Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Хлорування


 

Хлорування - процес водопідготовки, який полягає у додаванні елемен-та хлору в воду як спосіб очищення води, щоб зробити її придатною для споживання людиною в якості питної води. Хлорування використовується навіть у воді для басейнів [22].

Рисунок 3.1 - Вакуумний хлоратор: 1 – балон з хлором; 2 – фільтр; 3 – редукційний клапан; 4 – манометри; 5 – вимірювальна шайба; 6 – показник дози хлора; 7 – змішувач; 8 – ежектор, який створює розрідження в хлораторі

 

Хлорування буває

1) попереднє;

2) наступне.

Хлор поступає на станцію в вагонах у зрідженому стані під тиском 6-8 кгс/см. Малі балони 25-40 кг, великі 100 кг, 700-3000 кг.

Із балонів хлор подається в воду через спеціальні прибори (газодозатори), в яких здійснюється його дозування і змішування з незначною кількістю води. Одержана хлорна вода поступає для обробки води, яка підлягає очищенню.

Системи хлорування бувають:

– непереривної дії (подача певної кількості за одиницю часу);

– порційованої дії (подача певними порціями);

– автоматичні (кількість подачі хлору пропорційна розходу води, яка підлягає хлоруванню).

Хлоратори є:

1) напірні;

2) вакуумні.

Недолік напірного хлоратора – ймовірність витікання хлору. У вакуумних хлораторах газ знаходиться під тиском нижче атмосферного, що унеможливлює його витікання в приміщення (рис. 3.1).

Хлор із балонів, поступає в проміжний балон, в якому переходить із рідкого в газоподібний стан і де відділяються домішки, які забруднюють хлор. Із проміжного балона хлор надходить в хлоратор.

Для (розходу) контролю за розходом балон встановлюють на терези.

Для видалення запаху хлору, який відчувається в кількості 0,3-0,4 мг/л одночасно в воду подається аміак або його солі. Амонізація може бути:

– попередня;

– кінцева.

При хлоруванні застосовують або чистий хлор або хлорвмісні препара-ти: хлорне вапно, гіпохлорит кальцію, гіпохлорит натрію, діоксид хлору, хлораміни. Окислювальні властивості хлору та консервуючий ефект післядії, а також низка інших сприятливих ефектів (дезодорація, зменшення кольоровості, попередження біообростань, видалення заліза та марганцю, руйнування сірководню) - суть знезаражуючого ефекту при хлоруванні води.

Метод хлорування, продовжує бути найбільш розповсюдженим у всьому світі через його простоту та високу знезаражуючу дію стосовно патогенних мікроорганізмів, незважаючи на проблему забруднення питної води через здатність хлорагентів утворювати у воді хлорорганічні сполуки (ХОС) високого ступеня токсичності та сумарної мутагенної активності хлорованої питної води, що в багато разів перевищує ризик виникнення онкологічних захворювань [23].

 mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2022 год. (0.015 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал