Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Реферату / контрольної роботи


Відповідно до навчального плану технічного університету студенти очної і заочної форм навчання повинні освоїти курс «Філософія», якщо він вивчається окремо, або курс «Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка)» чи «Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка, етика, естетика)». Перелік тем, завдань і літератури визначений в Програмі з навчальної дисципліни «Філософія». З нею можна ознайомитися в кабінеті соціально-гуманітарних дисциплін (3-й навч. корп., ауд.239) або в читальних залах бібліотеки ДонНТУ (2-й або 3-й навч. корп.).

Після закінчення вивчення як змістовного модулю № 1, так і змістовного модулю № 2 з цієї дисципліни СТУДЕНТИ СТАЦІОНАРУ пишуть відповідно модульний контроль № 1 і модульний контроль № 2. У студентів стаціонару може бутиі екзамен з курсу, що вивчається. Якщо Навчальним планом певної спеціальності визначена індивідуальна робота з філософії, то відповідно з цими курсами здійснюється і вибір тем реферату: або тільки з філософії, чи можна вибрати тему або з філософії, або з релігієзнавства, або з логіки, скориставшись Методичними вказівками з цих курсів: Філософія, Релігієзнавство, Логіка. За умов вивчення ще й етики та естетики у курсі, таким же чином поряд з філософією, релігієзнавством і логікою можна вибрати тему реферату також з етики або з естетики. Студенти очної форми навчання, вибравши тему реферату, зобов'язані у встановлений лектором термін здати його. Одержавши за реферат позитивну оцінку, студент стаціонару, якщо немає інших заборгованостей (щодо лекцій, семінарських занять, самостійної роботи) з курсу, що вивчається, допускається до написання модульного контролю / екзамену з даного курсу. Кількість рефератів встановлюється Навчальним планом за фахом. Студентам очної форми навчання пропонується додатковий перелік тем рефератів (див. стор. 245-251), до яких необхідно самостійно скласти відповідний план (2-4 питання) і підібрати для його виконання необхідну літературу. Студенти стаціонару можуть також самі визначитися з темою реферату з курсу, що вивчається, але у такому разі вона обов'язково повинна бути узгоджена з викладачем, який веде у них заняття з даного курсу. Терміни надання реферату і який реферат кому здавати (керівнику семінарських занять або лектору) визначаються лектором.

СТУДЕНТИ-ЗАОЧНИКИ всіх спеціальностей складають екзамен. Право на складання екзамену дає позитивна оцінка (залік) з контрольної роботи. Навчальним планом з курсу, що вивчається, для студентів-заочників визначена одна контрольна робота. Вона має бути виконана і здана протягом семестру в кабінет соціально-гуманітарних дисциплін (3.239 ), але не пізніше ніж за два тижні до початку екзаменаційної сесії. Це дозволить викладачу своєчасно прорецензувати роботу, і у разі потреби, студент матиме можливість її доопрацювати або виконати наново.

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал