Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Припев: Сла́ва, Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. Тропарь: Я́ко ви́деша Тя Спа́се наш небе́сныя си́лы,/ на высоту́ взе́млема с те́лом


Тропарь: Я́ко ви́деша Тя Спа́се наш небе́сныя си́лы,/ на высоту́ взе́млема с те́лом, взыва́ху, глаго́люще:// вели́ко Влады́ко, человеколю́бие Твое́.

 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Богоро́дичен: Купину́ Тя неопали́мую, и го́ру,/ и ле́ствицу одушевле́нную, и дверь небе́сную// досто́йно сла́вим Мари́е сла́вная, правосла́вных похвало́.

 

Второ́й кано́н пра́здника, глас 4:

Хор:

Ирмос: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,// от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим. (Дважды)

 

Припев: Сла́ва, Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Тропарь: Да ка́плют нам свы́ше о́блацы весе́лие ве́чное,/ Христо́с бо, о́блаком я́ко херуви́мы носи́мый,// к Своему́ Отцу́ восхо́дит днесь.

Припев: Сла́ва, Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Тропарь: Пло́ти яви́вся подо́бием,/ пре́жде разстоя́щаяся собра́л еси́ во еди́но Человеколю́бче,/ и возне́слся еси́ Ще́дре в небе́сная,// зря́щим Тя ученико́м Твои́м.

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тропарь: Что червле́ны ри́зы пло́ти соедини́вшагося дебельству́,/ святи́и а́нгели Христа́ зря́ще веща́ху,// стра́сти честны́я Боже́ственныя нося́ща о́бразы.

 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен: Пое́м Отрокови́це зача́тие,/ пое́м Твое́ неизрече́нное рождество́,// и́мже изба́вихомся Чи́стая тли и озлобле́ния,/ и мра́чнаго а́дова затворе́ния. 

Катава́сия Пятидеся́тницы, глас 4:

Хор: Очище́ние нам Христе́/ и спасе́ние Влады́ко,/ возсия́л еси́ от Де́вы,/ да я́ко проро́ка/ от зве́ря морска́го пе́рсей Ио́ну,// от тли исхити́ши всего́ Ада́ма всеро́дна па́дшаго.

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон: Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор: Тебе́, Го́споди.

Иере́й: Ты бо еси́ Ца́рь ми́ра и Спас душ на́ших, и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Конда́к пра́здника, глас 6:

Е́же о нас испо́лнив смотре́ние,/ и я́же на земли́ соедини́в Небе́сным,/ возне́слся еси́ во сла́ве, Христе́ Бо́же наш,/ ника́коже отлуча́яся,/ но пребыва́я неотсту́пный,/ и вопия́ лю́бящим Тя:// Аз есмь с ва́ми, и никто́же на вы.

И́кос:

Я́же земли́ на земли́ оста́вившии,/ я́же пе́пельная пе́рсти уступа́ющии, прииди́те воспря́нем,/ и на высоту́ возведе́м о́чи и мы́сли,/ впери́м ви́ды, вку́пе и чу́вства, на небе́сная врата́ сме́ртнии,/ непщу́им бы́ти в Ма́сличной горе́,/ и взира́ти на Избавля́ющаго на о́блацех носи́ма./ Отону́ду бо Госпо́дь на небеса́ востече́,/ и та́мо даролюбе́зны да́ры раздая́ апо́столом Свои́м,/ уте́шив я́ я́ко Оте́ц, и утверди́в я́,/ наста́вив я́ко сыно́в, и рече́ к ним: не разлуча́юся вас,// Аз есмь с ва́ми, и никто́же на вы.Песнь 7:

Пе́рвый кано́н пра́здника, глас 5:

Хор:

Ирмос: В пещи́ о́гненней/ песносло́вцы спасы́й о́троки,// благослове́н Бог оте́ц на́ших.(Дважды)

Чтец:mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2022 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал