Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Податкова система 7 страница


4. + коли дата підписання кредитного договору не співпадає з датою фактичного надання кредиту.

168. Право банку захищати своїх інтереси, не допускати збитки від неповернення боргу через неплатоспроможність боржника – це принцип…

1. строковості,

2. повернення,

3. платності,

4. + забезпеченості.

169. Надання кредиту за певну плату, яка називається відсотком, характеризує принцип надання кредиту:

1. строковість,

2. + платність,

3. забезпеченість,

4. цільовий характер.

170. Яка господарська операція відображує надання кредиту клієнту після дати, вказаній в кредитній угоді:

1. Дебет 220 «Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам»

Кредит 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб»,

2. Дебет 206 «Кредити в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання»,

Кредит 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»,

3. Дебет 207 «Кредити в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання»

Кредит 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»,

4. + Дебет 9110 «Інші зобов’язання з кредитування, що надані клієнтам»

Кредит контррахунка групи 990.

171. Кредити овернайт –це:

1. + кредити на один робочий день,

2. кредити короткострокові,

3. кредити довгострокові,

4. кредити надійному клієнту понад залишок коштів на його поточному рахунку.

172. Для обліку кредитних операцій призначено рахунки:

1. + класу 1 і 2,

2. класу 3 і 4,

3. класу 5 і 6,

4. класу 8 і 9.

173. Сума комісії за кредит, відображеної авансом, - 7 000 грн. Згідно принципу нарахування та відповідності провести амортизацію дисконту протягом періоду дії кредитного договору – 1 рік.

1. 7 000 * 12 = 84 000 грн.

2. + 7 000: 12 = 583 грн.

3. 7 000 грн.

4. 12: 7 000 = 0, 002 грн.

174. Нараховані доходи за кредитами – це:

1. сума основного боргу, надана клієнтам як банківський кредит,

2. сума відсотків за кредит, що сплачується банком,

3. + сума відсотків за кредит, що сплачується позичальником,

4. сума відсотків за депозит.

175. Які зміни відображуються в обліку банку при наданні кредиту позичальнику:

1. зменшення грошових коштів на рахунку клієнта та

зменшення дебіторської заборгованості за наданим кредитом,

2. збільшення грошових коштів на рахунку клієнта та

зменшення дебіторської заборгованості за наданим кредитом,

3. зменшення грошових коштів на рахунку клієнта та

зменшення кредиторської заборгованості за наданим кредитом,

4. + збільшення дебіторської заборгованості за наданим кредитом та

збільшення грошових коштів на рахунку клієнта.

176. Встановити кореспонденцію рахунків: Надано короткостроковий кредит суб’єкту господарювання:

1. Дебет 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»

Кредит 2062 «Короткострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання»,

2. Дебет 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб»

Кредит 2062 «Короткострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання»,

3. Дебет 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб»

Кредит 2202 «Короткострокові кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам»,

4. + Дебет 2062 «Короткострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання»

Кредит 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання».

177. Сума заборгованості за кредитом визнається простроченою:

1. через місяць після визначеної угодою дати,

2. через 7 днів після визначеної угодою дати,

3. в день закінчення дії кредитної угоди,

4. + на наступний робочий день після визначеної угодою дати.

178. Встановити кореспонденцію рахунків: Нараховані відсотки за кредит:

1. Дебет 6026 «Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання»

Кредит 2068 «Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання»,

2. + Дебет 2068 «Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання»,

Кредит 6026 «Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання»,

3. Дебет 2062 «Короткострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання»

Кредит 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»,

4. Дебет 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»

Кредит 2068 «Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання».

179. Які зміни відображуються в обліку банку при нарахуванні відсотків за кредит:

1. + збільшення дебіторської заборгованості за нарахованими відсотками та

збільшення процентних доходів,

2. збільшення дебіторської заборгованості за нарахованими відсотками та

зменшення процентних доходів,

3. збільшення кредиторської заборгованості за нарахованими відсотками та

збільшення процентних доходів,

4. зменшення кредиторської заборгованості за нарахованими відсотками та

збільшення процентних доходів.

180. Які зміни відображуються в обліку банку при поверненні кредиту позичальником:

1.зменшення кредиторської заборгованості та зменшення коштів на поточному рахунку,

2. зменшення кредиторської заборгованості та збільшення коштів на поточному рахунку,

3. + зменшення коштів на поточному рахунку та зменшення дебіторської заборгованості за кредит,

4. збільшення дебіторської заборгованості та зменшення коштів на поточному рахунку.

181. Які зміни відображуються в обліку банку при сплаті відсотків за кредит:

1. + зменшення коштів на поточному рахунку клієнта та зменшення дебіторської заборгованості за нарахованими відсотками за кредит,

2. збільшення коштів на поточному рахунку клієнта та зменшення дебіторської заборгованості за нарахованими відсотками за кредит,

3. збільшення коштів на поточному рахунку клієнта та збільшення дебіторської заборгованості за нарахованими відсотками за кредит,

4. зменшення коштів на поточному рахунку клієнта та збільшення дебіторської заборгованості за нарахованими відсотками за кредит.

182. З рахунками якого класу кореспондують рахунки нарахованих доходів при нарахуванні відсотків за кредит:

1. четвертого,

2. п’ятого,

3. + шостого,

4. сьомого.

183. Яке кінцеве сальдо рахунка 2068 «Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання», якщо початкове сальдо (Д-т) – 5 000 грн., оборот (Д-т) – 3 000 грн., оборот

(К-т) – 7 000 грн.:

1. 5 000 + 3 000 + 7 000 = 15 000 грн. (Д-т),

2.+ 5 000 + 3 000 - 7 000 = 1 000 грн. (Д-т),

3. 7 000 – 3 000 + 5 000 = 9 000 грн. (К-т),

4. 7 000 – 5 000 + 3 000 = 5 000 грн. (Д-т).

184. Що означає кінцеве дебетове сальдо рахунка 2062 «Короткострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання»:

1. залишок не сплачених клієнтом відсотків за кредит,

2. залишок не сплачених клієнтам відсотків за кредит,

3. + залишок неповерненого кредиту клієнтом,

4. залишок неповерненого депозиту.

185. Банк надає кредит на суму 30 000 грн. на 35 діб під прості проценти 25% річних. Визначити загальний розмір заборгованості з відсотками на момент погашення кредиту.

1. + 30719 грн.

2. 40906 грн.

3. 37500 грн.

4. 32 750 грн.

186. Банк надає кредит на суму 15000 грн. на 3 роки під складні проценти 27% річних. Визначити загальний розмір заборгованості з відсотками на момент погашення кредиту.

1. 15726 грн.

2.+ 30726 грн.

3. 15027 грн.

4. 20 000 грн.

187. Банк надає кредит на суму 98000 грн. на 2 роки під складні проценти 26% річних. Визначити розмір відсотків за весь період кредитування.

1. 50960 грн.

2. 155585 грн.

3. + 57585 грн.

4. 42 000 грн.

188. Фірма «А» володіє 30% статутного капіталу банку. Фірма «Б» володіє 5% статутного капіталу банку і 7% статутного капіталу фірми «А». Чи є фірма «Б» істотним учасником в капіталі банку.

1. так, оскільки участь фірми «Б» у статутному капіталі банку перевищує 20%,

2. + ні, оскільки участь фірми «Б» у статутному капіталі банку менше 10%,

3. так, оскільки участь фірми «Б» у статутному капіталі банку перевищує 10%,

4. ні, оскільки участь фірми «Б» у статутному капіталі банку менше 5%.

189. Оголошений статутний фонд майбутнього банку «Мрія» 70 млн. грн. суму На момент закінчення підписки нею було покрито акцій на суму 37 млн. грн. Чи можна вважати банк створеним.

1. так, оскільки на момент закінчення підписки було викуплено акцій більше 50%,

2. ні, оскільки розмір статного капіталу банку недостатній,

3. + ні, оскільки на момент закінчення підписки було викуплено акцій менше 60%,

4. ні, оскільки на момент закінчення підписки було викуплено акцій менше 70 %.

190. Скласти бухгалтерську проводку: Сплачено відсотки за кредит фізичною особою:

1. + Дебет 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб»

Кредит 2208 «Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані суб’єктам господарювання»,

2. Дебет 2208 «Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані суб’єктам господарювання»

Кредит 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб»,

3. Дебет 2600 ««Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»

Кредит 2068 «Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання»

4. Дебет 2068 «Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання»

Кредит 2600 ««Кошти на вимогу суб’єктів господарювання».

191. Спеціальні резерви для покриття втрат за наданими кредитами створюються за рахунок:

1. доходів банку,

2. + витрат банку,

3. нерозподіленого прибутку,

4. одержаних кредитів від інших банків.

192. Які існують види резервів заборгованості за наданими кредитами:

1.+ під стандартну та нестандартну заборгованість,

2. загальні та спеціальні резерви,

3. резерви дебіторської заборгованості,

4. резерви кредиторської заборгованості.

193. Номінал депозиту 7 000 грн., розмір відсотків за кредит 3 000 грн. Визначити нарощену суму депозиту.

1. 21 000 грн.

2. 4 000 грн.

3. 9 000 грн.

4. + 10 000 грн.

194. Фінансовий стан позичальника – юридичної особи є «добрим», якщо:

1. заборгованість за кредитом прострочена від 8 до 90 днів та проценти за ним сплачуються з максимальною затримкою від 8 до 30 днів,

2. заборгованість за кредитом прострочена понад 90 днів,

3. + кредит пролонговано з пониженням класу позичальника до 90 днів та проценти за ним сплачуються з максимальною затримкою до 7 календарних днів,

4. кредит пролонговано з пониженням класу позичальника понад 180 днів.

195. Яким буде фінансовий стан позичальника – фізичної особи, якщо кредитну угоди укладено до 15.06. 2012 р, а кредит пролонговано до 6 місяців у зв’язку з неплатоспроможністю позичальника:

1. «добрий»,

2. «слабкий»,

3. «задовільний»,

4. + «незадовільний».

196. Яким буде фінансовий стан позичальника – фізичної особи, термін кредитної угоди закінчується 7.07 2012 р., а заборгованість за кредитом прострочена до 1.08.2012 р.:

1. «добрий»,

2. + «слабкий»,

3. «задовільний»,

4. «незадовільний».

197. Оцінити фінансовий стан підприємства, якщо заборгованість за кредитом прострочена на 2 місяці, а проценти сплачуються із затримкою на 10 днів:

1. «добрий»,

2. + «слабкий»,

3. «задовільний»,

4. «незадовільний».

198. До якої категорії слід віднести стан позичальника, якщо його фінансова діяльність добра, але немає можливості підтримувати її на цьому рівні протягом тривалого часу:

1. клас А,

2.+ клас Б,

3. клас В,

4. клас Г.

199. До якої категорії слід віднести стан позичальника, якщо його фінансова діяльність задовільна, але спостерігається чітка тенденція до погіршення:

1. клас Б,

2. + клас В,

3. клас Г,

4. клас Д.

200. Резерви під стандартну та нестандартну заборгованість обліковують на рахунках:

1. контрпасивних,

2. активних,

3. + контрактивних,

4. коррахунках.

201. Списану безнадійну кредитну заборгованість за рахунок спеціальних резервів обліковують на рахунках:

1. активних,

2. пасивних,

3. контрарних,

4. + позабалансових.

202. Яка кредитна заборгованість буде списана за рахунок резерву під нестандартну заборгованість:

1. прострочена заборгованість за кредитом на 1 місяць,

2. прострочена заборгованість за відсотками за кредит на 1 місяць,

3. сумнівна заборгованість,

4. + безнадійна заборгованість позичальника, визнаного банкрутом.

203. Строк позовної давності заборгованості за кредитом становить:

1. 1 рік,

2. 2 роки,

3. + 3 роки,

4. 4 роки.

204. Поповнення резервного фонду банку здійснюється за рахунок:

1. витрат банку,

2. доходів банку,

3. + прибутку,

4. продажу цінних паперів.

205. Які показники необхідні для визначення гіринга:

1. + позиковий і акціонерний капітал,

2. дебіторська і кредиторська заборгованість,

3. прибуток і збиток,

4. доходи і витрати.

206. Кредитний ризик буде високим, якщо гіринг становить:

1. 20%,

2. 50%,

3. 100%,

4. + понад 100%.

207. Гіринг – це коефіцієнт, який показує:

1.+ співвідношення позикового капіталу до акціонерного,

2. співвідношення основних фондів до оборотних,

3. співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості,

4. співвідношення активів до власного капіталу.

208. Кредитна заборгованість за простроченими векселями зі строком прострочення більше ніж 30 днів належить до категорії:

1. сумнівна,

2. під контролем,

3. субстандартна,

4. + безнадійна.

209. Кредитний портфель банку 5 млн. грн., обсяг спеціального резерву під кредитні операції 400 000 грн. Яка реальна вартість кредитного портфеля:

1. 5 400 000 грн.,

2. + 4 600 000 грн.

3. 6 000 000 грн.

4. 7 000 000 грн.

210.Встановити кореспонденцію рахунків: Формування резерву під стандартну заборгованість:

1. Дебет 7702 «Відрахування в резерв під заборгованість за наданими кредитами клієнтів»

Кредит 2400 «Резерви під нестандартну заборгованість за кредитами, що надані клієнтам»,

2. Дебет 2400 «Резерви під нестандартну заборгованість за кредитами, що надані клієнтам»

Кредит 7702 «Відрахування в резерв під заборгованість за наданими кредитами клієнтів»

3. + Дебет 7702 «Відрахування в резерв під заборгованість за наданими кредитами клієнтів»

Кредит 2401 «Резерви під стандартну заборгованість за кредитами, що надані клієнтам»,

4. Дебет 2401 «Резерви під стандартну заборгованість за кредитами, що надані клієнтам»

Кредит 7702 «Відрахування в резерв під заборгованість за наданими кредитами клієнтів».

211. З якого моменту прострочена заборгованість за нарахованими доходами вважається сумнівною:

1. + термін сплати відсотків порушено більше, ніж на 30 днів,

2. термін сплати відсотків порушено більше, ніж на 60 днів,

3. термін сплати відсотків порушено більше, ніж на 10 днів,

4. на наступний день після встановленого строку сплати.

212. Гранична сума овердрафту не повинна перевищувати:

1. середньомісячний дебетовий оборот за рахунком клієнта за останні 6 місяців,

2. середньомісячний дебетовий оборот за рахунком клієнта за останній місяць,

3. + середньомісячний кредитовий оборот за рахунком клієнта за останні 6 місяців,

4. 5 000 грн.

213. Операція РЕПО – це:

1. перенесення строку дії кредиту,

2. придбання банком у клієнта права на стягнення його дебіторської заборгованості,

3. + кредитування під заставу цінних паперів,

4. позика під заставу нерухомого майна позичальника.

214. Кредити овернайт за терміном погашення є:

1. + короткострокові,

2. середньострокові,

3. довгострокові,

4. залежно від укладеної угоди.

215. Виберіть рахунок, який використовується для обліку цінних паперів за операцією РЕПО:

1. рахунки групи 300 «Акції та цінні папери з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку»,

2. рахунки групи 301 «Боргові цінні папери в торговому портфелі банку»,

3. 311 ««Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж»,

4. + 9500 «Отримана застава».

216. За яким видом кредитування не відображується в обліку прострочена, сумнівна та безнадійна заборгованість:

1. овернайт,

ı. овердрафт,

3. +РЕПО,

4. факторинг.

217. До якого виду кредитування належать такі ознаки: головний банк і банки-учасники спільно надають кредит в межах прийнятих часток на кредитування:

1. бланковий кредит,

2. + консорціумний кредит,

3. споживчий кредит,

4. іпотечний кредит.

218. Яку з наведених операцій відносять до активних:

1. банком одержано короткостроковий кредит від НБУ,

2.. банком одержано довгостроковий кредит від НБУ,

3. + банк надав кредит іншому банку,

4. банк отримав кредит від іншого банку.

219. Облік яких об’єктів ведуть на рахунку 2066 «Неамортизований дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання:

1. номінал кредиту,

2. негативна різниця між номінальною та реальною вартістю акцій,

3. негативна курсова різниця,

4. + комісія або проценти за кредит, утримані авансом.

220. Банк А отримує від НБУ короткостроковий кредит на 6 місяців на суму 200 000 грн. з дисконтом 80 000 грн. Скласти проводки:

1.+ Дебет 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ», сума 120 000 грн.

Дебет 1316 «Неамортизований дисконт за короткостроковими кредитами, що отримані від НБУ», сума 80 000 грн.

Кредит 1313 «Короткострокові стабілізаційні кредити, що отримані від НБУ», сума 200 000 грн.

2. Дебет 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ», сума 200 000 грн.

Дебет 1316 «Неамортизований дисконт за короткостроковими кредитами, що отримані від НБУ», сума 80 000 грн.

Кредит 1313 «Короткострокові стабілізаційні кредити, що отримані від НБУ», сума 200 000 грн.

3. Дебет 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ», сума 200 000 грн.

Кредит 1313 «Короткострокові стабілізаційні кредити, що отримані від НБУ», сума 200 000 грн.

4. Дебет 1313 «Короткострокові стабілізаційні кредити, що отримані від НБУ», сума 200 000 грн.

Кредит 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ», сума 200 000 грн.

221. Визначити залишкову вартість об’єкта основного засобу, якщо первісна вартість – 10 000 грн., знос – 3 000 грн., ліквідаційна вартість – 1 000 грн.:

1. 9 000 грн.,

2. 6 000 грн.,

3. + 7 000 грн.,

4. 8 000 грн.

222. Визначити кінцеве сальдо на рахунку 4400 «Основні засоби», якщо початкове сало по дебету 7 000 грн., оборот по дебету 12 000 грн., оборот по кредиту 5 000 грн.:

1. 0 грн.,

2. 10 000 грн.,

3. + 14 000 грн.,

4. 24 000 грн.

223. В якому випадку рахунок 4431 «Обладнання, що потребує монтажу, буде закритим:

1. дебетовий оборот дорівнює кредитовому обороту,

2. + кінцеве сальдо дорівнює нулю,

3. дебетовий оборот дорівнює нулю,

4. кредитовий оборот дорівнює нулю.

224. Облік об’єктів основних засобів за місцем їх знаходження здійснюється в:

1. інвентарній картці,

2.інвентарній книзі,

3. + інвентарному списку,

4. акті приймання-передачі.

225. Встановити кореспонденцію рахунків: Придбано основний засіб у постачальника:

1. Дебет 4400 «Основні засоби»

Кредит 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»,

2. Дебет 4300 «Нематеріальні активи»

Кредит 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»,

3. Дебет 4400 «Основні засоби»

Кредит 4430 «Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами»,

4. + Дебет 4430 «Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами»

Кредит 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ».

226. Встановити кореспонденцію рахунків: Відображено вартість доставки основного засобу:

1. Дебет 4400 «Основні засоби»

Кредит 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»,

2. Дебет 4300 «Нематеріальні активи»

Кредит 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»,

3. Дебет 4400 «Основні засоби»

Кредит 4430 «Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за невведеними в експлуатацію основними засобами»,

4. + Дебет 4430 «Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за невведеними в експлуатацію основними засобами»

К-т 3510 «Дебіторська заборгованість з придбання активів»

.

227. Встановити кореспонденцію рахунків: Зараховано придбаний об’єкт до складу основних засобів:

1. Дебет 4400 «Основні засоби»

Кредит 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»,

2. Дебет 4300 «Нематеріальні активи»

Кредит 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»,

3.+ Дебет 4400 «Основні засоби»

Кредит 4430 «Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за невведеними в експлуатацію основними засобами»,

4.Дебет 4430 «Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за невведеними в експлуатацію основними засобами».

228. Який рахунок для обліку розрахунків з постачальником необхідно використати в обліку, якщо постачальник є клієнтом іншого банку:

1. + 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»,

2. 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»,

3. 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб»,

4. 2650 «Кошти на вимогу небанківських установ».

229. Вибрати правильну відповідь:

1. За якою вартість основні засоби включаються до валюти балансу:

1. первісною,

2. + залишковою,

3. ліквідаційною,

4. відновлювальною.

230. Які з наведених об’єктів не відносять до основних засобів:

1. комп’ютер,

2. + копіювальний папір,

3. офісне обладнання,

4. машина.

231. Які з наведених об’єктів є основними засобами:

1. ручка,

2. електроенергія,

3. + офіс банку,

4. канцелярське приладдя.

232. Які з наведених ознак не характерні для основних засобів:

1. амортизація,

2. термін експлуатації більше одного року,

3. не змінюють натуральної форми в процесі використання,

4. + змінюють натуральну форму в процесі використання.

233. До необоротних активів не включають:

1. + готівка в касі,

2. інформаційне забезпечення,

3. комп’ютерна програма 1С «Бухгалтерія»,

4. офісні меблі.

234. Які з наведених витрат не включаються в первісну вартість придбаних основних засобів:

1. + ПДВ,

2. вартість доставки,

3. сума, сплачена постачальнику,

4. страхування ризику доставки.

235. Вибрати правильне твердження:

1. витрати на установку та монтаж не включаються до первісної вартості основних засобів,

2. адміністративні витрати включаються до первісної вартості основних засобів,

3. сума ввізного мита не включається до первісної вартості основних засобів,

4. + сума кредиту, за рахунок якого придбали актив, не включається до первісної вартості основних засобів.

236. Вибрати правильне твердження:

1. основні засоби = нематеріальні активи + необоротні активи + інші необоротні матеріальні активи,

2. + необоротні активи = основні засоби + нематеріальні активи + інші необоротні матеріальні активи,

3. нематеріальні активи = необоротні активи + основні засоби + інші необоротні матеріальні активи,

4. інші необоротні матеріальні активи = нематеріальні активи + необоротні активи + основні засоби

237. Який первинний документ є підставою для зарахування збудованих об’єктів до складу основних засобів:

1. інвентарна картка,

2. платіжне доручення,

3. + акт приймання-передачі,

4. акт інвентаризації.

238. Регістром аналітичного обліку основних засобів є:

1. + інвентарна картка,

2. платіжне доручення,

3. акт приймання-передачі,

4. акт інвентаризації.

239. Рахунок «Основні засоби» по відношенню до балансу є:

1. + активний,

2. пасивний

3. контрактивний,

4. контррахунок.

240. Залишкова вартість основного засобу – це:

1. сума коштів або вартість інших активів, які банк очікує одержати в результаті розбирання об’єкта чи його реалізації після закінчення терміну корисного використання,

2. первісна вартість мінус ліквідаційна,

3. + первісна вартість мінус знос,

4. вартість, за якою придбали або виготовили актив.

241. На якому рахунку ведуть облік витрат по придбанню банком основних засобів:

1. основні засоби,

2. знос основних засобів,

3. нематеріальні активи,

4. + капітальні інвестиції.

242. В якому з наведених випадків надходження основних засобів в банк не є здійсненням капітальних інвестицій:

1. придбання у постачальника,

2. будівництво об’єкта,

3. + безоплатна передача,

4. основні засоби отримані в оренду, але потребують поліпшення.

243. Який з наведених рахунків є контрарним:

1. 4400 «Основні засоби»,

2. 4300 «Нематеріальні активи»,

3. 4530 «Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду),

4. + 4409 «Знос основних засобів».

244. Який рахунок слугує для уточнення оцінки основного засобу:

1. 4400 «Основні засоби»,

2. 4300 «Нематеріальні активи»,

3. 4530 «Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду),

4. + 4409 «Знос основних засобів».

245. Який рахунок є основним по відношенню до рахунка 4309 «Накопичена амортизація нематеріальних активів»:

1. 4400 «Основні засоби»,

2. 4500 «Інші необоротні матеріальні активи»,

3. + 4300 «Нематеріальні активи»,

4. 4310 «Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами».

246. Як відображується в балансі знос основних засобів:

1. не відображується в балансі,

2. + відображується в активі балансу зі знаком «мінус»,

3. відображується в активі балансу зі знаком «плюс»,

4. відображується в пасиві балансу зі знаком «мінус».

247. Які витрати не включаються в первісну вартість створених банком основних засобів:

1. + адміністративні витрати,

2. витрати на оплату праці робітників, які створюють об’єкт основного засобу,

3. матеріальні витрати,

4. нарахування на оплату праці робітників, які створюють об’єкт основного засобу.

248. Визначити зміст бухгалтерської проводки:

Дебет 4310 «Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами»

Кредит 3652 «Нарахування працівникам банку за заробітною платою»:

1. утримано із зарплати працівників обов’язкові внески,

2. прийняті виконані роботи по створенню нематеріальних активів,

3. прийняті виконані роботи по створенню основних засобів,

4. + нараховано зарплату працівникам по створенню нематеріальних активів.

249. Вибрати правильне твердження:

1. первісна вартість основних засобів не змінюється,


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2024 год. (0.051 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал