Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Практична робота № 2.


Тема: Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості двох окремих країн чи регіонів світу.

 

 

Мета: дати оцінку ресурсозабезпеченості окремих країн чи регіонів світу за тематичними картами атласу та статистичними даними. З”ясувати відмінності у забезпеченні різними видами природних ресурсів на прикладі окремих країн світу.

 

 

Студенти повинні:

Знати:

- поняття «навколишнє середовище», «природокористування», «моніторинг», «геоекологія», «ресурсозабезпеченість»;

- закономірності розміщення природних ресурсів світу;

- географію природних ресурсів світу;

- сучасні проблеми використання ресурсів природи.

 

Уміти:

- розраховувати ресурсозабезпеченість світу різними видами природних ресурсів;

- порівнювати співвідношення ресурсозабезпеченості в окремих країнах чи регіонах світу;

- аналізувати картографічні та статистичні матеріали з метою виявлення закономірностей розміщення різних видів природних ресурсів і обчислення ресурсозабезпеченості.

План роботи.

1. Ознайомлення із завданням.

2. Самостійне виконання роботи.

3. Оформлення звіту та висновків.

 

Хід роботи.

 

1. Вибрати для порівняння дві країни чи регіони світу згідно завдання.

 

2. Провести порівняльну оцінку ресурсозабезпеченості двох країн чи

регіонів світу.

 

2.1. Мінеральні ресурси:

- енергохімічні;

- рудні;

- нерудні металургійні;

- гірничо-хімічні;

- технічні;

- будівельні;

- гідротермальні.

 

2.2. Водні ресурси:

- внутрішні води;

- моря та океани.

 

2.3. Земельні ресурси:

- загальна площа країн чи регіонів;

- структура грунтів(рілля, пасовища).

 

2.4. Кліматичні ресурси.

 

2.5.Ресурси світового океану (у випадку, коли країна має вихід до моря чи океану).

 

3.Заповніть до кінця таблицю «Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості окремих країн», вписавши дані про країни, що ви досліджуєте. Зробіть висновки.

 

 

Таблиця 1.

Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості окремих країн. 

Назва країни Кіль- кість насе- лення   млн. чол.. Запа си вугіль ля   млрд. тонн Видо буток вугіль ля   млн. тонн Ресу рсо за без печен ня     років Запа си заліз ної руди     млрд тонн Видо бу ток руди   млн.. тонн Ресу рсо за без печен ня     років Пло ща ріллі     млн. га Ресу рсо за без печен ня     га/чол   Річ ко вий стік   кв. км Ресу рсо за без пече ння   куб/м чол.
Украї на        
Росія 141,9          
США 307,9          
Брази лія        
Китай          
Індія          
                       

 

Варіанти завдань.

 

 

Варіант Країна чи регіон Варіант Країна чи регіон  
1. США, Польща 16. Канада,Казахстан
2. Індія, Німеччина 17. Індонезія, Білорусь
3. Велика Британія, Куба 18. Іспанія, Австралія
4. Угорщина, Японія 19. Молдова, Бельгія
5. Китай, Росія 20. США, Індія
6. Італія, Австралія 21. Литва, Франція
7. Канада, Чехія 22. Португалія, Алжир
8. Франція, Словаччина 23. Венесуела, США
9. Україна, Туреччина 24. Швейцарія, Україна
10. Монголія, Швеція 25. Італія, Канада
11. Бразилія, Норвегія 26. Мексика, Куба
12. Північна Корея, Мексика 27. Індія, Туреччина
13. Індія, Швейцарія 28. Австралія, Монголія
14. Фінляндія, Канада 29. Японія, Португалія
15. Австрія, Румунія 30. Єгипет, Південна Африка

  

Література:

 

1. С.Г. Кобернік «Географія 10 клас» Харків «Оберіг» 2010р. §10-13

 

2. Б.П.Яценко «Географія світу» Кіїв «Артек» 1999р. § 5-7

3. В.Л. Співак Географія. Комплексний довідник. Харків «Весна»

2010р. Ст. 188- 192

 

 mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2022 год. (0.011 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал