Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Становлення соц.як самост.науки.Соціолог.проект О.Конт


В історії суспільної думки фр.вчений Огюст Конт (1798 - 1857 pp.) відомий як родоначальник позитивістської філософії і соціології, спрямованих на звільнення науки від умоглядної філософії (метафізики) і теології. Термін соціологія вперше запропонував і вперше використав у 1824 р. в своїх листах О. Конт. Але широко відомим цей термін став після публікації О. Контом четвертого тому свого "Курсу позитивної філософії".Він обґрунтував необхідність наукового підходу до вивчення сусп-ва, виділення соц. в якості самост.науки,пізнання законів суспільного розвитку і практичного використання досягнень науки в цілях здійснення соціальних реформ на благо суспільства. Конт вважав, що соц.є наукою особливою, яка відповідає новому соц.порядку в індустріальній Європі-наукою, яка повинна викор.прийоми спостереження, експерименту і порівняння. О. Конт запропонував свою класифікацію наук. Він розмістив їх у відповідності з:• історією їх виникнення,• розвитку і залежності одна від одної,• ускладненням їх предмету,• зростанням складності явищ, які вони вивчають. За логікою О. Конта, наступною сходинкою має бути окрема наука про найбільш складний життєвий організм-суспільство. Так у цій класифікації з'являється спочатку "соціальна фізика", якій пізніше Конт дає назву "соціологія". Досліджуючи хід розвитку людського розуму в різних областях, О. Конт вивів закон трьох стадій його розвитку чи трьох різних теоретичних станів:• теологічного,• метафізичного,• наукового (позитивного). Це значить, що людський розум у силу своєї природи користається спочатку теологічним (релігійним), потім метафізичним (філос.,абстрактно-теор.) і, нарешті, позитивним (науковим) методом мислення. Попередній стан розумового розвитку є, з погляду Конта, необхідною умовою розвитку наступного. Послідовність руху різними галузями знань позитивного стану відповідає різноманітній природі явищ і визначається ступенем їхньої "спільності, простоти і взаємної залежності".

 mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2022 год. (0.014 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал