Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 2. Алгоритмізація та програмування. Розробка додатків Windows засобами VIsual Basic For application


Алгоритм – це послідовність елементарних операцій над вхідними даними, виконання яких за кінцеве число кроків забезпечує вирішення будь-якої задачі даного типу.

Графічне представлення алгоритму, в якому він зображений у виді послідовності зв’язаних між собою функціональних блоків, кожен з яких відповідає виконанню однієї або декількох дій називається схемою алгоритму. У схемі кожному типу дій (введенню даних, обчисленню значень виразів, перевірці умов, керуванню повторенням дій, завершенню обробки) відповідає геометрична фігура, представлена у виді блочного символу. Блочні символи поєднуються лініями потоку, які визначають послідовність виконання дій. В блоках прийнято розміри:

А= 10, 15, 20, …. мм;

В=1, 5А (допускається встановлювати В=2А).

 

Таблиця 2.1 Умовні графічні означення, що найчастіше використовуються при складанні схем алгоритмів

Назва блоку Графічне зображення блоку Дія, яка виконується
Пуск-зупин   Початок, кінець, перери-вання процесу обробки або виконання програми
Процес   Виконування операцій, в результаті якої змінюється значення, форма подання або розміщення дани
Модифікація (заголовок циклу)   Виконання операцій, що змінюють команди, або групи команд, що змінюють програму
Визначений процес (підпрограма)   Використання раніше створених або окремо написаних алгоритмів або програм
Розв’язування   Вибір направлення виконання алгоритму або програми в залежності від деяких змінних умов
Введення- виведення   Перетворення даних у форму, яка придатна для обробки (введення), або відображення результатів обробки (виведення)
Сторінковий з’єднувач   Розрив лінії потоку інформації усередині сторінки
Міжсторінковий з’єднувач   Розрив лінії потоку між сторінками

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал