Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Хар-ка угоди ТБТ


Угода про технічні бар'єри у торгівлі була розроблена в ході Токійського раунду багатосторонніх торговельних переговорів у 1985 році. Угода про технічні бар’єри в торгівлі складається з 15 статей та трьох додатків. Угода про технічні бар’єри в торгівлі спрямована на усунення перешкод у міжнародній торгівлі. Метою Угоди є уникнення застосування нац. або міжн. стандартів в якості бар’єрів у торгівлі, організації виробництва пром. товарів відповідно до нормативів, які визнані на міжнародному рівні. Поняття в Угоді поширюються на: характеристики продукції; технологію, способи виготовлення; термінологію та символи; упаковку та позначення. Положення Угоди не поширюються на санітарні та фітосанітарні заходи. Невід’ємною частиною Угоди є «Кодекс сумлінної практики для розробки, прийняття і застосування стандартів» - визначає порядок підготовки, прийняття та застосування стандартів.

13. Аналіз та хар-ка директив ЄС

Директива ЄС– це нормативно-правовий документ, в якому вказуються цілі і результати, які повинні бути досягнутими, але національній владі надається право самій вирішувати, в якій формі чи за допомогою яких процедур і механізмів ці цілі можуть бути досягнуті.

Види: -загальні (загальна безпечність продукції, відповідальність виробнка за якість продукції); -директиви нового та глобального підходів (вимоги до небезпечних факторів та груп продукції, виконання вимог гармон.стандартів, вимоги безпечності та охорони оточуючого середовища); -директиви старого підходу(вимоги до конкретної продукції, не гармонізовані, майже не застосов., відсутні посилання на стандарти, тех.регламенти).

14. Характеристика директив нового та старого підходу

Директива ЄС– це нормативно-правовий документ, в якому вказуються цілі і результати, які повинні бути досягнутими, але національній владі надається право самій вирішувати, в якій формі чи за допомогою яких процедур і механізмів ці цілі можуть бути досягнуті.

Новий підхід являє собою методику гармонізації нац.законодавств, є продовженням принципу взаємного визнання. Переваги підходу полягають в його гнучкості, сприянні інноваціям і, тим самим, підвищенні конкурентоспроможності економіки. Принципи: -гармонізація законодавства; -застосування стандартів є добровільним; -зміст директив зводиться до переліку основних вимог до безпеки; -виготов.продукція за гармон.стандартом-відповідає основним вимогам директив; - вільного руху товарів через встановлення ключових норм. Директиви містять посилання на стандарти та тех.регламенти, правові засади, є гармонізованими. Старий підхід – вимоги до конкретної продукції, не відносяться до безпеки, відсутнє посилання на стандарти, мінімальні вимоги.

Документи Старий підхід Новий підхід
Стандарти Для кожного товару Для виду продукції
Директиви Детальні технічні вимоги до процесу виробництва Основні вимоги до характеристик кінцевої продукції (здоров’я і безпека)

 

 mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2022 год. (0.015 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал