Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Технологія і обладнання для виробництва пакувальних матеріалів


Міністерство освіти і науки України

 
 


Технологія і обладнання для виробництва пакувальних матеріалів

Методичні вказівки до лабораторних занять

для студентів напрямку підготовки

6.050502 «Інженерна механіка»

денної та заочної форм навчання

 

Луцьк 2014

УДК 621.798 (07)

Т-38

 

До друку _____________ Голова Навчально-методичної ради Луцького НТУ.

 

Електронна копія друкованого видання передана для внесення в репозиторій Луцького НТУ __________ директор бібліотеки.

 

Затверджено Навчально-методичною радою Луцького НТУ,

протокол № від «___»_________ року.

 

Рекомендовано до видання Навчально-методичною радою технологіч­ного факультету Луцького НТУ, протокол № від «___»______ року.

____________ Голова Навчально-методичної ради технологічного факультету

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри пакування і автоматизації вироб­ничих процесів Луцького НТУ, протокол № від «_____»_______ ___ року.

 

Укладач: ________ О.М. Залета, кандидат технічних наук, старший викладач Луцького НТУ

 

Рецензент: _______ О.А. Крестьянполь, кандидат технічних наук, доцент Луцького НТУ

Відповідальний

за випуск: _________ Б.О. Пальчевський, доктор технічних наук, професор Луцького НТУ

 

  Т-38   Технологія і обладнання для виробництва пакувальних мате­ріа­лів[Текст]:методичні вказівки до лабораторних занять для сту­де­нтів напрямку підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» денної та заочної форм навчання / уклад. О.М. Залета. – Луцьк: Луцький НТУ, 2014. – 80 с.

 

Видання містить перелік лабораторних робіт, в яких ви­к­ла­дено теоретичні відомості, методику виконання роботи, вимоги до оформлення звіту студента по роботі та перелік рекомендованої літератури. Призначене для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інже­нер­на механіка» денної та заочної форм навчання.

 

© О.М. Залета, 2014


ЗМІСТ

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1.Дослідження паперових пакувальних матеріалів на водостійкість……………….… 4

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2.Дослідження механічних характеристик полімерних плівок………………………….9

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3.Дослідження якості скляної тари.…………….………………………….………………...16

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4.Дослідження характеристик алюмінієвої фольги…………………………………………22

ДОДАТКИ………………………………………………………..29


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

Тема роботи: Дослідження паперових пакувальних матеріалів на водостійкість.

 

Мета роботи: провести дослідження паперових пакувальних матеріалів на водостійкість. 

Обладнання та матеріали:

1. Секундомір.

2. Термометр.

3. Вода дистильована.

4. Папір фільтрувальний.

5. Зразки паперових пакувальних матеріалів.

6. ГОСТ 7247-90: Бумага для упаковывания пищевых про­дук­тов на авто­ма­тах. Технические условия (додаток А).

 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.017 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал