Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Порядок виправлення помилок у фінансовій звітності підприємства.


У бухгалтерській фінансовій звітності не допускається ніяких підчисток, помарок та виправлень.

Якщо ж помилки чи перекручення даних все таки трапилися то для їх виправлення необхідно дотримуватися вимог П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах».

Види помилок:
1) На рахунках бухгалтерського обліку не правильно відображена господарська операція – виправлення методом сторнування;
2) Операція відображена вірно, але не вірною є сума:
2.1) Якщо сума завищена – методом червоного сторно;
2.2) Якщо сума занижена – робиться додаткове проведення;
3) Господарська операція взагалі не відображена в обліку – обов’язково робиться проведення і відображаються наслідки операції;
4) Господарська операція відображена не вірно в обліковому регістрі – коригуємо аналогічною операцією методом червоного сторно та відображаємо додатковою операцією;

5) Помилки допущені при складанні фінансової звітності – сальдо на початок звітного періоду коригується;
6) Якщо помилки допущені у податковій звітності:
6.1) Якщо не минув граничний термін подання звітності, то робиться новий податковий розрахунок;
6.2) Якщо граничний термін минув, то складається уточнюючий податковий розрахунок.

 

 

1.Принципи раціональної організації бухгалтерського обліку на підприємстві.

2. Форми організації обліку на підприємстві.

3.Сутність та етапи організації бухгалтерського обліку.

4.Предмет організації бухгалтерського обліку.

5.Методичний, технічний прийоми організації бухгалтерського обліку.

6. Об’єкт організації бухгалтерського обліку.

7. Особливості організації проведення аутсорсингу.

8. Порядок вибору форми бухгалтерського обліку.

9. Особливості організації обліку за журнальною формою.

10. Наказ про облікову політику підприємства: його зміст та роль в організації підприємства.

11. Особливості організації за меморіально-ордерною формою.

12. Особливості комп’ютерної форми ведення бухгалтерського обліку.

13. Порядок розробки робочого плану рахунків підприємства.

14. Організація облікової політики підприємства.

15. Облікова політика підприємства та її роль.

16. Облікова політика підприємства та її роль в організації контролю підприємства.

17. Бухгалтерська служба та її функції.

18. Організаційна структура бухгалтерської служби.

19. Кваліфікаційні вимоги до бухгалтерів.

20. Форми і принципи побудови облікових підрозділів підприємства.

21. Особливості вибору організаційної структури підприємства.

22. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві при його централізації.

23. Види юридичної відповідальності бухгалтера.

24. Організація бухгалтерського контролю.

25. Загальні засади юридичної відповідальності бухгалтера.

26. Організація робочих місць та умов праці облікового апарату.

27.Особливості організації робочого місця бухгалтера.

28. Сутність та зміст інформаційного забезпечення бухгалтерського обліку.

29. Особливості організації технічного забезпечення бухгалтерського обліку в умовах його автоматизації.

30. Сутність, зміст технічного забезпечення бухгалтерського обліку.

31. Принципи раціоналізації бухгалтерського обліку. Нормування бухгалтерської праці.

32. Організація електронного документообороту.

33. Організація архіву бухгалтера. Особливості сучасного архівування інформації.

34. Первинні документи, як основний носій облікової інформації. Основні реквізити документа.

35. Організація архівування та збереження конфіденційної інформації.

36. Документообіг як об’єкт організації бухгалтерського обліку та контролю на підприємстві.

37. Організація аналітичного обліку нематеріальних активів.

38. Організація синтетичного та аналітичного обліку запасів підприємства.

39. Організаційні засади бухгалтерського обліку необоротних активів підприємтсва.

40. Організаційні засади бухгалтерського обліку витрат майбутніх періодів підприємтсва.

41. Організаційні засади бухгалтерського обліку нематеріальних активів підприємтсва.

42. Організаційні засади дебіторської заборгованості підприємтсва.

43. Організаційні засади бухгалтерського обліку розрахунків з бюджетом.

44. Організаційні засади бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці підприємтсва.

45. Організація документування операцій із запасами підприємства.

46. Організація документування операцій з нематеріальними активами підприємства.

47. Організаційні засади бухгалтерського обліку забезпечення наступних витрат і платежів підприємтсва.

48. Організаційні засади бухгалтерського обліку довгострокових зобов’язань підприємтсва.

49. Організаційні засади бухгалтерського обліку коштів та розрахунків підприємтсва.

50. Організація документування операцій з розрахунками з оплати праці підприємства.

51. Організація обліку реалізації продукції, товарів, робіт і послуг.

52. Загальні принципи організації обліку зобов’язань.

53. Організація документування операцій з коштами та розрахунками підприємства.

54. Організація документування операцій з необоротними активами підприємства.

55. Організаційні засади бухгалтерського обліку витрат підприємства.

56. Організаційні засади бухгалтерського обліку доходів підприємства.

57. Організаційні засади бухгалтерського обліку фінансових результатів підприємства.

58. Порядок організації обліку доходів, витрат та фінансових результатів.

59. Організація обліку формувань фінансових результатів діяльності підприємства.

60. Організація захисту конфіденційної бухгалтерської інформації.
61. Поняття конфіденційної інформації та комерційної таємниці.

62. Організація системи захисту конфіденційної інформації та комерційної таємниці.

63. Організація та зберігання архіву.

64. Організація складання й подання податкової звітності підприємства.

65. Загальні засади організації складання й подання податкової звітності підприємства.

66. Порядок виправлення помилок у фінансовій звітності підприємства


 mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2023 год. (0.015 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал