Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Фтизиатрия_каз

 

$$$001

Қ ай арнайы дә ріні екі айдан кейін тоқ татамыз?

A) Изониазид

B) Рифампицин

C) Пиразинамид

D) Стрептомицин

E) Этамбутол

{Дұ рыс жауап}=D

{Қ иындығ ы}=1

{Оқ улық }= Перельман М.И., Корякин В.А., Богадельникова И.В. Туберкулез - М., 2004.

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$002

Саркайдозды 1-ші сатысы ажыратылады

A) Ө кпенің шашыранды туберкулезімен

B) Кеуде ішілік лимфобездерінің туберкулезімен

C) Ошақ ты туберкулезбен

D) Ө кпенің инфильтратты туберкулезімен

E) Фиброзды – кавернолы туберкулезбен

{Дұ рыс жауап}=B

{Қ иындығ ы}=1

{Оқ улық }= Перельман М.И., Корякин В.А., Богадельникова И.В. Туберкулез - М., 2004.

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$003

Науқ ас И.22ж. Рентгеногрммада оң жақ ө кпенің жоғ арғ ы бө лігінде гомогенді емес инфильтративті қ араю, ыдырау қ уыстары анық талады.Жасырын қ уысты анық тау ү шін қ андай рентгенологиялық ә діс қ ажет?

A) Латероскопия

B) Бү йірлік рентгенограмма

C) Томограмма

D) Рентгенограмма

E) Флюорограмма

{ Дұ рыс жауап}=С

{ Қ иындығ ы}=2

{Оқ улық }= Перельман М.И., Корякин В.А., Богадельникова И.В. Туберкулез - М., 2004.

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$004

60 жастағ ы науқ аста қ ұ рғ ақ жө тел, кеудесінде ауырсыну, қ ан тү кіру бар. Рентгенде сол жақ ө кпенің тө менгі бө лігінде гомогенді қ араю. Қ ақ ырық та атипиялық клеткалар анық талғ ан. Сіздің тактикаң ыз.

A) Спец. препараттармен емдеу

B) Диагностикалық бронхоскопия

C) Спец. емес емдеу

D) Қ ақ ырық анализін қ айталау

E) Томограмма

{ Дұ рыс жауап}=В

{ Қ иындығ ы}=2

{Оқ улық }= Перельман М.И., Корякин В.А., Богадельникова И.В. Туберкулез - М., 2004.

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$005

Науқ ас рентгенограммасында кө лемді зақ ым. Кеуде қ уысы қ арсы жақ қ а ығ ысқ ан. Болжам диагноз.

A) Туберкулез

B) Пневмония

C) Ателектаз

D) Плеврит

E) Оперированное легкое

{Дұ рыс жауап}=D

{Қ иындығ ы}=2

{Оқ улық }= Перельман М.И., Корякин В.А., Богадельникова И.В. Туберкулез - М., 2004.

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$006

Біріншілік туберкулезді кешең нің пневмониялық кезең іне тә н рентгенологиялық кө рініс:

А) Ө кпе тү біріне қ осылғ ан инфильтратты қ араю

B) Ө кпе тінінде ошақ жә не ө кпе тү біріне жол, бронхопульмональды лимфа тү йіндерінің ұ лғ айю

C) Бронхопульмональды лимфа тү йіндерінің ұ лғ айю

D) Ө кпе тінінде домалақ қ ұ рылым

E) Ө кпе тінінде сақ ина тғ різді қ араю

{Дұ рыс жауап}=А

{Қ иындығ ы}=2

{Оқ улық }= Перельман М.И., Корякин В.А., Богадельникова И.В. Туберкулез - М., 2004.

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$007

Қ андай клиникалық форма туберкулез менингитті асқ ыныс ретіде тұ дырады?

A) Инфильтративті туберкулез

B) Ошақ ты туберкулез

C) Кавернозды туберкулез

D) Шашыранды туберкулез

E) Циррозды туберкулез

{Дұ рыс жауап}= D

{Қ иындығ ы}=2

{Оқ улық }= Перельман М.И., Корякин В.А., Богадельникова И.В. Туберкулез - М., 2004.

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$008

Рентгенограммада кө кірек аралық мү шелердің зақ ымдалғ ан жақ қ а ығ ысуы байқ алады.

Қ андай диагноз

A) Экссудативті плеврит

B) Пневмония

C) Пневмоторакс

D) Ө кпе циррозы

E) Туберкулома

{Дұ рыс жауап}=D

{Қ иындығ ы}=2

{Оқ улық }= Перельман М.И., Корякин В.А., Богадельникова И.В. Туберкулез - М., 2004.

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$009

Науқ аста фиброзды – каверналы туберкулез, қ абыну кезең і БК+, IV категориялы ем қ абылдауда. Кенеттен ентігу, тері кө геруі, акрациноз, дем жетіспеушілік, ө лім ү рейі байқ алды. Кеуде рентгенограммасында оң жақ ты кең кө лемді ағ ару, ө кпе сығ ылғ ан. Диагноз қ ойың ыз?

A) Ө кпе инфарктісі

B) Инфарт миокарда

C) Клапанды пневмоторакс

D) Жабық пневмоторакс

E) Ашық пневмоторакс

{Дұ рыс жауап}=C

{Қ иындығ ы}=3

{Оқ улық }= Перельман М.И., Корякин В.А., Богадельникова И.В. Туберкулез - М., 2004.

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$010

Балада сол ө кпенің тө менгі жағ ында инфильтратты гомогенді қ араю. Ауру жедел басталғ ан. Қ ан анализінде айқ ын лейкоцитоз. Диагноз қ ойың ыз?

A) Алғ ашқ ы туберкулезді кешең, тығ ыздалу кезең і

B) Алғ ашқ ы туберкулезді кешенді сорылу кезең і

C) Кеудеішілік лимфабездерінің туберкулезі, қ абыну кезең дері

D) Бейспецификалық пневмония

E) Ө кпенің ошақ ты туберкулезі

{Дұ рыс жауап}=D

{Қ иындығ ы}=3

{Оқ улық }= Перельман М.И., Корякин В.А., Богадельникова И.В. Туберкулез - М., 2004.

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$011

Науқ аста оң жақ ө кпенің жоғ арғ ы бө лігінде дө нгеленген қ араю, шеттері тегіс емес бұ дыр, ортасында ыдырауы бар:

A) Туберкулома

B) Шеткері ісік

C) Эхинококк

D) Ө кпе кистасы

E) Ошақ ты туберкулез

{Дұ рыс жауап}=B

{Қ иындығ ы}=3

{Оқ улық }= Перельман М.И., Корякин В.А., Богадельникова И.В. Туберкулез - М., 2004.

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$012

Науқ аста жоғ ары tо, қ ақ ырық ты жө тел, қ ақ ырығ ы кө п, шырышты – ірің ді, жағ ымсыз иісті. Ө кпе рентгенограммасында ортанғ ы ө кпе алаң ында инфильтратты қ араю, ағ аруы жә не сұ йық тың дең гейі байқ алады.

A) Ө кпенің инфильтратты туберкулезі

B) Абцессті пневмония

C) Ө кпенің каверналы туберкулезі

D) Туберкулома

E) Ө кпенің ошақ ты туберкулезі

{Дұ рыс жауап}=B

{Қ иындығ ы}=3

{Оқ улық }= Перельман М.И., Корякин В.А., Богадельникова И.В. Туберкулез - М., 2004.

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Жұқпалы аурулары_ каз | Акушерлік және гинекология_каз
Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.011 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал