Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Дизайн проекту


1. Для форми проекту у вікні властивостей змініть такі властивості:

(Name) FrmFunction
BorderStyle 1 – Fixed Single
Caption Табулювання функції
Height  
MaxBatton False
MinBatton False
StartUpPosition 2 – CenterScreen
Width  

2. Помістить на форму багаторядкове текстове поле для виведення результатів табулювання функції (значень x та y) з такими властивостями:

(Name) TextFun
MultiLine True
Text  
Height  
Left  
Top  
Width  

3. Самостійно помістить на форму три текстові поля для введення лівої і правої границі значення аргументу, а також кроку. Вони повинні мати імена відповідно: TextLeft, TextRight, TextStep, бути розташовані на формі так, як показано на рис. 15.

4. Помістить на форму графічне поле PictureBox для побудови графіку функції з такими властивостями:

(Name) PictureGraph
BorderStyle 1 – Fixed Single
Height  
Left  
Top  
Width  

5. Самостійно помістить на форму надписи зі змістом: y=sin(x), Графік функції, Ліва межа, Права межа, Крок. Розташуйте їх так, як показано на рис. 15.

6. Помістить на форму прапорець CheckBox і задайте йому такі властивості:

(Name) CheckFile
Caption Вивести результат у файл
Height  
Left  
Top  
Width  

7. Створіть рядок меню з пунктом Функція, який має ім’я mnuFun. В ньому повинні знаходитись команди меню з такими властивостями:

Caption Name Гарячі клавіши
Протабулювати mnuTab Ctrl+F
Побудувати графік MnuGraph Ctrl+G
Очистити MnuClear F8
Вихід MnuEnd  

 

Створення програмного коду

8. У вікні редактора коду в розділі General Declarations оголосимо змінні:

 

Dim x As Double

Dim y As Double

Dim xn As Double

Dim xk As Double

Dim dx As Double

Dim i As Integer

Dim NewLine As String

Dim STab As String

 

Робота з підпрограмами

В тому випадку, коли необхідно виконувати певну послідовність операцій в різних місцях програми, доцільно використовувати підпрограми. Підпрограми мають наступну структуру:

 

Sub < Ім’я підпрограми> ()

 

End Sub

 

Тут ключові слова Sub – початок підпрограми, End Sub – кінець підпрограми. Між ними записується тіло підпрограми.

Викликати підпрограму з тіла основної програми можна за допомогою ключового слова Call. Після нього вказати ім’я підпрограми:

Call < Ім’я підпрограми>

9. Створимо підпрограму для зчитування вихідних даних з текстових полів:

 

' Підпрограма введення початкових значень

Sub Coordinats()

xn = TextLeft.Text

xk = TextRight.Text

dx = TextStep.Text

End Sub

 

10. Створимо підпрограму для обчислення функції: y=sin(x):

 

' Підпрограма обчислення функції

Sub Tabuls()

y = Sin(x)

End Sub

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2023 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал