Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Реакція споживача на зміну цін товарів


Вплив цін на споживання при незмінному доході ілюструє крива «ціна споживання». Змінювання ціни одного з благ, наприклад зниження ціни, відкриває нові можливості перед споживачем щодо формування споживчого кошику. Припустимо, що ціна товару Х поступово знижується від Р1 до Р3. При цьому змінюється кут нахилу бюджетної лінії, вона пересувається вправо, досягаючи більш віддалених кривих байдужості. Е1, Е2, Е3 – точки оптимумів споживача (рис. 4.4.).

З’єднавши точки оптимумів плавною лінією, отримаємо криву «ціна-споживання».

Крива «ціна-споживання» показує залежність між обсягом споживання блага Х та його ціною при незмінному доході.

На її основі будується крива індивідуального попиту.

Крива індивідуального попиту показує обсяг споживання блага Х, як функцією ціни.

Для різних видів супутніх товарів крива «ціна-споживання» буде мати різний нахил, тобто для взаємодоповнюючих благ – додатний (рис. 4.4), для взаємозамінних благ – від’ємний, для нейтральних благ крива «ціна-споживання буде горизонтальною лінією.

Аналіз рис. 4.4 дозволяє визначити властивості кривої попиту:

1. Зі зниженням ціни блага Х споживач переміщується на все вищі криві байдужості, тому крива попиту відображає зміну рівня корисності для споживача: чим нижчою є ціна, тим вищий рівень добробуту вона забезпечує споживачеві.

2. У кожній точці кривої попиту споживач максимізує корисність, оскільки кожна точка кривої попиту є точкою оптимуму споживача на певному рівні корисності.

3. В міру зниження ціни товару гранична норма заміни благ зменшується, тобто відбувається дія закону спадної граничної корисності.

Попит (demand) – це кількість продукту, яку споживач хоче та може придбати за певної ціни і за визначений проміжок часу. Тобто він показує співвідношення між рівнем ціни і кількістю товару, яку буде придбано за певний відрізок часу за інших рівних умов. Ця залежність має спадний характер і носить назву закону попиту.

Ринковий попит –це сума індивідуальних попитів при певному рівня цін.

Ринковий попит обчислюється додаванням показників індивіду­ального попиту всіх покупців за кожного значення ціни. Графічно крива ринкового попиту визначається як сума горизонтальних відрізків обсягів індивідуального попиту всіх покупців даного товару за всіх можливих значень ціни.

Дослід­ження кривих ринкового попиту мають практичне значення, надають важ­ливу інформацію про рівні попиту в різних регіонах, у різних демографічних групах споживачів.

Таким чином, крива попиту та крива «ціна-споживання» – це два різні способи описання того, як змінюється кількість придбаного товару при зміні ціни на нього.

 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал