Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Соціальна теорія марксизму


(2-пол19-20ст).широкого розповсюдження набула соціологія марксизму.Засновники:Карла Маркса(1818-1883) та Фрідріха Енгельса(1820-1895)Заявила про себе як про наукове тлумачення істор.процесу,що базується на об'єктивних даних істор.,економ.,соціол.та ін. наук. Це матеріалістичне розуміння історії, що викарбувалось на основі дослідження реального змісту історичного процесу, його об'єктивних закономірностей. На становлення цієї теорії певною мірою значно вплинули діалектика Гегеля, політико-економічні та соціологічні концепції А. Сміта, Д. Рікардо, К. Сен-Сімона, а також утопічні ідеї Т. Мора та Т. Кампанелли. К. Маркс був першим соціологом, який розглядав суспільство як об'єктивну реальність, що здатна до саморозвитку. Марксистський погляд на розуміння історії сусп.-ва дає своє пояснення матеріальних основ життя сусп.-ва, характеру вз.його основних сторін, об'єктивної спрямованості його розвитку та ролі свідомої діяльності людей в історичному процесі. Сьогодні соціологія марксизму піддається різнобічній критиці (іноді і справедливій). Однак вона залишається однією з найбільш впливових і донині і, хоча протистоїть багатьом іншим класичним і сучасним соціологічним теоріям, має своїх прихильників в усьому світі.Так, торкаючись фундаментальної проблеми філософії - проблеми смислу людського існування, Маркс намагається повністю пов'язати її з дією механізмів розподілу суспільної праці і функціонування інститутів приватної власності та грошей, і приходить до висновку про виключно негативну їх роль як знарядь "людського відчуження". При цьому особа втрачає саму себе у соціальних спільнотах. Ця позиція стала одним з найсуворіших звинувачень на адресу капіталізму і привернула до себе багатьох мислителів, інтелектуалів тієї епохи.

 

10.Психологічні школи в соц.(кін.19-поч.20ст)

Кінець XIX ст. став переломним у розвитку соціологічної науки.Концепція психології натовпу-творець Гюстав Лебон.Розглядав цивілізацію як продукт інтелектуально творчої еліти.Виступив проти всіх форм соц..рівності і демократії,прагнучи довести,що всі досягнення цивілізації-досягн.еліти.На зміну ери еліти приходить ера мас,ера сліпого і стихійного натовпу.Ототожнюва масу з натовпом,пророкує наступ ери мас і занепад цивілізації.В натовпі індивіди втрачають почуття відповідальності і потрапляють у владу нетерпимості,всемогутності тому,що ними управляє закон “духовної єдності натовпу”.Концепція Чарльза Кулі:соц.-психол.механізми,що формуються в результаті вз.між індивідами,особою і сусп.-вом.Інстинктивізм Уільяма Мак-Дугалла:напрям,що прагне з’ясувати соц..явища та процеси з допомогою звернення до біолог.природи людини.mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2022 год. (0.023 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал