Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


УЗАГАЛЬНЕНА СТРУКТУРА РІЗНИХ ТИПІВ УРОКУ

       
 
   
 


1. Перевірка домашнього завдання, актуалізація і корекція опорних знань. 2. Повідомлення теми, мети, завдань уроку, мотивація учіння учнів. 3. Сприймання і усвідомлення нового навчального матеріалу. 4. Запам’ятовування нового навчального матеріалу. 5. Узагальнення і систематизація знань. 6. Ознайомлення з правилами і способами дій із застосування знань на практиці (вступні вправи). 7. Первинне застосування набутих знань (пробні вправи). 8. Самостійне виконання учнями завдання під контролем і за допомогою вчителя. 9. Узагальнення та систематизація результатів роботи (після виконання – учні аналізують отримані результати, відображають їх у вигляді таблиць, графіків, діаграм). 10. Повторення й аналіз основних фактів, подій, явищ. 11. Перевірка рівня оволодіння знаннями. 12. Перевірка рівня сформованості умінь і навичок. 13. Застосування учнями знань у стандартних і змінених умовах. 14. Перевірка, аналіз і оцінювання результатів виконаних завдань. 15. Підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання.
Урок перевірки і корекції знань, умінь і навичок
2, 11, 12, 13, 14, 15

 
 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Конфигурация модулей | ПЕРЕДМОВА. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ Передмова Опис навчальної дисципліни Структура навчальної