Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Реалізація проекту у VBA. 19. Розробіть схему алгоритму з використанням текстового редактору MS WORD.


19. Розробіть схему алгоритму з використанням текстового редактору MS WORD.

20. Увійдіть в середовище VBA WORD командою Сервис-Макрос- Редактор Visual Basic;

21. Розробіть форму з назвою Алгоритм циклічної структури, в якій будуть такі об'єкти:

· 4 написи Label1 – Label4 (один напис для позначення початкового значення лічильника, один напис для позначення кінцевого значення лічильника, наступний напис — для кроку зміни лічильника і один напис для позначення функції;

· 4 текстових поля. TextBox1 — TextBox3 для введення даних (одне поле для введення початкового значення лічильника, друге поле для введення кінцевого значення лічильника, третє поле — для кроку). TextBox4 для виведення даних (значення функції при різних значеннях аргументу Х).

· одна командна кнопка CommandButtonl, з якою пов'язана подія – клацання на цій кнопці, що запускає на виконання процедуру обчисленняфункції;

· друга командна кнопка CommandButton2, щоб очистити поля від введених даних і результатів роботи для проведення розрахунків з іншими вхідними даними.

· третя командна кнопка CommandButton3, для завершення роботи програми.

22. У вікні властивостей форми задайте для властивості Caption значення Алгоритм циклічної структури, для властивості ForeColor виберітьзі списку колір.

23. Для всіх написів задайте значення (властивість Caption), колір фону відповідно рис. 2.20.

24. Для текстових полів також задайте значення " пусто" (властивість Text).

25. Для текстового поля TextBox4 задайте для властивості MultiLine значення True і для властивості ScrollBars задайте значення 3-fm ScrollBarsBoth.

26. Для всіх кнопок задайте значення (властивість Caption), відповідно рис. 2.20.

27. Дотримайтесь вказаного на рис. 2.20. розташування об'єктів.

28. Двічі клацніть на командній кнопці CommandButton1 і у вікні редактора коду створіть код процедури для кожної з кнопокяк на рис. 2.21.

Рисунок 2.21.

29. Запустіть розроблений проект на виконання, скориставшись відповідним меню або кнопкою панелі інструментів. При цьому на екрані з'явиться вікно форми Алгоритм циклічної структури, в якому у текстових полях потрібно задати значення відповідних величин і натиснути кнопку Обчислити. Після виконання обчислень у формі у текстовому полі TextBox4 буде виведено результат обчислення функції (рис 2.22.).

Рисунок 2.22.

 

30. Виконайте тестування програми. Перевірте роботу програми при інших вхідних даних.

31. Збережіть програму.


Запитання до захисту лабораторної роботи:

1. Які мовні конструкції для реалізації циклічних обчислювальних процесів має VBA?

2. Що таке " змінна циклу", " тіло циклу", " крок циклу"?

3. Який синтаксис має оператор циклу For... Next і як він працює у VBA?

4. Розкажіть про синтаксис, що має оператор циклу Do While... Loop, і як він працює у Visual Basic.

5. Розкрийте синтаксис оператора циклу Do... Loop While і як він працює у VBA.

6. Який синтаксис має оператор циклу Do Until... Loop і як він працює у VBA?

7. Охарактеризуйте синтаксис оператора циклу Do While-Loop і як він працює VBA.

8. Яке призначення має команда Exit?

 

умова


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2023 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал