Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Лабораторна робота № 3. ТЕМА: Visual Basic for application


 

ТЕМА: Visual Basic for application. Розробка додатків, що реалізують циклічний обчислювальний процес.

 

МЕТА: навчитись використовувати засоби VBA для розробки додатків, що реалізують циклічний обчислювальний процес.

ХІД РОБОТИ

ЗАВДАННЯ 1. Уважно вивчіть теоретичні відомості.

Теоретичні відомості

Циклічним обчислювальним процесом називають обчислювальний процес, в якому певна послідовність дій повторюється скінченну кількість разів.

Впорядковану послідовність дій, що повторюється, називають циклом. Перелік дій циклу називають тілом циклу.

При кожному повторі значення деякої величини змінюється. Цю величину називають змінною циклу.

Значення, на яке змінюється змінна циклу між двома послідовними проходженнями тіла циклу, називають кроком циклу.

У VBA існують керуючі конструкції мови програмування, призначені для управління циклічним обчислювальним процесом. їх називають операторами циклу. Існують такі різновиди операторів циклу.

Оператор циклу з лічильником For... Next. Цей оператор циклу має у своїй структурі змінну-лічильник, для якої задають її початкове значення, крок зміни і кінцеве значення. Цикл виконується доти, доки поточне значення змінної-лічильника не дорівнюватиме кінцевому. Далі буде виконуватися оператор, розташований після оператора циклу.

Загальний вигляд оператора такий:

For лічильник = початкове значення То _кінцеве знач. [Step крок]

Оператори тіла циклу

NEXT [ лічильник ]

Оператори циклу Do...Loop. Оператор циклу Do While... Loop. Цикл, що задається цією конструкцією, виконується доти, доки умова, що задається в циклі, має значення True.

Синтаксис конструкції Do... Loop:

Do While умова

конструкції

Loop

Умова виконання циклу перевіряється перед кожним проходом циклу. Якщо вона дорівнює True, то виконується послідовність команд, які розташовані між Do While і ключовим словом Loop. У такій конструкції можлива ситуація, за якої тіло циклу не виконається жодного разу, якщо при першій перевірці умови вона матиме значення False.

Оператор циклу Do... Loop While. Цей синтаксичний варіант відрізняється від розглянутого вище розташуванням умови. У другому варіанті конструкції умова розташовується наприкінці циклу:

Do

конструкції

Loop While умова

За такого варіанта конструкції оператора циклу тіло циклу виконається принаймні один раз, після чого здійсниться перевірка умови виконання циклу.

Оператор циклу Do Until... Loop. Цей різновид оператора циклу принципово відрізняється тим, що в ньому цикл виконується доти, доки умова хибна, а не істинна. У такій конструкції можлива ситуація, за якої тіло циклу не виконається жодного разу, якщо при першій перевірці умови вона матиме значення True.

Цей оператор має такий синтаксис:

Do Until умова

конструкції

Loop

Оператор циклу Do... Loop Until. Цей різновид оператора циклу, як і попередній, принципово відрізняється тим, що в ньому цикл виконується доти, доки умова хибна, а не істинна. За такого варіанта конструкції оператора циклу тіло циклу виконається принаймні один раз, після чого здійсниться перевірка умови виконання циклу, навіть якщо умова має значення True.

Do

конструкції

Loop Until умова

У кожному новому проходженні циклу перевіряється умова, тому важливо при створенні програми стежити за тим, щоб у тілі циклу значення змінної в умові циклу могло бути змінено так, аби умова стала хибною, тобто цикл закінчився.

Команда Exit. При програмуванні коду інколи виникає ситуація, коли необхідно перервати виконання циклу до його повного завершення. Це можна зробити за допомогою команди безумовного переходу Exit. Ця команда завершує виконання циклу і передає управління наступній за циклом конструкції. Синтаксис цього оператора всередині циклу ForExit For, всередині циклів DoExit Do.

Завдання Розробити додаток для обчислення значення функції y=2+tgx для всіх значень х у діапазоні -3 < = x =< 4 з кроком 0.4.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал