Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕСТУ З ГЕОГРАФІЇ


Зміст тесту визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання згеографії (затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, додаток №6 до наказу№ 791 від 14.07.2011 р.).

Загальна кількість завдань тесту – 56.

На виконання тесту відведено 150 хвилин.

Тест із географії складається із завдань п’ятьох форм:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді(№1–42). До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.

2. Завдання на встановлення відповідності(логічні пари) (№43–46). До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари). Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.

3. Завдання на встановлення правильної послідовності(№47–50). До кожного завдання подано перелік фактів (явищ, процесів тощо), позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перший факт має відповідати цифрі 1, другий – цифрі 2, третій – цифрі 3, четвертий – цифрі 4. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Г) у таблиці бланка відповідей А.

4. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із шести запропонованих

варіантів відповіді(з короткою відповіддю множинного вибору) (№51–54). До кожного завдання пропонується шість варіантів відповіді, серед яких лише три правильні. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і записав правильні

відповіді у бланку відповідей А.

5. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю(№55–56). Під час виконання цих завдань потрібно вписати отриманий числовий результат тієї розмірності, яка вказана в умові завдання, до бланка відповідей.Схеми оцінювання завдань тесту з географії:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповідіоцінюється в 0або 1тестовий бал:

1бал, якщо вказано правильну відповідь; 0балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

2. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)оцінюється в 0, 1, 2, 3або 4тестових бали: 1бал за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару); 0балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або

відповіді на завдання не надано.

3. Завдання на встановлення правильної послідовностіоцінюється в 0, 1, 2або 3тестових бали:

3бали, якщо правильно вказано послідовність усіх подій;

2бали, якщо вказано першу та останню події;

1бал, якщо вказано або першу, або останню подію;

0балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання не надано.

4. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із шести запропонованих варіантів відповіді(з короткою відповіддю множинного вибору). Завдання оцінюється в

0, 1, 2або 3тестових бали:

1бал за кожну правильно вказану відповідь (цифру) із трьох можливих;

0балів, якщо не вказано жодної правильної відповіді (цифри) або відповіді на завдання не надано. Порядок написання цифр значення не має.

5. Завдання відкритої форми з короткою відповіддюоцінюється 0або 2тестовими балами:

2бали, якщо зазначено правильну відповідь;

0балів, якщо зазначено неправильну відповідь або завдання взагалі не виконано.

Розв’язання завдань у чернетці не перевіряються і до уваги не беруться.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту

з географії, – 86.mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2022 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал