Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Procedeu


Procesul-cheie al electrolizei este schimbul de atomi ș i ioni prin î ndepă rtarea sau adă ugarea de electroni din circuitul extern. Produsele necesare de electroliză sunt, î n unele stă rii fizice diferite de la electrolit la electrolit ș i pot fi eliminate de unele procedee fizice. De exemplu, la electroliza soluț iei de clorură de sodiu, producț ia ca fi gazoasă ș i constă î n degajarea de hidrogen ș i clor. Aceste producț ii gazoase formează bule pentru a fi colectate.

Un lichid ce conț ine ioni mobili (un electrolit) este produs prin:

· Dizolvarea sau reacț ia dintre un compus ionic ș i un solvent potrivit acestuia (ca apa, de exemplu), pentru a putea produce ioni mobili

· Topirea sau fuzionarea unui compus ionic, pentru a forma o topitură, prin î ncă lzire.

Potenț ialul electric se aplică asupra electrolitului prin scufundarea electrozilor î n electrolit, î n vasul de electroliză. La electrozi, electronii sunt absorbiț i sau cedaț i de că tre atomi sau ioni. Aceș ti atomi care primesc sau pierdelectroni pentru a fi î ncă rcaț i trec î n electrolit.

Oxidarea ș i reducerea electrozilor

Oxidarea ionilor sau a moleculelor neutre apare la anod, iar reducerea ionilor sau a moleculelor neutre apare la catod. De exemplu, este posibilă oxidarea ionului feros la ionul de fier la anod:

Fe2+
aq → Fe3+
aq + e

De asemenea, este posibilă reducerea cianurii ferice la ferocianură la catod:

Fe(CN)3-
6 + e → Fe(CN)4-
6

Moleculele neutre nu pot reacț iona la niciun electrod; de exemplu, p-Benzocuinona poate fi redusă la hidrochinonă la catod:

+ 2 e + 2 H+

Legi (după Faraday)

2.1 Legea I a lui Faraday.

 

Masa substantei depuse sau dizolvate la electrozi este direct proportionala cu cantitatea de electricitate care trece prin electrolit:

m = k * Q,

unde k este echivalentul electrochimic, care a legat de masa molara a echivalentului prin expresia:

k = Me/F; Me (X)= M (X)* 1/Z.

Q este cantitatea de electricitate (in C):

Q = It,

unde I este intensitatea curentului (A),

t – timpul (s).


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал