Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Які основні причини, характер та рушійні сили Визвольної війни 1648 - 1657 рр. під проводом Б. Хмельницького.


У середині XVII ст. українське населення знаходилося у тяжкому стані. Про незадоволення українського народу своїм становищем свідчить ціла низка повстань протягом 50 років. Ці повстання закінчились поразками, але причини, якими вони були викликані, залишалися. Навесні 1648 р. в Україні почалося нове повстання, яке суттєво вплинуло на міжнародні відносини у Східній Європі, мало епохальне значення в історії українського народу, важливе — в історії Росії та Польщі.

Причини Національної революції та Визвольної війни:

1) політичні — безправ'я українського народу, тяжкий політичний гніт з боку Польщі, прагнення розширити і зміцнити права

козацтва;

2) соціальні — посилення феодальної експлуатації з боку польських магнатів, шляхти та єврейських орендарів;

3) національні — прагнення українського народу звільнитися від гніту Польщі і польського панства, яке вважало українці и людьми другого ґатунку; зберегти себе як народ, убезпечити від етнічних чисток і репресій;

4) релігійні — прагнення відстояти свою православну віру, захистити її від натиску католицизму та уніатства.

Завдання революції:

1) створення незалежної соборної української держави;

2) ліквідація польско-шляхетського землеволодіння і заміна йог як основним, українським козацьким, встановлення нових

виробничих відносин.

Революційний характер подій виявлявся у таких докорінних змінах у житті українського суспільства в середині XVII ст. як:

1) ліквідація влади польського короля, магнатів і шляхти пі значній території України; заміна польської влади українською;

2) революційні зміни у сфері власності: ліквідація польської! магнатсько-шляхетського землеволодіння та заміна його козацьким; фактичне скасування кріпосного права та особисте звільнення сотень тисяч селян;

3) становлення та формування Української національної держави;

4) суттєві зрушення у релігійній сфері: фактична ліквідація на звільненій території панування католицької церкви та перехід до домінування православ'я;

5) істотні зміни в ідеології та менталітеті українців: провідною стає ідея української державності, докорінно змінюється у бік зростання національна самосвідомість більшості українського народу;

6) про революційний характер подій свідчать масштаби участі в них українського населення: не кількатисячні повстання, як у 20-30-х рр. XVII ст., а абсолютна більшість українського народу. Рушійний сили війни: козацтво (головна сила), селянство, міщанство, духівництво. А характер війни був національно – визвольний, релігійний і соціальний.
mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2022 год. (0.015 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал