Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Ведення довідника контрагентів


Контрагент – це загальне поняття, куди включені постачальники і покупці, організації і приватні особи. Контрагенти можуть бути згруповані по групах класифікатора довідника, наприклад, «Постачальники», «Покупці» і «Реалізатори». Залежно від стану прапорців «Покупець» і «Постачальник» на формі елемента з'являються додаткові закладки «Як покупець» і «Як постачальник».

Для покупця вказуються:

• Основний менеджер покупця з довідника «Користувачі».

• Джерело інформації при зверненні недоступний для редагування, він встановлюється автоматично при оформленні першого документа «Подія» з контрагентом.

• Стадія взаємин - відображається поточна стадія взаємин з покупцем. При переході за гіперпосиланням відкривається історія зміни стадій взаємовідносини підприємства з контрагентом. Дана стадія реєструється документом «Класифікація покупців по стадіях взаємин».

• Важливість покупця - відображається поточна важливість контрагента, як покупця. При переході за гіперпосиланням відкривається історія зміни важливості контрагента. Важливість контрагента реєструється документом «АВС - Класифікація покупців».

Для постачальника зазначаються:

• Надійність постачальника (вказується користувачем вручну).

• Вид доставки товарів постачальником.

• Термін виконання замовлення постачальником в дні, включаючи термін доставки.

• Всі параметри контрагента як постачальника використовуються при формуванні замовлень постачальникам для виконання календарних потреб у номенклатурі.

На закладці «Рахунки і договори» редагуються банківські рахунки контрагента і договори, укладені підприємством з контрагентом. Жирним шрифтом відзначаються основний договір і розрахунковий рахунок, які можна змінити відповідними кнопками командних панелей «Встановити основним».

 

Завдання 4. Створіть наступних контрагентів. Увійдіть у довідник СПРАВОЧНИКИ → КОНТРАГЕНТЫ. У довіднику додайте три групи з назвами «Постачальники», «Покупці» та «Транспортні компанії» (Рис. 5). У кожній групі створіть відповідних контрагентів згідно до рис. 6.

Рис. 5. Довідник «Контрагенти»

 

Увага! Не забувайте встановлювати прапорець для визначення типу контрагента.

 

Поле Значение
Группа «Поставщики»
1-й поставщик
Юр./Физ. лицо Юр. лицо
Наименование Ливс
Полное наименование Мебельная фабрика Ливс
Надежность По вашему усмотрению
Юридический адрес контрагента По вашему усмотрению
Контактное лицо контрагента По вашому усмотрению
Счет Гривневый расчетный счет
Договор Основной договор (В поле «Взаиморасчеты ведуться в УУ указать – По договору в целом»)
Схема налогообложения Налог на прибыль и НДС
2-й поставщик
Юр./Физ. лицо Юр. лицо
Наименование Локси
Полное наименование Локси-канцтовары
Надежность По вашему усмотрению
Юридический адрес контрагента По вашему усмотрению
Контактное лицо контрагента По вашему усмотрению
Счет Гривневый расчетный счет
Договор Основной договор (В поле «Взаиморасчеты ведуться в УУ указать – По договору в целом»)
Схема налогообложения Налог на прибыль и НДС
3-й поставщик
Юр./Физ. лицо Юр. лицо
Наименование «МЕБЕЛЬ»
Полное наименование Производственное объединение «МЕБЕЛЬ»
Надежность По вашему усмотрению
Юридический адрес контрагента По вашему усмотрению
Контактное лицо контрагента По вашому усмотрению
Счет Гривневый расчетный счет
Договор Основной договор (В поле «Взаиморасчеты ведуться в УУ указать – По договору в целом»)
Схема налогообложения Налог на прибыль и НДС
Группа «Покупатель»
1-й покупатель
Юр./Физ. лицо Юр. лицо
Наименование Агро-сервис
Полное наименование ВАТ " Агро-сервис"
Юридический адрес контрагента По вашему усмотрению
Контактное лицо контрагента По вашому усмотрению
Счет Гривневый расчетный счет
Договор Основной договор (В поле «Взаиморасчеты ведуться в УУ указать – По договору в целом»)
Схема налогообложения Налог на прибыль и НДС
2-й покупатель
Юр./Физ. лицо Физ. лицо
Наименование ФИО покупателя
Полное наименование ФИО покупателя
Надежность По вашему усмотрению
Юридический адрес контрагента По вашему усмотрению
Контактное лицо контрагента По вашому усмотрению
Договор Основной договор (В поле «Взаиморасчеты ведуться в УУ указать – По договору в целом»)
Схема налогообложения Налог на прибыль и НДС
Группа «Транспортные компании»
1-я транспортная компания
Юр./Физ. лицо Юр. лицо
Наименование АТП 16789
Полное наименование АТП 16789
Надежность По вашему усмотрению
Юридический адрес контрагента По вашему усмотрению
Контактное лицо контрагента По вашому усмотрению
Счет Гривневый расчетный счет
Договор Основной договор (В поле «Взаиморасчеты ведуться в УУ указать – По договору в целом»)
Схема налогообложения Налог на прибыль и НДС
2-я транспортная компания
Юр./Физ. лицо Юр. лицо
Наименование Транс-авто
Полное наименование АТП " Транс-авто"
Надежность По вашему усмотрению
Юридический адрес контрагента По вашему усмотрению
Контактное лицо контрагента По вашому усмотрению
Счет Гривневый расчетный счет
Договор Основной договор (В поле «Взаиморасчеты ведуться в УУ указать – По договору в целом»)
Схема налогообложения Налог на прибыль и НДС

 

Рис. 6. Параметри заповнення довідника контрагентів

 

Довідник «Типи цін номенклатури»

Довідник «Типи цін номенклатури» призначений для зберігання тільки типів відпускних цін компанії. У розрізі типів відпускних цін будуватися прайс-лист. Кожна колонка задає ціни певного типу. Ціни різних типів можна порівнювати між собою. У підсумку кожна позиція номенклатури може мати стільки цін, скільки в системі зареєстровано типів цін.

Відпускні ціни використовуються для підстановки за умовчанням в документах відвантаження, в замовленнях покупців. Один з типів відпускних цін у системі має спеціальне призначення. Це тип цін, яких містить дані не про ціни для покупців, а містить значення планової собівартості номенклатури. Відпускні ціни завжди призначаються за одиницю зберігання залишків позиції номенклатури.

Для типу ціни задається валюта типу ціни, метод округлення та порядок округлення. Для типу ціни може бути задана будь-яка валюта, визначена в довіднику валют, завдання валюти не залежить від способу формування ціни. Порядок округлення також може бути заданий довільним чином для кожного типу ціни. Заокруглення цін може проводитися в більшу або меншу сторону.

Наприклад. Якщо обраний метод округлення «Завжди в більшу сторону», то при точності округлення -5, ціна товару 16 грн. буде округлена до 20 грн.

Якщо обраний метод округлення «По арифметичним правилам», то ціна товару 16 грн., при точності округлення - 5, буде округлена до 15 грн.

Всі відпускні ціни з точки зору способів їх формування та зберігання діляться на три категорії:

«Базові ціни». Ці ціни задаються для кожної номенклатури тільки вручну. Ці ціни визначаються користувачем і зберігаються в системі. При зверненні до цих цін в системі береться останнім за часом значення. Для цих типів цін в параметрі «Розрахунок цін» вказується - «Ціни призначаються і зберігаються для кожної позиції номенклатури».

«Розрахункові ціни». Також як і базові ціни, розрахункові ціни задаються користувачем і їх значення зберігатися в системі. Відмінність полягає в тому, що для цих цін існує автоматичний спосіб їх розрахунку на підставі даних базових цін. Тобто розрахункові ціни виходять з базових шляхом деякої процедури, наприклад, збільшенням значень базової ціни на певний відсоток націнки. Не залежно від того, яким способом в підсумку отримана розрахункова ціна - в системі зберігатися тільки саме результуюче значення ціни і тип базових цін, на основі яких проводився розрахунок. Розрахунковими цінами можуть бути оптові та роздрібні ціни, отримані на підставі заводських цін або на підставі планової собівартості продукції. Для цих цін в параметрі «Розрахунок цін» вказується «Ціни призначаються і зберігаються для кожної позиції номенклатури», а також задається значення базової ціни і націнки.

«Динамічні ціни». Значення цих цін у системі не зберігаються, зберігається тільки спосіб їх обчислення. Ці ціни, як і розрахункові, виходять з базових цін за допомогою спеціальних механізмів. Однак результати розрахунку в системі не зберігаються, обчислення проводиться безпосередньо в момент звернення до цих цін. Для цих цін в параметрі «Розрахунок цін» вказується «Ціни розраховуються автоматично від цін базового типу», а також задається значення базової ціни і націнки.

 

Завдання 5. Визначте основні типи цін для організації. Для цього відкрийте довідник СПРАВОЧНИКИ → НОМЕНКЛАТУРА → ТИПЫ ЦЕН НОМЕНКЛАТУРЫ (рис. 7). Створіть типи цін, як наведено на рис. 7.

Рис. 7. Довідник типів цін номенклатури

 

Довідник «Типи цін номенклатури контрагентів»

Довідник «Типи цін номенклатури контрагентів» призначений для зберігання типів цін різних контрагентів, наприклад для зберігання типів цін постачальників або конкурентів. Для кожного контрагента може бути введено кілька типів (категорій) цін. Ціни контрагентів можуть призначатися за будь-яку одиницю виміру, визначену для позиції номенклатури.

Завдання 8. Визначте основні типи цін для контрагентів. Для цього відкрийте довідник СПРАВОЧНИКИ → НОМЕНКЛАТУРА → ТИПЫ ЦЕН НОМЕНКЛАТУРЫ КОНТРАГЕНТОВ (рис. 8). Створіть типи цін для певних контрагентів, як наведено на рис. 8.

Рис. 8. Довідник типів цін для контрагентів

 

 

Довідник «Склади (місця зберігання)»

Довідник «Склади (місця зберігання)» призначений для ведення списку місць зберігання товарів.

Кожен елемент довідника описує деякий фізичне місце зберігання (ангар, майданчик, кімната і т.д.). Передбачена можливість віднесення складів до певних підрозділам підприємства, що дозволить вести складський облік в розрізі підрозділів підприємства.

Елементи довідника «Склади (місця зберігання)» використовуються практично у всіх документах, що реєструють рух товарів, і визначають місце зберігання, за яким фактично скоєно той чи інший рух. Партійний облік може вестися в розрізі складів або по підприємству в цілому.

У довідник «Склади (місця зберігання)» може бути введено будь-яку кількість складів. Інформація хоча б про один складі повинна бути присутнім обов'язково.

 

Зазначений склад буде використовуватися за замовчуванням при початковій установці значень реквізитів для нових документів. Завдання 9. Визначте основні типи цін для контрагентів. Для цього відкрийте довідник СПРАВОЧНИКИ → ПРЕДПРИЯТИЕ → СКЛАДЫ (места хранения) (рис. 9). Створіть два оптових склади, як наведено на рис. 9. «Основний склад» слід вказати як главний склад в налаштуваннях користувача.

 

 

Рис. 9. Довідник місць збереження

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал