Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Організація циклу


В тому випадку, коли необхідно виконати певну послідовність операцій багатократну кількість разів, використовують цикли. Одним з них є цикл зі структурою For…Next. Цикл For…Next використовується в тому випадку, коли кількість повторень заданого блоку операторів відомо завчасно. Структура написання:

 

For лічильник = п.з. To к.з. Step крок

 

Next лічильник

 

To –ключове слово, що вказує на кінцеве значення змінної;

Step –ключове слово, що вказує на крок;

лічильник – змінна, якої присвоюються значення від початкового до кінцевого з кроком крок під час виконання циклу;

п.з. –початкове значення змінної;

к.з. –кінцеве значення змінної.

 

11. Створимо процедуру, яка дозволяє організовувати обчислення заданої функції для значень x з кроком dx в межах від xn до xk, а потім значення x і y виводити в текстове поле TextFun:

 

Private Sub mnuTab_Click()

NewLine = Chr(13) + Chr(10) ' Enter

STab = Chr(9) ' Tab

TextFun.Text = " X" + STab + " Y" + NewLine 'Шапка таблиці

Call Coordinats ' Виклик підпрограми введення початкових значень

For x = xn To xk Step dx

Call Tabuls ' Виклик підпрограми обчислення функції

TextFun.Text = TextFun.Text + Str(Format(x, " 0.00")) + STab + _
Str(Format(y, " 0.0000")) + NewLine

Next x

End Sub

 

12. Створимо процедуру, яка дозволяє визначати масштаб побудови графіку, організовувати обчислення заданої функції для значень x з кроком dx в межах від xn до xk, а потім здійснювати побудову графіку функції в графічному полі:

 

Private Sub mnuGraph_Click()

'Побудова вісі X і Y

CoordY = PictureGraph.Height / 2

CoordX = PictureGraph.Width / 2

PictureGraph.Line (0, CoordY)-(PictureGraph.Width, CoordY)

PictureGraph.Line (CoordX, 0)-(CoordX, PictureGraph.Height)

Call Coordinats 'Виклик підпрограми введення початкових значень

' Визначення масштабу

If Abs(xn) > Abs(xk) Then

sclx = 0.5 * PictureGraph.Width / Abs(xn)

Else: sclx = 0.5 * PictureGraph.Width / Abs(xk)

End If

scly = 0.4 * PictureGraph.Width

' Побудова графіку

For x = xn To xk Step dx

Call Tabuls ' Виклик підпрограми обчислення функції

If x = xn Then xpred = x: ypred = y

PictureGraph.Line ((xpred * sclx + CoordX), (-ypred * scly + CoordY)) _

-((x * sclx + CoordX), (-y * scly + CoordY))

xpred = x

ypred = y

Next x

End Sub

 

13. Створимо процедуру для очищення текстового поля з результатом і графічного поля:

 

Private Sub mnuClear_Click()

TextFun.Text = Empty ' Очищення текстового поля

PictureGraph.Cls ' Очищення графічного поля

End Sub

 

14. Збережіть проект і перевірте як він працює.

Робота з діалоговими вікнами, збереження даних


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2023 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал