Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тапсырма 4. Гистограммаларды құру


Телекоммуникациялық компанияның сall – центріне абоненттерден шақырулар келіп түседі. Шақырулар келіп түсуіндегі уақыт аралығы экспоненциалды заң бойынша үлестірілген және орташа мәнін А бірлік уақытын құрайды. Оператормен сөйлесу уақыты бірқалыпты заң бойынша үлестірілген және (В±С) аралығында орналасқан. Операторлар саны N-ға тең,

кезектің ұзындығы К шамасымен шектелген. Егер де шақыру келіп түскенде, кезектің ұзындығы 10-нан асып кетсе, онда шақырулар шығын болады.

Жұмыс уақытының ағымында (8 сағат) сall – центрдің функционалдық моделін GPSS World жүйесінде құру керек.

Модельдеу нәтижесінде келесілерді орындау қажет:

а) шақырудың шығын болу ықтималдығын анықтау;

б) абоненттерге қызмет көрсету уақытының гистограммаларын құру, яғни кезектің ұзындығы мен кезекте болу уақытының;

в) шақырудың шығын болу ықтималдығының К мәніне тәуелділігін, К мәнін 1 – ге тең қадаммен өзгерте отырып, құрастыру.

Нұсқа нөмірі № A (сек) B (сек) C (сек) N K

OPERATOR STORAGE 21

TRANSIT TABLE Q$KEZEK,0.6,1,10

KUTU QTABLE KEZEK,12,6,10

GENERATE (EXPONENTIAL (1,0,14))

TEST L Q$KEZEK,7,KETU

QUEUE KEZEK

ENTER OPERATOR

DEPART KEZEK

ADVANCE 126,7

LEAVE OPERATOR

TABULATE TRANSIT

TERMINATE 0

GENERATE 28800

KETU TERMINATE 1

START 1

 

4.1 сурет – Нұсқа бойынша бағдарлама моделінің терезесі

4.2 сурет – Нұсқа бойынша бағдарлама моделінің нәтижесі 

4.3 сурет -TRANSIT кестесі

 

4.4 сурет -KUTU кестесі

 

4.1 кесте - Шақырудың шығын болу ықтималдығының К мәніне тәуелділігі.

К
Ршығ 0,000487 0,000487 0,000487 0,000487 0,000487 0,000487
К
Ршығ 0,000487 0,000487 0,000487 0,000487 0,000487

 

 

4.1 кесте - Шақырудың шығын болу ықтималдығының К мәніне тәуелділігі.

 

 mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2022 год. (0.013 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал