Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Форматування тексту


Запам’ятайте! Форматування тексту- внесення змін у зовнішній вигляд тексту за рахунок зміни значень властивостей текстових об'єктів документа.   Запам'ятайте! Форматування символів і абзаців здійснюється для виділеного фрагмента тексту. Якщо форматування здійснюється для символів одного слова або одного абзацу - достатньо зробити це слово або абзац поточним. Після виділення фрагмента тексту поруч із ним автоматично з'являється напівпрозора міні-панель, на якій розміщено деякі елементи керування, що використовуються для форматування фрагментів тексту. Якщо потрібні інструменти форматування відсутні на міні-панелі, то слід скористатися елементами керування груп Шрифті Абзацвкладки Основне(мал. 1). Мал. 1ГрупаШрифт і групаАбзацвкладки Основне Повний набір усіх можливостей форматування символів і абзаців надається у діалогових вікнах Шрифті Абзац, які відкриваються вибором запускача у нижньому правому куті групи Шрифтабо Абзац(див. мал. 1). Мал. 2 Діалогове вікно Шрифт Діалогове вікно "Шрифт" За допомогою параметрів у діалоговому вікні Шрифт (мал. 2) можна настроювати зовнішній вигляд тексту в публікації. Доступні параметри залежать від того, які мови та шрифти інстальовано та ввімкнуто для редагування. Загальні Шрифт.Дає змогу вказати шрифт. Різні шрифти матимуть різні характеристики, наприклад доступні функції OpenType. Стиль шрифту. Дає змогу визначити стиль шрифту, наприклад Жирний або Курсив. Виберіть стиль шрифту в полі. Вибраний стиль шрифту відображається в полі Зразок. Розмір. Дає змогу визначити розмір шрифту в пунктах. У списку виберіть розмір шрифту. Щоб забезпечити легкість читання для більшості документів і користувачів, використовуйте розмір вісім пунктів і більше. Вибраний розмір відображається в полі Зразок. Колір шрифту. Дає змогу визначити колір шрифту та підкреслення. Ефекти Підкреслення.Дає змогу визначити, чи підкреслюватиметься виділений текст, а також стиль підкреслення. Виберіть пункт (немає), щоб видалити підкреслення. Надрядковий.Піднімає виділений текст над базовою лінією та зменшує розмір його шрифту. Підрядковий.Опускає виділений текст нижче базової лінії та зменшує розмір його шрифту. Закреслення.Накреслює лінію через виділений текст. Зменшені великі букви.Форматує виділений текст у нижньому регістрі як великі букви та зменшує їхній розмір. Зменшення великих букв не впливає на числа, знаки пунктуації, неалфавітні символи та букви у верхньому регістрі. Усі великі букви.Форматує букви в нижньому регістрі як великі. Форматування всіх букв як великих не впливає на числа, знаки пунктуації, неалфавітні символи та букви у верхньому регістрі. Інші ефекти. Ця кнопка відкриває діалогове вікно Формат текстових ефектів, у якому доступні додаткові параметри тексту. Зразок У полі Зразок відображається попередній перегляд указаного шрифту та текстових ефектів для виділеного тексту або зразка тексту, якщо текст не виділено. Мал. 3 Діалогове вікно "Абзац" Діалогове вікно «Абзац» За допомогою діалогового вікна «Абзац» (мал. 3) у вибраних абзацах можна настроїти вирівнювання, відступи, міжрядковий інтервал, позиції табуляції та заповнювачів, а також розриви рядків і абзаців. Відступи та інтервали Вкладка Відступи та інтервали дає змогу настроювати вирівнювання, відступи та міжрядкові інтервали у вибраних абзацах. Загальні Тут можна встановлювати вирівнювання для абзаців. Ліворуч. Крайній зліва символ кожного рядка вирівнюється за лівим полем, а праві краї рядків нерівні. Це вирівнювання за промовчанням для абзаців із напрямком тексту зліва направо. По центру. Центр кожного рядка вирівнюється за серединою між лівим і правим краєм текстового поля, а ліві та праві краї рядків нерівні. Праворуч. Крайній справа символ кожного рядка вирівнюється за правим полем, а ліві краї рядків нерівні. Це вирівнювання за промовчанням для абзаців із напрямком тексту справа наліво. За шириною. Перший і останній символи кожного рядка (крім останнього) вирівнюються за лівим і правим полем, а рядки заповнюються збільшенням або зменшенням простору між словами та всередині них. Останній рядок абзацу вирівнюється за лівим краєм, якщо напрямок тексту – зліва направо, або за правим краєм, якщо напрямок тексту – справа наліво. Розподілено. Таке саме вирівнювання, як і за шириною, тільки рядки заповнюються однаковим збільшенням або зменшенням простору біля кожного символу, а не між словами та всередині них. Розповсюдити всі рядки. Це те саме, що й розподілене вирівнювання, тільки останній рядок абзацу також вирівнюється за лівим і правим краєм. Відступ Відступ визначає відстань абзацу від лівого або правого краю текстового поля. Ви можете збільшувати чи зменшувати відступ для абзацу або групи абзаців у межах полів. Також можна створити відступ вліво (такий відступ називають виступом). У цьому разі абзац виступає в бік лівого поля, якщо напрямок тексту – зліва направо, чи в бік правого поля, якщо напрямок тексту – справа наліво. Вигляд. Цей параметр надає п’ять попередньо встановлених параметрів відступу та дає змогу створювати настроювані відступи.
  • Вихідний. Використовуються параметри відступу, установлені в розділі Вирівнювання.
  • Зсув вліво. Цей параметр використовує вирівнювання Ліворуч.
  • Відступ першого рядка. Вибір цього параметра установлює відступ 0,25 дюйма для першого рядка абзацу.
  • Нависаючий відступ. Вибір цього параметра установлює виступ -0,25 дюйма для першого рядка абзацу та відступ 0,25 дюйма для решти рядків.
  • Цитата. Цей параметр установлює значення 0,5 дюйма для лівого та правого відступів.
  • Настроюване. Якщо ви вносите зміни в будь-яку заготовку, відступ стає настроюваним.
Міжрядковий інтервал Міжрядковий інтервал визначає відстань по вертикалі між рядками тексту в абзаці. За промовчанням для міжрядкового інтервалу встановлено значення 1,19 дюйма. Це означає, що інтервал вміщує найбільший шрифт у рядку та невелику додаткову відстань. Інтервали між абзацами визначають простір перед абзацом і після нього. Коли ви натискаєте клавішу ENTER, щоб почати новий абзац, інтервал переноситься на наступний абзац, але настройки можна змінювати для кожного абзацу окремо.

Операції над текстовими документами

Алгоритм відкриття раніше створеного текстового документа:

1) Запустити програму MS Office Word 2010.

2) Відкрити вкладку Файл.

3) Вибрати команду Відкрити.

4) Вибрати місце розташування файлу.

5) Вибрати потрібний файл.

6) Натиснути кнопку Відкрити.

Алгоритм першого збереження текстового документа:

1) Відкрити вкладку Файл.

2) Вибрати команду Зберегти.

3) Вибрати місце збереження файлу.

4) Увести у відповідне поле ім’я файлу.

5) Вибрати у списку потрібний тип файлу

6) Натиснути кнопку Зберегти.

Алгоритм створення нового текстового документа:

1) Відкрити вкладку Файл.

2) Вибрати команду Створити.

3) Вибрати у вікні Створення документа шаблон Новий документ або один із запропонованих шаблонів.

4) Вибрати кнопку Створити.

Введення і редагування тексту.

Алгоритм зміни регістра:

1) Установити курсор у середину введеного слова.

2) Вибрати на вкладці стрічки Основнев групіШрифт кнопку Регістр.

3) Вибрати у списку, що відкриється потрібний варіант заміни.

Алгоритм вставлення спеціальних символів:

1) Установити курсор у потрібне місце тексту.

2) Вибрати на вкладці Вставленняв групіСимволи кнопку Символ.

3) Вибрати потрібний символ у списку, що відкриється. Якщо потрібний символ відсутній у наведеному списку, то слід вибрати команду Інші символи.

Алгоритм редагування тексту:

1) Включити режим прихованих символів.

2) Перевірити у рядку стану, що включено режим Вставити. Для переключення режиму натиснути клавішу Insert.

3) Установити курсор у потрібне місце тексту.

Алгоритм перевірки правопису:

1) Вибрати на вкладці Рецензуванняв групіПравопис кнопку Правопис і граматика.

2) Вибрати у вікні Правопису списку Рекомендаціїправильне слово.

3) Вибрати кнопку Замінитиабо, у разі інших рішень, вибрати одну з кнопок у правій частині даного діалогового вікна.

 

 

Алгоритми виконання операцій пошуку та заміни фрагментів тексту:

Пошук Заміна
— Вибрати кнопку Знайтив групіРедагуваннявкладки Основне. — У вікніПошук і замінювання на вкладці Знайти увести в полеЗнайтифрагмент тексту, який потрібно знайти в документі. — Виконати одну з дій (залежно від потреби): i. Вибрати кнопку Знайти далі, щоб знайти по черзі кожне входження фрагмента в текст; ii. Виконати Виділення під час читанняà Виділити все, щоб одразу виділити всі входження вказаного фрагмента. 1. Вибрати кнопку Замінитив групіРедагуваннявкладки Основне. 2. У вікніПошук і замінювання на вкладці Замінити увести в полеЗнайтипотрібнийфрагмент тексту, який потрібно знайти в документі. 3. Увести в полеЗамінити натекстдля заміни потрібного фрагмента.  

Деякі можливості текстового процесора

 

Алгоритми використання довідкової системи текстового процесора:

Пошук за змістом Пошук за ключовими словами
1. Вибрати у змісті Довідки потрібний розділ. 2. Ознайомитися зі списком статей вибраного розділу. 3. Вибрати потрібну статтю для ознайомлення. 1. Ввести в поле Шукати ключове слово (фразу). 2. Вибрати кнопку Почати пошук 3. Переглянути наданий перелік посилань і вибрати потрібну статтю для ознайомлення.

Алгоритм використання інструменту Формат за зразком:

1) Виділіть фрагмент тексту, формат якого ви хочете скопіювати.

2) Виберіть кнопку Формат за зразком на вкладці Основнев групіБуфер обміну.

3) Виділіть текст, який необхідно відформатувати відповідно до зразка.

Алгоритм використання інструменту Формат за зразком для кількох фрагментів тексту:

1) Двічі клацнути кнопку Формат за зразком

2) Виділяти послідовно необхідні фрагменти тексту.

3) Після закінчення цієї роботи потрібно відмінити режим копіювання формату вибором тієї самої кнопки або натисканням клавіші Esc.

 mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2021 год. (0.023 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал