Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Прикарпатського, Подільського та Північно-західного економічних районів


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рис.1 Прикарпатський, Подільський, Північно-Західний економічні райони
Умовні позначення:
а: Порівняльна характеристика господарства Столичного та Центрального економічних районів

Мета: здійснити порівняльний аналіз господарських функцій Столичного та Центрального регіонів України, визначити спільні та відмінні риси територіально-галузевої структури господарства.

Контрольні запитання:

1. Дайте оцінку географічного положення Столичного та Центрального районів. Які особливості ФГП Центрального району. Яке значення для економічного розвитку Столичного району має те, що до його складу входить столиця країни?

2. За деякими підходами районування не виділяють окремо Центральний район України, а відносять його області до різних регіонів. Обґрунтуйте їх підходи.

3. Як забезпечені Столичний та Центральний район корисними копалинами? Якими?

4. В яких природних зонах знаходиться територія районів? Як це впливає на галузеву структуру господарства? Охарактеризуйте якість природного середовища з точки зору розвитку галузей господарства і життєдіяльності суспільства.

5. Особливості геодемографічної ситуації та розселення населення районів.

6. Специфічні спільні та відмінні риси галузевої структури господарства Столичного та Центрального районів. Яку роль відіграє науково-технічний потенціал району для економічного розвитку України?7. Енергетична база Столичного та Центрального районів. Чи є вона галуззю спеціалізації?

8. Особливості хімічної промисловості району.

9. Галузева структура машинобудування, географія та фактори розміщення.

10. Центри хімічної промисловості районів. Причини їх розвитку.

11. Яка структура легкої промисловості Столичного регіону і чому?

12.

 

Особливості галузевої та територіальної структури АПК Столичного та Центрального районів.

Порівняйте розвиток технічних культур в мезорегіонах Центрального району . Поясніть подібності та відмінності.

Вкажіть основні напрямки підвищення ефективності розвитку Столичного та Центрального районів.

Завдання до практичної роботи:

1. На контурну карту нанесіть родовища корисних копалин, промислові центри та вузли (і їх спеціалізацію), головні транспортні магістралі сільськогосподарські зони Столичного та Центрального районів.

2. За даними попередніх робіт визначте спільні та відмінні риси галузевої структури промислового та сільськогосподарського виробництва, обґрунтуйте, чим вони зумовлені. Охарактеризуйте, які галузі промисловості (і чому) є головними галузями спеціалізації в цих районах, під впливом яких факторів вони сформувалися.

3.Покажіть роль м. Києва у економіці Столичного району, його роль у формуванні контрастів між Столичним та Центральним економічними районами. Заповніть таблицю 1.

Таблиця 1mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2022 год. (0.017 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал