Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Хід роботи. з Лабораторної роботи № 2


Звіт

з Лабораторної роботи № 2

«ДОСЛІДЖЕННЯ RC- АВТОГЕНЕРАТОРА»

 

Виконав:

студент групи РТ-1

Кохоновський О.В

 

Київ

 

Мета роботи:

У даній роботі досліджується RC-автогенератор, який, звичайно, використовується для генерації коливань низької частоти.

Завдання:

1. Зібрати схему автогенератора і забезпечити коефіцієнт підсилення каскаду порядку 20-100.

2. Зібрати фазообертальне коло. Розрахувати теоретично та визначити шляхом моделювання (AC Analysis) граничну частоту фільтра. Розрахувати, на якій частоті буде самозбуджуватися автогенератор із 3 такими ланками в колі зворотного зв’язку.

3. Зібрати схему RC-автогенератора. Провести аналіз часових залежностей (Transient Analysis) для сигналу на колекторі транзистора. Забезпечити самозбудження автогенератора. Визначити шляхом моделювання (Transient Analysis) частоту автоколивань, інкремент їхнього зростання та амплітуду встановлених коливань.

Хід роботи

Рисунок 1. Схема RC – автогенератора.

 

1. Коефіцієнт підсилення схеми:

Пересвідчитись у тому, що схема працює, можна задіявши вольтметри ХММ1 і ХММ2.

Напруга на колекторі V(10) = 6,6 B і на базі V(1) = 91 мВ, що відповідає підсиленню в режимі генерації К= 6,6/0,091=72.

 

 

2. Фазообертальне коло:

 

Розрахунок RC-ланки на частоту 6 кГц.

Опір ланки приймаємо R=1.5 кОм

Визначаємо ємність ланки:

 

Приймаємо С= 8,1 нФ

Розрахунок частоти:

Забезпечення самозбудження:

У підсилювальному каскаді має бути створений позитивний зворотний зв’язок через чотириполюсник, що складається лише з резисторів і ємностей. На потрібній частоті цей чотириполюсник повинен обертати фазу сигналу на 1800. Цим буде забезпечене виконання фазової умови самозбудження саме на цій частоті. Крім того, на цій же частоті має виконуватись ще й амплітудна умова , де – коефіцієнт підсилення каскаду на частоті .

 

β= 1/29

Кβ = 36.8*1/29= 1.26

3. Схема RC- автогенератора.

 

Аналіз часових залежностей для сигналу на колекторі транзистора:

Спостерігаємо виникнення, зростання та встановлення коливань

«Розтягнувши» вікно огляду , можна докладніше бачити форму коливань, що встановилися. Амплітуда генерованих коливань дорівнює 19,1 В, що майже дорівнює ЕК = 20 В.

Висновок:

В результаті виконання лаборатороної роботи було досліджено принцип роботи RC- автогенератора, а саме: зібрана схема автогенератора в якій забезпечено коефіцієнт підсилення каскаду К= 36,8. Зібрано фазообертальне колота визначено на якій частоті буде самозбуджуватися автогенератор Fрез= 6кГц. Зібрав схему RC-автогенератора з 3 диференцюючими RC комірками та аналіз часових залежностей для сигналу на колекторі транзистора. Забезпечив самозбудження автогенератора Кβ=1,26, набіг фази чотирьохполюсника складає 180° .Шляхом моделювання (Transient Analysis) визначено інкремент зростання та амплітуду встановлених коливань. 

 mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2021 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал