Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Інтерпретація результатів дослідження
 

  №   Шкала Сума балів Рівень само-оцінки   Інтерпретація
1. Впевненість у собі 6 – 8 високий Висока впевненість у власних силах, віра у свої здібності та досягнення успіху.
3 – 5 середній Середня оцінка своїх можливостей; відчуття, що для досягнення успіху дещо бракує енергії та цілеспрямованості.
0 – 2 низький Низька впевненість у власних силах, низька оцінка своєї здатності що-небудь зробити без сторонньої допомоги.
2. Схвалення себе 6 – 7 високий Повне прийняття себе таким, яким є; довіра до себе, схвалення своїх вчинків, прийняття навіть своїх недоліків.
3 – 5 середній У цілому досить дружнє ставлення до себе, але несхвалення деяких своїх якостей.
0 – 2 низький Неприйняття себе, негативне ставлення до себе
3. Керування своїм життям 6 – 7 високий Впевненість у здатності тримати під контролем своє життя, впливати на нього, висока відповідальність за своє життя.
3 – 5 середній Здатність керувати своєю діяль-ністю, своїм життям, недостатньо сформована відповідальність за своє життя.
0 – 2 низький Нездатність взяти відповідальність за своє життя, почуття безпорад-ності, бажання підкоритися долі.
4. Уявлення про сприйняття себе іншими 6 – 8 високий Впевненість, що у більшості людей викликаєте позитивне ставлення та симпатію, бажання з Вами спілкуватися.
3 – 5 середній Вважаєте, що ставлення інших до Вас може бути різним.
0 – 2 низький Впевненість, що викликаєте в інших людях негативне ставлення до Вас аж до неприязні.
5. Розуміння себе 5 – 7 високий Добре розуміння себе, своїх бажань, почуттів, вчинків.
2 – 4 середній Недостатнє розуміння себе, того, що відбувається у душі, стосунків з іншими.
0 – 1 низький Погане розуміння себе, хибні уявлення про себе: велика різниця між образом власного „Я” і тим, яким Ви є насправді.
8. Інтерес до себе 5 - 7 високий Високий інтерес до себе, бажання пізнавати себе, визнання своєї неповторності.
2 – 4 середній Середній інтерес до себе.
0 – 1 низький Низький інтерес до себе, відсутнє бажання пізнавати та розуміти себе.
7. Звинувачення себе 6 – 8 високий Висока міра самозвинувачення, постійні докори сумління, бачення тільки недоліків, можливо навіть бажання покарання себе.
3 – 5 середній Досить іронічне та самокритичне ставлення до себе, деякі риси викликають роздратування, іноді навіть велике.
0 – 2 низький Самозвинувачення та самокритика буває рідко, іноді може виникнути бажання „копатися” у собі.
8. САМОПОВАГА   11-15 високий Висока оцінка своїх вольових якостей, цілеспрямованості, віра у власні сили, повага до себе, здатність керувати своєю поведінкою, діяльністю. Впевненість у тому, що Ви спроможні тримати під контролем ситуацію, життя в цілому. Спрямованість на досягнення успіху у будь-яких справах, впевненість у цьому. Обережно! Самовпевненість.
5 -10 середній Достатній рівень самоповаги. Водночас досить критичне уявлення про свої вольові якості та цілеспрямованість, недостатня віра у власні сили. Деяка невпевненість може бути пов’язана з тим, що поки що бракує почуття дорослості. Цей результат також можна розцінювати як реалістичну оцінку власних можливостей.
0 – 4 низький Зневага до себе, недооцінка своїх вольових якостей, слабке розуміння себе і своїх можливостей. Пасивність, безпорадність. Схильність сприймати життя як випадковий збіг обставин, на які неможливо вплинути.
9. АУТО-СИМПАТІЯ 11-16 високий Велика симпатія до себе, дружність, приязнь до себе, задоволення собою, прийняття себе таким, яким Ви є. Схвалення своїх якостей і вчинків.
5 -10 середній Недостатня задоволеність собою, розчарованість через те, що Я-реальне не відповідає Я-ідеальному.
0 – 4 низький Негативне ставлення до себе, бачення переважно своїх недоліків та акцентування на них, комплекс неповноцінності, роздратування з приводу своєї недосконалості, винесення вироку собі.
10. ОЧІКУВАННЯ ПОЗИТИВ-НОГО СТАВЛЕННЯ ІНШИХ 10-13 високий Очікування позитивного ставлення інших, впевненість у тому, що оточуючі ставляться до Вас із симпатією, бажають Вам лише добра і позитивно оцінюють Ваші якості. Не повинно бути серйозних труд-нощів у спілкування та встановленні ділових та особистісних стосунків.
4 -9 середній Недостатня впевненість у тому, що Ви викликаєте у інших симпатію, позитивне ставлення, що може породжувати труднощі у спілку-ванні, деяку настороженість у взаєминах з іншими людьми.
0 – 3 низький Очікування негативного ставлення до себе як сторонніх, так і близьких людей. Установка на те, що інші не визнають Ваших достоїнств, антипатично ставляться до Вас і Вашої зовнішності. Ймовірно, Ви цілком приймаєте цю антипатію, оскільки самі по-справжньому не бажаєте собі добра, щастя. Водночас Ви вважаєте себе унікальною, неподібною на інших особистістю.
11. САМОІНТЕРЕС   6 – 8 високий Високий інтерес до себе, до власних думок, почуттів, висока ступінь близькості до себе. Впевненість у своїй цікавості, приємності для інших.
3 – 5 середній Середній інтерес до себе, до власних думок. Недостатня впевненість у тому, що Ви є цікавою особистістю, що Вам є що сказати іншим.
0 – 2 низький Низький інтерес до власного „Я”, невизнання своєї цікавості, індиві-дуальності.
12. ЗАГАЛЬНА САМООЦІНКА 25-28 Дуже високий Абсолютне прийняття себе, перео-цінка власних сил і реальних можливостей, самовпевненість, пере-більшене уявлення про власну значущість, амбіційність, прагнення бути попереду всіх, ініціативність, легко беретесь за виконання най складніших завдань, хвалькуватість. Все це може призвести до виникнення конфліктів та ускла-днень у спілкуванні та сумісній діяльності.
18-24 високий Прийняття себе, висока впевненість у своїх силах, віра в успіх у будь-яких починаннях, здатність відсто-ювати свої позиції, активність, дуже хороша соціальна адаптація, неза-лежність, бажання змагатися.
11-17 середній Досить адекватна, близька до реальної оцінка власних сил і можливостей. Достатня впевненість у собі та водночас досить критична оцінка шансів на успіх, схильність вибирати посильні завдання, гальмування ризикованих рішень, добра соціальна адаптація.
4-10 низький Досить скромне уявлення про власне „Я”, недооцінка себе, невпевненість у власних силах. Слабка віра в успіх при починанні будь-якої справи, схильність сприймати реальний успіх та позитивну оцінку оточуючих як тимчасову або випадкову, уникнення ситуацій змагання. Труднощі соціальної адаптації, невпевнена позиція у спілкуванні, нездатність відстоювати свої інтереси. Гальмування активності.
0-3 Дуже низький Надмірна недооцінка себе, відчуття власної неповноцінності, нікчем-ності, зневага до себе. Параліч активності, налаштування на поразку у будь-яких справах, нездатність реалізувати свої можливості. Погана соціальна адаптація, труднощі у спілкуванні.

 Данная страница нарушает авторские права?


mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал