Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Структури алгоритмів.


Алгоритми можна представляти як деякі структури, що складаються з окремих базових (тобто основних) елементів.

Логічна структура будь-якого алгоритму може бути представлена комбінацією трьох базових структур: лінійна, розгалуження, цикл.

Характерною особливістю базових структур є наявність в них одного входу і одного виходу.

1. Лінійна б азова структура. Утворена послідовністю дій, що виконуються послідовно одна за одною (рис. 2.1.):

Рисунок 2. 1.

2.Базова структура розгалуження. Забезпечує залежно від результату перевірки умови (так або ні) вибір одного з альтернативних напрямків роботи алгоритму. Кожен із напрямків веде до загального виходу, тому робота алгоритму буде продовжуватись незалежно від того, який напрямок буде вибрано. Основні варіанти зображення структури розгалуження (рис 2.2., рис. 2.3.):

 

Рисунок 2.2.

Рисунок 2.3.

 

Базова структура цикл. Забезпечує багаторазове виконання деякої сукупності дій, яка називається тілом циклу.

Для організації циклічної структури можуть використовуватися або блоковий символ " рішення" у сукупності із символами " процес", або спеціальний блоковий символ " модифікація" (заголовок циклу). Варіанти організації циклічної структури приведені на рис.2.4.

 


       
   
 
 
Рисунок 2.4.

Лабораторна робота № 1

Тема: Visual Basic for Application. Розробка додатків, що реалізують лінійний обчислювальний процес.

Мета: навчитись використовувати засоби Visual Basic for Application. для розробки додатків з лінійним обчислювальним процесом.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал