Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Варіант 13


1. Визначити правильний варіант відповіді:

Виділіть з наведеного окремо внутрішні структурні еле­менти індивідуальної правосві домості юриста й окремо — зовнішні:
а) повага до права, до закону на основі правових переконань;
б) пра­вові знання;
в) інтелектуальні (раціональні) процеси і стани;
г) емоційні проце­си і стани.

 

2. Напишіть визначення поняттю:

Юридична професія – це …

 

3. Напишіть розгорнуту відповідь:

Розкрийте основі аспекти (сторони) професіограм юридичних професій.

Розкрийте функції правової культури юриста.

 

Голова ЦК ______________________Табала О.Е.

 

Маріупольський коледж

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

ЦК соціально-економічних та правознавчих дисциплін

Дисципліна «Юридична деонтологія»

 

 

Комплексна контрольна робота

Варіант 14

1. Визначити правильний варіант відповіді:

Метою курсу юридичної деон­тології є:
а) формування у студентів первинних знань про правові основи державного і громадсь кого життя;
б) дбайливого ставлення до інтересів суспільства, держави та особи, ціннісних орієнти рів щодо моральної оцінки діяльності юриста-професіонала;
в) ознайомлення із системою та методологією навчання, з вимогами, що ставляться до працівників юридичної сфери;
г) усе вищеперераховане.

 

2. Напишіть визначення поняттю:

Юридична деонтологія – це …

 

3. Напишіть розгорнуту відповідь:

Розкрийте фактори формування духовно-національної свідомості юриста.

Охарактернизуйте службовий обов'язок юриста.

 

Голова ЦК ______________________Табала О.Е.

 

Маріупольський коледж

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

ЦК соціально-економічних та правознавчих дисциплін

Дисципліна «Юридична деонтологія»

 

 

Комплексна контрольна робота

Варіант 15

1. Визначити правильний варіант відповіді:

Перелік основних видів юридичної практики включає:
а) практика суду загальної юрисдикції;
б) практика господарського суду;
в) нотаріальна практика тощо;
г) усе вищезазначене.

 

2. Напишіть визначення поняттю:

Мета соціального регулювання – …

 

3. Напишіть розгорнуту відповідь:

Охарактеризуйте соціальне регулювання діяльністю юриста.

Охарактеризуйте внутрішні і зовнішні державні акти, що регулюють юри­дичну діяль ність.

 

Голова ЦК ______________________Табала О.Е.

 

 

Маріупольський коледж

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

ЦК соціально-економічних та правознавчих дисциплін

Дисципліна «Юридична деонтологія»

 

Комплексна контрольна робота


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2023 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал