Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Преве́чный Бог и безнача́льный,/ е́же восприя́т естество́ челове́ческое,/ обоготвори́в та́йно днесь вознесе́./ А́нгели предтеку́ще апо́столом пока́зоваху/ Сего́ иду́ща на небеса́ со сла́вою мно́гою,/ Тому́же поклони́вшеся глаго́лаху:// сла́ва Бо́гу возне́сшемуся.

 

Полиеле́й:

Хор: Хвали́те И́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, живы́й во Иерусали́ме.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному, я́ко в век ми́лость Его́.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

 

Велича́ние пра́здника:

Духове́нство: Велича́ем Тя,/ Живода́вче Христе́,/ и почита́ем е́же на Небеса́/ с пречи́стою Твое́ю Пло́тию// Боже́ственное вознесе́ние.

 

Хор: Велича́ем Тя,/ Живода́вче Христе́,/ и почита́ем е́же на Небеса́/ с пречи́стою Твое́ю Пло́тию// Боже́ственное вознесе́ние.

 

Псало́м избра́нный:

Хор: Вси язы́цы восплещи́те рука́ми, воскли́кните Бо́гу гла́сом рад́ования./ Я́ко Госпо́дь Вы́шний стра́шен, Царь ве́лий по всей земли́./ Покори́ лю́ди нам, и язы́ки под но́ги на́ша./ Взы́де Бог в воскликнове́нии, Госпо́дь во гла́се тру́бне./ И взы́де на херуви́мы и лете́./ И возлете́ на крилу́ ве́тренню./ Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы./ Госпо́дь на небеси́ угото́ва престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет./ Рече́ Госпо́дь Го́сподеви моему́: седи́ одесну́ю Мене́, до́ндеже положу́ враги́ Твоя́ подно́жие ног Твои́х./ Поклони́теся Ему́ вси а́нгели Его́./ Бог седи́т на престо́ле святе́м Свое́м. И Той су́дит вселе́нней в пра́вду./ Престо́л Твой, Бо́же, в век ве́ка./ Я́ко взя́тся великоле́пие Твое́ превы́ше небе́с./ Вознеси́ся на небеса́, Бо́же, и по всей земли́ сла́ва Твоя́./ Кто я́ко Госпо́дь Бог наш, на высо́ких живы́й./ Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твое́ю, воспое́м и пое́м си́лы Твоя́.// По́йте Бо́гу на́шему, по́йте, по́йте Царе́ви на́шему, по́йте.Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Два́жды)

Духовенство: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа,// сла́ва Тебе́, Бо́же. (Еди́ножды)

Велича́ем Тя,/ Живода́вче Христе́,/ и почита́ем е́же на Небеса́/ с пречи́стою Твое́ю Пло́тию// Боже́ственное вознесе́ние.

 

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон: Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор: Го́споди, поми́луй.

Диа́кон: Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.Хор: Тебе́, Го́споди.

Иере́й: Я́ко Благослови́ся И́мя Твое́, и просла́вися Ца́рство Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Седа́лен, глас 5:

Соше́дый с Небесе́ на земна́я,/ и до́лу лежа́щии во а́дове стра́жи,/ совоскреси́вый я́ко Бог Ада́мов зрак,/ вознесе́нием Твои́м Христе́ на небеса́ возве́д,/ престо́лу Оте́ческому Твоему́ соседи́теля соде́лал еси́,// я́ко ми́лостив и Человеколю́бец.mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2022 год. (0.017 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал