Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Стадії розвитку особистості
(за Е. Еріксоном)

 

Стадії розвитку Нормальна лінія розвитку Аномальна лінія розвитку
1. Стадія немовляти (від народження до 1 року) Довіра до людей. Взаємна любов, визнання батьків та дитини, прив’язаність, задоволе-ння потреб дитини у спілкуванні та інших життєво важливих потреб. Недовіра до людей як результат поганого ставлення матері до дитини, ігнорування, нехтування, позбавлення любові. Раннє або живосилом відлучення дитини від грудей, емоційна ізоляція.
  2. Раннє дитинство (1 – 3 роки) Самостійність, впевненість у собі. Дитина вбачає в собі самостійну, окрему особу, але ще залежну від батьків. Сумніви у собі та гіпертрофо-ване почуття сорому. Дитина відчуває свою непристосованість, сумніви у своїх здібностях. Недостатньо розвинені елементарні рухові навички (хода), мовлення.
  3. Середнє дитинство (3 – 5 років) Активність. Жвава уява, активне пізнання оточуючого світу, наслідування поведінки дорослих. Включення у статево-рольову поведінку. Пасивність. Млявість, від-сутність ініціативи, інфантильне почуття заздрості до інших дітей, пригніченість, відсутність ознак статево-рольової поведінки.
4. Пізнє дитинство (5 – 11 років) Працелюбність. Виражене почуття обов’язку, прагнення досягнень, розвиток пізнаваль-них та комунікативних умінь і навичок. Постановка перед собою та вирішення реальних завдань, цілеспрямованість фантазії та гри на найкращі перспективи, активне засвоєння інструмен-тальних та предметних дій. Почуття власної неповноцінності. Уникнення складних завдань, ситуацій суперництва з іншими, гостре почуття неповноцінності, приреченості на те, щоб усе життя залишатися посередністю, недо-статньо розвинені трудові навички. Відчуття тимчасового затишшя перед періодом статевої зрілості, конформістська поведінка, відчуття марності докладених зусиль.
5. Статева зрілість, підлітковий вік та юність (11 – 20 років) Життєве самовизначення. Розвиток часової перспективи – планів на майбутнє, самови-значення у питаннях: ким бути? яким бути? Активний пошук себе, експериментування у різних ролях. Навчання. Чітка статева поляризація у формах поведінки. Формування світо-гляду. Лідерство в групі однолітків. Плутанина ролей. Зміщення часової перспективи: думки не тільки про майбутнє, але й про минуле. Концентрація душевних сил на самопізнанні, сильно виражене прагнення зануритися у себе, що перешкоджає взаємодії із зовнішнім світом. Втрата трудової активності. Зміщення форм статево-рольової поведінки. Хаос моральних та світоглядних установок.
6. Рання дорослість (20 – 45 років) Близькість до людей. Праг-нення контактів з іншими людьми, бажання і здатність присвятити себе іншим людям. Народження та виховання дітей. Любов. Робота. Задоволеність особистим життям. Соціальна ізоляція. Уникнення людей, особливо близьких інтимних стосунків із ними. Труднощі ха-рактеру, проблеми у стосунках з іншими, непередбачувана поведін-ка. Невизнання, ізоляція, перші симптоми розладів психіки.
  7. Середня дорослість (45 – 60 років) Творчість. Продуктивна і творча робота. Зріле, повно-цінне, різноманітне життя, за-доволеність сімейними стосун-ками, батьківська гордість за своїх дітей. Навчання та виховання нового покоління. Застій. Егоїзм, егоцентризм, непродуктивність у роботі. Рання інвалідність. Турбота винятково про самого себе.
    8. Пізня дорослість (від 60 років) Повнота життя. Постійні роздуми про минуле, спокійна зважена оцінка його. Відчуття повноти та корисності прожи-того життя, прийняття його таким, яким воно є. Здатність змиритися з невідворотним. Відчай. Відчуття того, що життя прожито намарно, що часу залиши-лося дуже мало. Бажання прожити життя заново, отримати від нього більше. Усвідомлення безглуздості свого існування, втрата віри у себе. Відчуття відсутності у світі поряд-ку, доброго, розумного начала.

 


Данная страница нарушает авторские права?


mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал