Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


End Select


Оператор вибору діє так. Спочатку обчислюється вираз, який стоїть після ключових слів SELECT CASE. Потім відшукується в списках значень перше порівняння, яке виконується при отриманому значенні. Якщо таке порівняння знайдено, то виконуються оператори, що стоять у відповідному блоці CASE і керування передається на кінець оператора, якщо ж значення виразу не задовольняється у жодному списку, і є конструкція CASE ELSE, то виконуються оператори, що містяться в ній. В іншому випадку жодний оператор, що міститься в операторі вибору, не виконується.

Оператор вибору доцільно вживати, коли є більше двох гілок, тобто в складних розгалужених процесах.

При створенні коду процедур можна використовувати стандартні функції Visual Basic (табл. 2.3., табл. 2.4).

Таблица 2.3. Математичні функції

Функція Призначення
Abs(x) Абсолютне значення х
Atn(x) Арктангенс
Cos(x) Косинус
Exp(x) Експонента ех
Fix(x) ціле число, дорівнює числу х без дробової частини.
Int(x) найбільше ціле, що не перевищує х
Round(x, a) Округлення х з точністю до а десяткових знаків
Log(x) Натуральний логарифм – ln x
Rnd(x) Датчик випадкових чисел
Sng(x) В залежності від знака числа повертається значення 1, 0, -1
Sin(x) Синус
Sqr(x) Квадратний корінь
Tan(x) Тангенс

Таблица 2.4. Текстові функції

LTrim(strA) Вилучення зайвих пробілів на початку рядка
RTrim(strA) Вилучення зайвих пробілів у кінці рядка
Trim(strA) Вилучення зайвих пробілів на початку і у кінці рядка
LEFT(strA, K) виділяє К символів з strA, починаючи з першого
RIGHT(strA, K) виділяє з strA справа частину довжиною К символів
MID(strA, L, M) виділяє з strA частину довжиною М символів, починаючи від символу з номером L
LEN(strA) визначає кількість символів тексту strA
VAL(strA) дане типу текст перетворює у числове
STR(X) перетворює числове дане X в текст
INSTR(A$, B$) дає номер позиції, з якої починається входження тексту B$ в текст A$
CHR$(число) дає символ з таблиці ASCII з даним номером
ASC(символ) дає номер символу в таблиці кодів ASCII
Space(N) додавання рядка пробілів заданої довжини
Ucase(strA) Заміна регістра символів (ВСІ ЛІТЕРИ ВЕЛИКІ)
Lcase(strA) Заміна регістра символів (всі літери маленькі)

Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал