування нормативно-довідкової інформації.

 

Мета: Отримати навички введення залишків на рахунки організації за допомогою документів та опрерацій, ведення довідників в системі.

 

Ход роботи

Введення залишків

При введенні залишків по балансових рахунках необхідно завжди дотримуватися наступних правил:

1. Залишки по балансових рахунках вводяться в кореспонденції з допоміжним рахунком 00.

2. Дебетові залишки рахунку вводяться проводками за дебетом цього рахунка та кредитом рахунку 00, а кредитові залишки рахунку вводяться за кредитом цього рахунку та за дебетом рахунку 00.

3. Введення вхідних залишків повинно проводитися з урахуванням наявності субрахунків і видів об'єктів аналітичного обліку, заданих у плані рахунків, тобто вводяться тільки самі деталізовані залишки, що існують по даному рахунку.

Увага! Введення залишків рекомендується проводити на кінець будь-якого періоду (місяць, півріччя, рік). В нашому випадку залишки вводяться з 01.02. поточного року (у відповідності до налаштувань системи).

В системі 1С передбаченно ведення залишків двома способами:

за допомогою документів;

за допомогою ручних операцій.

Розглянемо обидва варіанта.

Інтерфейс має бути повний.

Завдання 1. Оформіть залишки на розрахунковому рахунку підприємства. Для цього оберіть ДОКУМЕНТЫ → УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ → ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ВХОДЯЩЕЕ (рис. 126). Створіть новий документ. В пункті ОПЕРАЦИИ оберіть ПРОЧЕЕ ПОСТУПЛЕНИЕ БЕЗНАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. Заповніть документ у відповідності до рис. 1.

Рис. 1. Введення залишків безготівкових коштів

 

Перегляньте правельність формування проводок за данною операцією (рис. 2). Для цього на верхній панелі документу слід натиснути кнопку .

 

Рис. 2. Формування проводок

 

Завдання 2. Відобразіть залишки за уставним фондом за допомогою ручної операції. Для цього відкрийте ДОКУМЕНТЫ → БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ → ОПЕРАЦИЯ (бухгалтерский и налоговый учет) → Действия → Добавить. Заповніть операцію у відповідності до рис. 3. Поле «Сумма операции» не заполнять, воно автоматично покаже суму за всіма проводками бухгалтерського обліку.

Рис. 3. Формування ручної операції

Завдання 3. Перевірте правельність введення залишків. Для цього увійдіть в пункт ОТЧЕТЫ → БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ → ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ (рис. 4). Встановіть інтервал формування документа з 01.02 поточного року по 01.02 поточного року. Таким чином відомість буде сформована за один день. Встановіть налаштування відомості як показано на рис. 4.

 

Рис. 4. Оборотно-сальдова відомість

 

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал