Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Передавання (рух)


визначення, 3.21

процеси, 9.9

унікальні умовні познаки

див. реєстрація

користування документаційними системами, 8.3.6

придатність документів для користування, 7.2.5

див. також доступ

словниковий контроль, 9.5.3

ДОДАТОК НА
(довідковий)

ПЕРЕЛІК

НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ,
ПОСИЛАННЯ НА ЯКІ Є В ЦЬОМУ СТАНДАРТІ

ДСТУ 2392-94 Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення (ISO 5127-3: 1981, NEQ)

ДСТУ ISO 9001-2001 Системи керування якістю. Вимоги (ІЗО 9001: 2000, IDT)

ДСТУ ISO 14001-97 Системи керування навколишнім середовищем. Склад та опис елементів і настанови щодо їх застосування (ISO 14001: 1996, IDT)

ДСТУ 2395-2000 (ISO 5963: 1985) Інформація та документація. Обстежування документа, встановляння його предмета та відбирання термінів індексування. Загальна методика (ISO 5963: 1985, IDT)

ДОДАТОК НБ
(довідковий)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ ДЛЯ ТЕРМІНІВ

ЗГІДНО З ЦИМ СТАНДАРТОМ ТА ЗГІДНО З ДСТУ 2732: 2004

Визначення понять згідно з цим стандартом Визначення понять згідно з 2732: 2004
документ Зафіксована інформація або об'єкт, який може трактуватися як окрема одиниця документ Інформація, зафіксована на матеріальному носії, основною функцією якого є зберігати та передавати її в часі та просторі. Примітка. Запис інформації повинен відповідати характеристикам певного жанру чи номіналу. Жанрові характеристики запису інформації — це функційні та структурно-композиійні ознаки певного жанру твору літератури чи мистецтва (роман, монографія, хронікально-документальний фільм тощо Номінальні характеристики запису інформації — це функційні та структурно-композиційні ознаки певного виду задокументованої службової чи особистої інформації (наказ, акт, протокол, лист, щоденник тощо)
службові документи Інформація, яку організація або фізична особа створила, отримала та зберігає як свідчення або інформацію згідно з правовими зобов'язаннями чи в процесі виконання основної діяльності службовий документ Документ, який створила або отримала установа (чи інший суб'єкт господарювання) в процесі діяльності
керування документаційними процесами Галузь керування, яка відповідає за ефективний та систематичний контроль за створенням, прийманням, зберіганням, використанням, передаванням до архіву та вилученням для знищення службових документів, охоплюючи процеси відбирання та зберігання в документальній формі свідчень та інформації про ділову діяльність керування документацією Комплекс заходів, спрямованих на здійснювання процесів створювання та функціювання службових документів
реєстрування Надання службовому документу унікальних ідентифікаційних даних під час його долучання до документаційної системи  

ДОДАТОК НВ
(довідковий)

ПЕРЕЛІК

НАЦІОНАЛЬНИХ ВІДХИЛІВ
ТА ЇХНІ ПОЯСНЕННЯ

Пункт (підпункт) Модифікація Пояснення
7.1 Принципи програм керування документу­ванням, позиція переліку і) Замінити «забезпечення зберігання службових документів лише протягом того строку, коли вони необхідні або потрібні, та» на «строки зберігання службових документів мають відповідати строкам, зазначеним у нормативно-правових актах» Строки зберігання службових документів в Україні визначено в нормативно-правових актах і ці строки не можуть бути зменшеними, виходячи із рішення організації про відсутність потреби у цих документах
9.2 Визначання строків зберігання службових документів, позиція переліку с), позиція переліку 3) Замінити «дотриманням інструкцій відповідних архівних органів у разі їх придатності» на «дотриманням інструкцій відповід­них архівних органів.» Відповідно до чинного законодавства України виконання підприємствами, установами та організаціями інструкцій з організування роботи зі службовими документами уповноважених архівних установ є обов'язковим
9.9 Передавання службових документів до архіву або вилучання їх для знищування, позиція переліку а) Замінити «негайне фізичне знищення, охоплюючи списання та вилучання,» на «вилучання з документаційної системи, списання та фізичне знищування службових документів на підставі проведення експертизи їхньої цінності,» Відповідно до чинного в Україні законодавства з діловодства та архівної справи вилучання з документаційного фонду організації службових документів для їхнього списання та знищування здійснюється тільки на підставі рішення експертної комісії
9.9 Передавання службових документів до архіву або вилучання їх для знищування, позиція переліку сі) Замінити «передавання іншій організації, яка набула відповідальності за діяльність внаслідок реорганізування, продажу або приватизування,» на «передавання іншій організації, яка набула відповідальності за діяльність внаслідок реорганізування, ліквідування, продажу або приватизування,» Відповідно до чинного в Україні законодав­ства передавання документаційного фонду іншій організації на підставі правонас-тупництва або державному архіву здійснюється також у результаті ліквідації організації-власника цього фонду

ДОДАТОК НГ
(довідковий)

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ

автентичність службових документів, 7.2.2

архівні документи, не долучені, розділ 1

визначення понять, розділ З


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал