Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


навчального року
Тема практичного заняття годин Дата проведення
Змістовий модуль 2.«Хвороби ендокринної системи та обміну речовин»
1. Ожиріння. Метаболічний синдром. Значення проблеми для медичної та стоматологічної практики. 2, 5  
Змістовий модуль 3.«Хвороби органів кровотворення. Захворювання імунної системи в практиці стоматолога. Алергійні хвороби. Вторинні імунодефіцити»
2. Залізодефіцитні анемії. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, принципи лікування. Роль стоматолога у профілактиці. Патогномонічні симптоми в ротовій порожнині. 2, 5  
3. Мегалобластні анемії. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, принципи лікування. Роль стоматолога у профілактиці. Патогномонічні симптоми в ротовій порожнині. 2, 5  
  Гіпо-, апластичні та гемолітичні анемії. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, принципи лікування. Роль стоматолога у профілактиці. Патогномонічні симптоми в ротовій порожнині. 2, 5  
5.   Мієлопроліферативні захворювання крові: гостра мієлоїдна (мієлобластна) лейкемія, хронічна мієлоцитарна лейкемія, істинна поліцитемія (хвороба Вакеза). 2, 5      
6.     Лімфопроліферативні захворювання крові: гостра лімфобластна лейкемія, хронічна лімфоцитарна лейкемія, лімфоми Ходжкіна та не-Ходжкіна, мієломна хвороба (плазмоцитома) 2, 5      
7.     Патологія_гемостазу. Тромбоцитопенії, тромбоцитопатії. Етіологія патогенез, клініка, діагностика та принципи лікування. Особливості надання стоматологічної допомоги хворим на патологію первинного гемостазу. 2, 5      
8.     Порушення коагуляційного гемостаза: спадкові та набуті коагулопатії. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика та принципи лікування. Тактика стоматолога при втручаннях у ротовій порожнині у хворих на гемофілію. 2, 5      
9.   Порушення судинного гемостаза (алергічні васкуліти, спадкова геморагічна телеангіектазія, синдром Елерса-Данло, стареча пурпура, гіперглобулінемічна пурпура): етіопатогенез, клініка, діагностика та принципи лікування Тактика стоматолога при втручаннях у ротовій порожнині. 2, 5      
10. Анафілактичний шок, кропив’янка, ангіоневротичний набряк. 2, 5  
11.   Агранулоцитоз. Етіологія. Патогенез. Клініка. Діагностика та принципи лікування. Роль стоматолога у профілактиці. Вторинні імунодефіцити. Стоматологічні аспекти хвороб імунної системи. 2, 5  
12. Вторинні імунодефіцити. Стоматологічні аспекти хвороб імунної системи. 2, 5  
Змістовий модуль 4. «Методологія встановлення діагнозу та диференційної діагностики в клініці внутрішньої медицини»
13. Скарги, анамнез, об’єктивний огляд, попередній діагноз. Значення лабораторних та інструментальних методів обстеження, обґрунтування клінічного діагнозу. 2, 5  
14.   Значення лабораторних та інструментальних методів обстеження, обґрунтування клінічного діагнозу. 2, 5  
15. Диференційний діагноз, заключний діагноз в клініці внутрішньої медицини. 2, 5  
16. Лікування та профілактика захворювань внутрішніх органів. 2, 5  
17.   Принципи та стоматологічні аспекти лікування, невідкладні стани, тактика стоматолога. 2, 5  
18. ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 2, 5  
           

Всього: 45 годин

Завідувач кафедри внутрішніх хвороб

стоматологічного факультету, професор О.Б.Яременко


Данная страница нарушает авторские права?


mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал