Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Витрати на попереджуючі дії.


Діапазон заходів, спрямованих на забезпечення якості і попередження дефектів дуже широкий. До їхнього числа належать такі заходи, як побудова системи якості по вимогах стандартів ISO серії 9000, побудова системи загального управління якістю (TQM), упровадження системи статистичної обробки даних про брак і невідповідності, проведення днів якості й ін. Структура і розмір витрат на попереджуючі дії змінюється в залежності від використовуваних засобів забезпечення якості. Побудова системи якості по вимогах стандартів ISO серії 9000 зв'язана зі значними витратами, серед яких можна виділити такі:

¨ Витрати на побудову і документування системи якості: -розробка методик якості; -розробка і ведення документації системи якості; -робота з персоналом, упровадження системи; - ведення документації, що підтверджує функціонування системи;

¨ Витрати на правове забезпечення системи якості: - придбання законодавчих документів; - юридична експертиза зовнішніх і внутрішніх документів, пов'язаних із забезпечення якості; - аналіз контрактів на відповідність установленим юридичним нормам і вимогам; - сертифікація системи якості; - проведення юридичних консультацій зовнішніх радників по якості;

¨ Витрати на інформаційне забезпечення системи якості: - розробка методів обліку і форм реєстрації даних про якість; - побудова системи інформаційного забезпечення і закупівлі інформаційного устаткування; - організація збору інформації про якість; - обробка, збереження, аналіз інформації про якість;

¨ Витрати на навчання і підготовку кадрів: - розробка методик визначення потреби в підготовці і програм підготовки кадрів в області якості; - визначення і підтвердження кваліфікації співробітників; підготовка і перепідготовка співробітників.

¨ Витрати на облік, оцінку й аналіз витрат на забезпечення якості: - збір даних про витрати на якість; - розробка документації по обліку витрат на якість; - створення і забезпечення баз порівняння для оцінки витрат на якість; - аналіз витрат на якість і випуск робочих звітів; - планування і реалізація заходів щодо зниження витрат на якість.

Функціонування системи якості по вимогах стандартів ISO серії 9000 пов'язано з додатковими витратами. Витрати на функціонування системи якості так само належать до категорії витрат на попереджуючі дії. Забезпечення якості в рамках системи якості пов'язано із витратами на реалізацію методик системи якості. До таких витрат належать: витрати на вибір, оцінку субпідрядників; витрати на укладання, аналіз і завердження документів на закупівлю відповідно до установлених вимог; витрати на технологічну підготовку виробництва; витрати на управління процесами проектування, виробництва і технічного обслуговування; витрати на виконання установлених вимог до упакування, збереження і транспортування; витрати на аналіз якості продукції при експлуатації й ін. Забезпечення ефективності функціонування системи якості пов'язано з витратами на щорічні аудити системи якості, програми підготовки персоналу, підготовку і проведення щорічного аналізу системи якості на рівні вищого керівництва. До витрат на функціонування системи якості належать витрати на укладання внутрішньої системи документації по всій проведеній діяльності (протоколи виконання методик якості, протоколи контролю й ін.) і витрати на ведення системи документації.

 mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал