Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Додаткова


23. Генетические основы селекции животных / В.Л. Петухов, Л. К. Эрнст, И.И. Гудилин и др. Под ред. В.Л. Петухова, И.И. Гудилина. – М.: Агропромиздат, 1989. – 448 с.: ил.

24.Лесли Дж.Ф Генетические основы селекции сельскохозяйственных животных / Пер. с анг. и предислов. Д.В. Карликова. – М.: Колос, 1982. 391 с.

25. Меркурьева Е.К. Генетические основы селекции в скотоводстве. – М.: Колос, 1977.- 240 с.: ил.

 

 

Обсяг роботи 20 – 25 сторінок рукописного тексту (комп’ютерний набір). В тому числі розділ “ Вступ “ – 1 сторінка; “ Огляд літератури ” – 4 – 7 сторінок, з розглядом і посилкою на 15 – 20 першоджерел; “; “ Селекційний моніторинг “ – 5 - 6 сторінок; “ Проектно – селекційна частина“ - 8 –15 сторінок.

Висновки і пропозиції /2 – 3 сторінки/ узагальнюють і підсумовують в лаконічній, тезисній формі сутність розробки курсового проекту.

Термін завершення і здачі на кафедру курсового проекту не пізніше 25 березня поточного року. Захист курсового проекту проводиться до початку екзаменаційної сесії.

 

 

Бальна оцінка курсового проекту

 

Оцінка Відповідність проекту методиці та завданню Вірність виконання розрахунків Якість оформлення Захист проекту Підсу-мкова
Відмінно А   17-21     32-36
Добре В   16-18     29-31
С   15-16     27-28
Задовільно D   14-17     23-26
E   13-15     20-22
Незадовільно FX   9-15     13-19
F         < 13

 


додаток 1

Первинні дані для виконання курсового проекту

Список корів навчального стада

№ з/п Кличка та інв. №   Порода (породність) Вид підбору, яким отримана тварина Дані про походження
М Батько
М ММ Належність до лінії Кличка та інв. № МБ Належність до лінії
Надій, кг Вміст жиру, % Надій, Вміст жиру, % Надій, Вміст жиру, %
                         
Лінія 1
1. 2. 3. n                        
Лінія 2
1. 2. 3. n                        
                                 

 

Лінія3

 

 

Продовження додатка 1

 

Продуктивність корів за лактаціями  
І лактація II лактація III лактація Найвища лактація  
Надій, кг Вміст жиру, % Кількість молочного жиру, % Надій, кг Вміст жиру, % Кількість молочного жиру, % Надій, кг Вміст жиру, % Кількість молочного жиру, % Надій, кг Вміст жиру, % Кількість молочного жиру, %  
 
                         
Лінія 1  
Лінія 2  

Лінія3

 

Продовження додатка 1

 

Жива маса, кг Проміри, см Оцінка тілобудови, бал 3 них оцінка вим'я Форма вим'я
Висота у холці Глибина грудей Ширина грудей Ширина в маклоках Коса довжина тулуба Обхват грудей Обхват п'ястку
                     
Лінія 1
Лінія 2 Лінія3

 

 

Продовження додатка 1

 

Кількість телят, отриманих за досліджуваний період, гол. Вік корів, років КВ, % Інтенсивність роздоювання, % Племінна цінність Призначення корови
           
Лінія 1
Лінія 2

 

Лінія3

 

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал