Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Теоретичні відомості. ТЕМА: Використання списків.


ТЕМА: Використання списків.

МЕТА: навчитися створювати марковані, нумеровані та багаторівневі списки, налаштовувати їх параметри.

 

Теоретичні відомості

Особливим видом форматування абзаців є оформлення їх у вигляді списків. Списками можуть подаватися переліки об'єктів, описи порядку дій тощо. Наприклад, список прізвищ учнів класу, інструкція щодо ко­ристування приладом, перелік правил оформлення документа, список лі­ків в аптечці, послідовність дій під час приготування деякої страви тощо.

У текстовому процесорі Word можна створювати списки трьох типів:

• Маркований, у якому кожний абзац на початку позначається деяким спеціальним символом (маркером). Приклади оформлення:

Пори року: Пори року: Пори року:
■ Зима > Зима ♦♦♦ Зима
■ Весна > Весна ❖ Весна
■ Літо > Літо ❖ Літо
■ Осінь > Осінь ❖ Осінь

 

• Нумерований, у якому на початку кожного абзацу вказується його номер. Порядковий номер абзацу в списку може задаватися числом (записаним арабськими або римськими цифрами), літерою алфавіту або числівником. Приклади оформлення:

Пори року: Пори року: Пори року:
1. Зима а) Зима Один) Зима
2. Весна б) Весна Два) Весна
3. Літо в) Літо Три) Літо
4. Осінь г) Осінь Чотири) Осінь

 

 

• Багаторівневий, у якому абзаци пронумеровані за їхньою ієрар­хічною структурою. Максимальна кількість вкладень елементів багаторівневого списку — 9 рівнів. Приклади оформлення:

Пори року: Пори року: Пори року:
1.Зима 1.Зима 1.Зима
о Грудень 1)Грудень 1.1. Грудень
о Січень 2) Січень 1.2. Січень
о Лютий 3) Лютий 1.3. Лютий
2. Весна 2. Весна 2. Весна
о Березень 1) Березень 2.1. Березень
о Квітень 2) Квітень 2.2. Квітень
о Травень 3) Травень 2.3. Травень
3. Літо 3. Літо 3. Літо
4. Осінь 4. Осінь 4. Осінь


Існує кілька способів оформлення деякого фрагмента тексту у вигляді маркованого чи нумерованого списку.

I спосіб. Основний. Для початку введення списку слід розмістити курсор у потрібному місці документа і виконати Основне => Абзац

=> Маркери або Нумерація. У поточному місці документа з'явиться маркер або номер того виду списку, який використовувався останнім. Для вибору іншого виду списку слід вибрати кнопку ▼біля потрібного типу списку та у відкритому переліку Бібліотека маркерів або Бібліотека нумерованих списків (рис. 8.1) ви­брати необхідний варіант оформлення. Після цього можна вводити перший елемент списку.Після введення першого елемента списку слід натиснути клавішу Enter — наступний номер або маркер з'являються в наступному рядку автома­тично. Коли останній елемент списку введено, слід повторно вибрати кнопку відповідного списку на Стрічці, або двічі натиснути Enter, або видалити номер чи маркер клавішею ВаскSрасе.

II спосіб. Автоматичне створення списку. Розмістивши курсор у потрібному місці документа, слід увести спеціальні умовні символи, які визначають вид бажаного списку, і натиснути клавішу Пропуск (табл. 8.1). Одразу ж умовні символи перетворяться на відповідний маркер або номер. Далі можна розпочинати введення першого елемента списку.

Таблиця 8.1. Умовні символи для створення списку
Умовні символи Оформлення списку Умовні символи Оформлення списку
Для маркованих списків
зірочка * · літера о o
мінус - - більше > Ø
мінус і більше -> è менше і більше < > ¨
Для нумерованих списків
1 і крапка 1. 1 і дужка 1)
1 і більше 1> а і дужка а)
 


III спосіб. Перетворення на список. Якщо деякі абзаци тексту, введеного раніше, потрібно оформити як список, то слід виділити ці абзаци і вибрати на Стрічці кнопку відповідного типу списку у групі Абзац.mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2021 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал