Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ІV курс VІІІ семестр


Курсу __________групи ____________________________

 

Спеціальність: “Сестринська справа”

 

Викладач__________________________________________

 

VІIІ семестр

 

 

Робочий зошит розглянуто і схвалено на

засіданні ЦМК хірургічних дисциплін

Голова ЦМК Москаленко Л.М.

Протокол № від р.


Робочий зошит схвалено у новій відповідальності до програми з «Медсестринства в хірургії», затвердженої Управлінням освіти і науки МОЗ України для студентів зі спеціальності: 5.12010102 «Сестринська справа» згідно освітньо-кваліфікаційної характеристики і освітньо-професійної підготовки фахівців.

 

 

Укладач: Л.М. Москаленко, викладач КМК.

 

 


ПЕРЕДМОВА

Самостійній роботі студентів в теперішній час приділяється велика увага, тому що студент в процесі навчання повинен набути навички, самостійно вміти використати мережу Інтернет, опрацювати основну та допоміжну літературу, відпрацювати навички самостійно в кабінеті тренінгу.

Створення робочого зошиту спрямовано на посилення контролю за якістю самостійної підготовки студентів до аудиторних практичних занять.

Робочий зошит створено з метою здійснення зворотнього зв'язку між студентами та викладачем. Зошит для самостійної роботи студентів є звітною документацією студента про вивчення та виконання завдань програми з медсестринства в хірургії, він допоможе студентам здобути систематизовані знання на рівні сучасного стану медичної науки і створити ґрунтовну базу знань, допоможе краще оволодіти навчальним матеріалом.

Викладач перевіряє і оцінює самостійну підготовку студентів по робочому зошиту.

Оцінка являється складовою частиною загальної оцінки за практичне заняття.


Питання винесені до самостійної роботи

для спеціальності «Сестринська справа»

дисципліна: «Медсестринство в хірургії»

ІV курс VІІІ семестр

№ п/п Тема Сам. роб.
1. Догляд за хворим з хірургічними та ушкодженнями органів черевної порожнини.  
2. Догляд за хворими з хірургічними захворюваннями та ушкодженнями прямої кишки.  
3. Догляд за хворими з хірургічними захворюваннями та ушкодженнями органів сечової та статевої системи.  
4. Догляд за хворими з хірургічними захворюваннями та ушкодженнями хребта і таза.  
5. Догляд за хворими з хірургічними захворюваннями та ушкодженнями кінцівок.  
  Всього:  

 


Тема: «Догляд за хворими з хірургічними захворюваннями та ушкодженнями черевної порожнини»

Методичне обґрунтування теми:

На базі набутих знань з анатомії, фармакології, основ загального догляду, медсестринства в терапії, студенти повинні самостійно оволодіти знаннями та вміннями по наданню невідкладної допомоги пацієнтам з захворюваннями та пошкодженнями органів черевної порожнини.

Актуальність теми:

Серед різних захворювань і пошкоджень органів черевної порожнини є такі, які потребують швидкого встановлення діагнозу і невідкладної хірургічної допомоги. На до госпітальному етапі найважливішим завданням медичної сестри є первинний огляд пацієнта, врятування його життя, запобігання тяжких ускладнень та негайна госпіталізація постраждалого.

 

Після самостійного опрацювання даної теми студенти повинні знати:

- безпосереднє обстеження хворих з хірургічними захворюваннями живота;

- основні причини виникнення, скарги пацієнта, діагностику, обсяг невідкладної медичної допомоги, лікування;

- особливості транспортування хворих з невідкладними станами при гострій хірургічній патології органів черевної порожнини.

Після вивчення даної теми студенти повинні вміти:

- встановити сестринський діагноз;

- надавати першу медичну допомогу пацієнтам з черевною грижею;

- надавати невідкладну допомогу в разі кровотечі із стравоходу та шлунково-кишкових кровотеч;

- зондувати та промивати шлунок;

- транспортувати пацієнтів в разі защемленої грижі живота.

Методичні вказівки щодо самопідготовки студентів:

Ознайомтесь зі структурною схемою теми “Ушкодження та гострі захворювання органів черевної порожнини” на с. 284 підручника “Хірургія”, О. Ю. Усенко; Г. В. Білоус та заповніть незаповнені місця в схемі:


Черевна порожнина і органи черевної порожнини

 

Захворювання
Ушкодження

 

 

 
закриті

 

 

 

                                                                           
       
           
             
 
         
               
 
 
 
 
 
 

 

Контрольні питання

1. Які методи дослідження існують для діагностики захворювань органів черевної порожнини?.........................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Що таке грижа?....................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Назвіть складові частини грижі…………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Назвіть принципи надавання невідкладної допомоги при тупі травмі живота і пораненні передньої черевної стінки………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал