Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Теорія професійної спрямованості Дж. Голланда


Найпопулярнішою типологією спрямованості особистості є теорія професійного розвитку американського психолога Дж. Голланда, який виділяє 6 типів особистості, кожен з яких характеризується:

· інтересом до певної сфери діяльності;

· відповідними здібностями та можливостями найкращої професійної реалізації;

· пошуком найбільш привабливого для себе професійного середовища, до якого належать люди, близькі за духом, тобто зі схожими інтересами, цінностями та світоглядом.

Дж. Голланд виділяє 6 типів професійних інтересів:

1. інтерес до техніки;

2. інтерес до науки;

3. інтерес до роботи з людьми;

4. інтерес до чітко регламентованої робити;

5. інтерес до бізнесу, торгівлі, політики;

6. інтерес до мистецтва.

Відповідно до типів професійних інтересів, Дж. Голланд виділяє 6 типів особистості: реалістичний, інтелектуальний, соціальний, конвенційний, підприємницький, артистичний.

Реалістичний тип - чоловічий, раціональний, практичний, емоційно стабільний, зорієнтований на сьогодення. Така людина прагне займатися конкретними об’єктами, їх виготовленням та застосуванням: речами, інструментами, верстатами, машинами, тваринами. Віддає перевагу заняттям, які вимагають моторних навичок, умінь, конкретності. Такій людині знання необхідні задля їх конкретої реалізації на практиці. Представники цього типу охоче обирають професії механіка, електрика, інженера, технолога, агронома, садівника, лісівника, водія тощо.

Інтелектуальний тип орієнтується на розумову працю. Він некомунікативний, аналітичний, раціональний, незалежний, оригінальний. Йому найбільш притаманні теоретичні та естетичні цінності. Йому подобається вирішувати завдання, що потребують абстрактного мислення. Надає перевагу роздумам над проблемою, ніж її практичній реалізації. Інтелектуала приваблюють наукові професії: математик, філософ, політолог, фізик, астроном, біолог. Знання такій людині потрібні заради знання та пошуку істини. Володіє високорозвиненими як гуманітарними, так і математичними здібностями.

Соціальний тип вирізняє бажання допомагати іншим людям, встановлювати тісний контакт з оточуючими. Йому притаманні гуманність, жіночність, комунікативність. Намагається триматися осторонь інтелектуальних проблем. Зазвичай, проблеми вирішує спираючись на емоції, почуття та вміння спілкуватися. Активний, залежний, добре адаптується в соціальному середовищі. Надає перевагу заняттям, пов’язаним із навчанням, вихованням і лікуванням. А тому обирає професії лікаря, вчителя, викладача, психолога, соціального працівника. Володіє хорошими гуманітарними здібностями, комунікативними вміннями.

Конвенційний тип надає перевагу структурованій та регламентованій діяльності. Любить працювати за інструкцією, дотримуватися порядку. Для нього характерна ригідність, що виявляється в консерватизмі мислення та поведінки, у дотриманні звичного способу дій. Погано адаптується до змін. Його підхід до проблем має стереотипний, практичний та конкретний характер. Спонтанність та оригінальність йому не властиві. Його рішення залежать від оточуючих людей. У своїх діях він керується звичаями, традиціями, нормами оточення. Дуже хороший виконавець, але слабкий організатор і керівник. Надає перевагу професіям, які пов’язані з канцелярією та розрахунками. Вміє добре спілкуватися та володіє хорошими моторними навичками, арифметичними здібностями.

Підприємницький тип – діловий, енергійний, імпульсивний. Він вибирає заняття, де можна проявити домінантність, ініціативу, ентузіазм. Це ділова та оптимістична людина, дещо агресивна, з потягом до ризику та пригод. Надає перевагу “чоловічим” керівним ролям, в яких можна задовольнити потребу в домінантності, визнанні, владі. Підприємницькому типу не до душі заняття, які пов’язані з ручною працею, а також ті, що вимагають великої концентрації уваги та інтелектуальних зусиль. Надає перевагу вербальним завданням, які пов’язані з керівним статусом та владою. Зазвичай, це бізнесмен, політик, завідувач, директор, журналіст. Його загальні та інтелектуальні здібності посередні, дещо вищими є вербальні здібності.

Артистичний тип - художній, оригінальний із рисами жіночності. Йому притаманна гнучкість, незалежність рішень, багата уява та фантазія. Таку людину вирізняє складний погляд на життя, ще з юнацьких літ для неї характерний високий життєвий ідеал, який визначає акцентування особистого “Я”. Ухиляється від чітко регламентованих проблем та видів діяльності, які пов’язані з великим фізичним навантаженням. У спілкуванні з оточуючими опирається на свої безпосередні відчуття, емоції, інтуїцію та уяву. Зазвичай, він індивідуаліст, який не обтяжує себе численними обов’язками, характерними для більшості людей, від яких він переважно ухиляється. Надає перевагу заняттям творчого характеру: музиці, літературній творчості, живопису, фотографії, театру тощо. Добре розвинені художні, артистичні, гуманітарні та комунікативні здібності. Для такої людини характерні виняткове сприйняття та моторика.

Тестування може виявити змішаний тип професійної спрямованості. Можливі такі поєднання: інтелектуальної з артистичною спрямованістю, реалістичної з інтелектуальною, реалістичної з підприємницькою, соціальної з підприємницькою та інші. Рідко виявляється поєднання інтелектуального типу з підприємницьким. Серйозна розумова діяльність, що вимагає занурення в проблему, великої концентрації інтелектуальних зусиль і багато часу, суперечить самій суті організаційної роботи, яка вимагає швидкого прийняття рішень, динамізму, постійних контактів і переключення уваги.

 

Питання для самоконтролю

1. Розкрийте поняття “спрямованість особистості”.

2. Який критерій вибрав Дж. Голланд для своєї типології?

3. Які чинники впливають на вибір професії?

4. Які типи професійної спрямованості, на Вашу думку, є несумісними? Наведіть приклади.

5. Який тип професійної спрямованості відповідає Вашій професії?

6. Як виявляється особливість кожного типу професійної спрямованості в навчальному процесі?

 

Практична частина.


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал