Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Податкова система 9 страница


1. зменшення дебіторської заборгованості по зарплаті та збільшення дебіторської заборгованості за податками,

2. збільшення дебіторської заборгованості по зарплаті та зменшення дебіторської заборгованості за податками,

3. збільшення кредиторської заборгованості по зарплаті та збільшення дебіторської заборгованості за податками,

4. + зменшення кредиторської заборгованості по зарплаті та збільшення кредиторської заборгованості за податками.

331. Що є об’єктом оподаткування єдиним соціальним внеском, якщо він утримується із зарплати працівника банку:

1. податок з доходів фізичних осіб,

2. + зарплата працівника,

3. фонд оплати праці працівників банку,

4. вихідна допомога працівника банку.

332. Що є об’єктом оподаткування єдиним соціальним внеском, якщо він сплачується за рахунок витрат на оплату праці:

1. податок з доходів фізичних осіб,

2. зарплата працівника,

3. + фонд оплати праці працівників банку,

4. вихідна допомога працівника банку.

333. Яким первинним документом оформляється приймання готівки від іншого банку:

1. меморіальний ордер,

2. об’ява на внесення готівки,

3. грошовий чек,

4. + прибутково-видатковий касовий ордер.

334. Яка з наведених операцій оформляється прибутково-видатковим касовим ордером:

1. приймання готівки від клієнтів для зарахування на власні поточні рахунки,

2. приймання від працівника банку не використаної підзвітної суми,

3. видача готівки підприємцям,

4. + завантаження і розвантаження банкоматів.

335. Визначити лікарняні, якщо зарплата за попередні 6 місяців 18 000 грн., кількість робочих днів за цей період – 125, страховий стаж - 10 років, робочих днів хвороби – 5:

1. + 720 грн.,

2. 800 грн.,

3. 450 грн.,

4. 550 грн.

336. Встановити кореспонденцію рахунків: Нарахована допомога з тимчасової втрати працездатності за перші 5 днів хвороби:

1. Дебет 3622 «Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток»

Кредит 3652 «Нарахування працівникам банку за заробітною платою»,

2. + Дебет 7403 «Матеріальна допомога та інші соціальні виплати»

Кредит 3652 «Нарахування працівникам банку за заробітною платою»,

3. Дебет 3522 «Дебіторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток»

Кредит 3652 «Нарахування працівникам банку за заробітною платою»,

4. Дебет 3652 «Нарахування працівникам банку за заробітною платою»

Кредит 3622 «Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток».

337. Визначити зміст проводки:

Дебет 3522 «Дебіторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток»

Кредит 3652 «Нарахування працівникам банку за заробітною платою»:

1. нарахована допомога з тимчасової втрати працездатності за перші 5 днів хвороби,

2. + нарахована допомога з тимчасової втрати працездатності за період хвороби понад 5 днів,

3. виплачено працівнику допомогу з тимчасової втрати працездатності,

4. виплачено працівнику відпустку.

338. Які види виплат працівникам банку належать до проміжних:

1. посадовий оклад,

2. тарифний оклад,

3. + аванс,

4. доплата за суміщення посад.

339. Яким по відношенню до балансу є рахунок 3550 «Аванси працівникам банку на відрядження»:

1. + активний,

2. пасивний,

3. технічний,

4. позабалансовий.

340. Що означає наявність дебетового сальдо на рахунку 3550 «Аванси працівникам банку на відрядження»:

1. перевитрата коштів понад отриману авансову суму,

2. + залишок невикористаного авансу на відрядження,

3. не підтверджені документами витрати на відрядження,

4. підтверджені документами витрати на відрядження.

341. Скласти бухгалтерську проводку: Видано аванс на відрядження:

1. Дебет 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

Кредит 3550 «Аванси працівникам банку на відрядження»,

2. Дебет 7452 «Витрати на відрядження»

Кредит 3550 «Аванси працівникам банку на відрядження»,

3. Дебет 3651 «Заборгованість працівникам банку на господарські потреби»

Кредит 1001 «Банкноти та монети в касі банку»,

4. + Дебет 3550 «Аванси працівникам банку на відрядження»

Кредит 1001 «Банкноти та монети в касі банку».

342. Скласти бухгалтерську проводку: Затверджено авансовий звіт по витратах на відрядження:

1. Дебет 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

Кредит 3550 «Аванси працівникам банку на відрядження»,

2. + Дебет 7452 «Витрати на відрядження»

Кредит 3550 «Аванси працівникам банку на відрядження»,

3. Дебет 3651 «Заборгованість працівникам банку на господарські потреби»

Кредит 1001 «Банкноти та монети в касі банку»,

4. Дебет 3550 «Аванси працівникам банку на відрядження»

Кредит 1001 «Банкноти та монети в касі банку».

343. Які зміни відображуються в обліку банку при поверненні невикористаного авансу підзвітною особою:

1. + зменшення дебіторської заборгованості по підзвітним сумам та збільшення готівки в касі банку,

2. збільшення дебіторської заборгованості по підзвітним сумам та збільшення готівки в касі банку,

3. зменшення кредиторської заборгованості по підзвітним сумам та збільшення готівки в касі банку,

4. збільшення кредиторської заборгованості по підзвітним сумам та збільшення готівки в касі банку.

344. Протягом якого терміну після повернення з відрядження підзвітна особа повинна скласти авансовий звіт:

1. на наступний день після повернення з відрядження,

2. + протягом 3-х банківських днів після дня повернення з відрядження,

3. протягом 10-ти банківських днів після дня повернення з відрядження,

4. протягом місяця.

345. Про що свідчить кінцеве кредитове сальдо рахунка 3551 «Аванси працівникам банку на господарські потреби»:

1. + перевитрата коштів понад отриману авансову суму,

2. залишок невикористаного авансу на відрядження,

3. не підтверджені документами витрати на відрядження,

4. підтверджені документами витрати на відрядження.

346. В якому випадку використовують рахунок 3650 «Заборгованість працівникам банку на відрядження»:

1.при перевитратах підзвітних сум,

2. + працівнику відшкодовують витрати на відрядження після їх здійснення,

3. при заборгованості по зарплаті,

4. наявності дебіторської заборгованості по підзвітним сумам.

347. У працівника банку залишилась невикористана підзвітна готівка. Яку бухгалтерську проводку потрібно скласти, якщо він повертає її в касу банку:

1. Дебет 7452 «Витрати на відрядження»

Кредит 3550 «Аванси працівникам банку на відрядження»,

2. Дебет 3651 «Заборгованість працівникам банку на господарські потреби»

Кредит 1001 «Банкноти та монети в касі банку»,

3. Дебет 3550 «Аванси працівникам банку на відрядження»

Кредит 1001 «Банкноти та монети в касі банку».

4. + Дебет 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

Кредит 3550 «Аванси працівникам банку на відрядження»,

348. Працівник банку придбав канцелярські товари за власний рахунок, про що склав авансовий звіт. Яку проводку потрібно скласти, щоб відобразити здійснені витрати:

1. Дебет 7452 «Витрати на відрядження»

Кредит 3550 «Аванси працівникам банку на відрядження»,

2. + Дебет 3651 «Заборгованість працівникам банку на господарські потреби»

Кредит 1001 «Банкноти та монети в касі банку»,

3. Дебет 3550 «Аванси працівникам банку на відрядження»

Кредит 1001 «Банкноти та монети в касі банку».

4. Дебет 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

Кредит 3550 «Аванси працівникам банку на відрядження».

349. Які із витрат на відрядження не підтверджуються документами:

1. вартість проживання,

2. користування послугами готелю.

3. проїзд,

4. + добові.

350. Хто в банку є платником внесків у Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання:

1. працівник підприємства,

2. + роботодавець,

3. хвора людина,

4. цей вид страхування на банків не поширюється.

351. Який порядок сплати банком допомоги з тимчасової втрати працездатності, пов'язаної з нещасним випадком на виробництві:

1. перші 5 днів цієї допомоги сплачує банк, а починаючи з 6 дня хвороби – з Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання,

2. перші 5 днів цієї допомоги сплачує Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання, а починаючи з 6 дня хвороби - банк,

3. + допомога за всі дні хвороби виплачується тільки з Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання,

4. банк не є платником цього внеску.

352. В якому з наведених варіантів буде використовуватись податкова соціальна пільга при утриманні податку з доходів фізичних осіб:

1. сума нарахованої зарплати більша за показник, що дорівнює мінімальному
прожитковому мінімуму, помноженому на 1, 4 і округленому до найближчих 10 грн.,

2. + сума нарахованої зарплати менша за показник, що дорівнює мінімальному
прожитковому мінімуму, помноженому на 1, 4 і округленому до найближчих 10 грн.,

3. сума нарахованої зарплати менша за мінімальну зарплату,

4. сума нарахованої зарплати менша, ніж 5 000 грн.

353. Чи має право працівник банку на допомогу з тимчасової втрати працездатності, якщо він захворів у перші дні перебування на роботі:

1. ні, тому що він не пропрацював 6 місяців, а лікарняні нараховуються виходячи із розрахунку шести попередніх місяців роботи,

2. ні, тому що він не пропрацював 12 місяців, а лікарняні нараховуються виходячи із розрахунку дванадцяти попередніх місяців роботи,

3. так, але тільки в розмірі 200 грн.,

4. + так, тому що в такому випадку лікарняні нараховуються виходячи із встановленої тарифної ставки на момент хвороби.

354. До якого фонду не утримують із зарплати працюючих пенсіонерів банку:

1. Пенсійного,

2. Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності,

3. + Фонду сприяння зайнятості,

4. до жодного з фондів соціального страхування.

355. Визначити суму лікарняних, якщо середньоденна зарплата для її розрахунку 150 грн., термін хвороби 7 днів, страховий стаж 4 роки:

1. 700 грн.,

2. + 630 грн.,

3. 540 грн.,

4. 870 грн.

356. В якому розмірі будуть нараховуватись лікарняні, якщо страховий стаж працівника 5 років і він має «чорнобильське» посвідчення 1-4 категорії:

1. 50%,

2. 60%,

3. 80%,

4. + 100%.

357. Яка особливість утримання із зарплати працівників банку податку з доходів фізичних осіб:

1.+ спочатку зменшують нараховану зарплату на розмір єдиного соціального внеску, а потім утримують податок з доходів фізичних осіб,

2. спочатку утримують із зарплати податок з доходів фізичних осіб, а потім проводять утримання єдиного соціального внеску,,

3. спочатку зменшують нараховану зарплату на розмір соціального внеску до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання, а потім утримують податок з доходів фізичних осіб,

4. послідовність не має значення.

358. Первісна вартість будівлі 200 000 грн., сума нарахованої амортизації 20 000 грн. Визначте залишкову вартість:

1. 220 000 грн.,

2. 10 грн.,

3. + 180 000 грн.,

4. 160 000 грн.

359. Вкажіть особу, яка не має права входити до складу інвентаризаційної комісії банку:

1. керівник банку,

2. головний бухгалтер,

3. головні спеціалісти банку,

4.+ касир.

360. Банк придбав на дату їх випуску 12-відсоткові облігації на суму 50 000 грн. із строком погашення 5 років. Нарахувати процентні доходи за весь строк утримання:

1. 20 000 грн..

2. + 30 000 грн.,

3. 40 000 грн.,

50 000 грн.

361. Визначити первісну вартість комп’ютерної системи, якщо вартість комп’ютерів 300 000 грн., програмне забезпечення – 150 000 грн., вартість придбаного для неї приміщення – 900 000 грн.:

1. 1 350 000 грн.,

2. 150 000 грн.,

3. + 450 000 грн.,

4. 300 000 грн.

362. Визначити податковий кредит з ПДВ у витратах на відрядження, якщо вартість білетів на проїзд – 180 грн. (в т.ч. ПДВ), квитанція на проживання в готелі – 2400 грн. (в т.ч. ПДВ):

1. + 430 грн.,

2. 516 грн.,

3. 1290 грн.,

4. 380 грн.

363. Яка із вказаних форм звітності не є проміжною:

1. щоденна,

2. місячна,

3. квартальна,

4. + річна.

364. До щоденних форм звітності належить:

1. + баланс,

2. звіт про фінансові результати,

3. звіт про рух грошових коштів,

4. примітки до звітів.

365. Яка форма звітності банку не включається до квартальної:

1. баланс,

2. звіт про фінансові результати,

3. + звіт про власний капітал,

4. примітки до звітів.

366. Яка звітність доступна для зовнішніх користувачів:

1. щоденні та річна,

2. місячна та річна,

3. місячна та квартальна,

4. + квартальна та річна.

367. Яка форма звітності має облікову формулу: Активи = Зобов’язання + Капітал:

1. + баланс,

2. звіт про фінансові результати,

3. звіт про власний капітал,

4. звіт про рух грошових коштів.

368. Яку облікову формулу має Звіт про фінансові результати:

1. Активи = Зобов’язання + Капітал,

2. Активи = Зобов’язання - Капітал,

3. + Доходи – Витрати = Прибутки чи збитки,

4. Доходи + Витрати = Прибутки чи збитки.

369. Яким документом оформляється операція з підкріплення операційної каси:

1. платіжне доручення,

2. об’ява на внесенні готівки,

3. + грошовий чек,

4. меморіальний ордер.

370. Банк перерахував грошові кошти з коррахунка в НБУ для отримання готівки. Скласти кореспонденцію рахунків:

1. Дебет 1200 «Коррахунок банку в НБУ»

Кредит 1811 «Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою»,

2. + Дебет 1811 «Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою»

Кредит 1200 «Коррахунок банку в НБУ»,

3. Дебет 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

Кредит 1811 «Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою»,

4. Дебет 1811 «Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою»

Кредит 1001 «Банкноти та монети в касі банку».

371. Банк отримав і оприбуткував підкріплення готівки до операційної каси. Скласти кореспонденцію рахунків:

1. Дебет 1200 «Коррахунок банку в НБУ»

Кредит 1811 «Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою»,

2. Дебет 1811 «Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою»

Кредит 1200 «Коррахунок банку в НБУ»,

3. + Дебет 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

Кредит 1811 «Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою»,

4. Дебет 1811 «Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою»

Кредит 1001 «Банкноти та монети в касі банку».

372. Визначити зміст проводки:

Дебет 1007 «Банкноти та монети в дорозі»

Кредит 1001 «Банкноти та монети в касі банку»:

1.+ відправлено надлишок готівки установою банку до оборотної каси територіального управління НБУ,

2. одержано підкріплення банку готівкою,

3. зараховано на кореспондентський рахунок надлишок готівки,

4. одержано виручку від клієнта на поточний рахунок.

373. Які зміни відображуються в обліку банку при зарахуванні банком готівки на кореспондентський рахунок в НБУ:

1. збільшення готівки в оборотній касі територіального управління НБУ та зменшення готівки в касі банку,

2. зменшення готівки в оборотній касі територіального управління НБУ та зменшення готівки в касі банку,

3. виникнення кредиторської заборгованості банку на його кореспондентському рахунку та зменшення грошових коштів у дорозі,

4. + виникнення дебіторської заборгованості банку на його кореспондентському рахунку та зменшення грошових коштів у дорозі.

374. В якому регістрі ведуть облік цінностей у грошових сховищах банку:

1. + Книга обліку готівки операційної каси та інших цінностей банку,

2. Касовий журнал,

3. прибутковий касовий ордер,

4. видатковий касовий ордер.

375. Хто веде Книгу обліку готівки операційної каси та інших цінностей банку:

1. касир,

2. операціоніст,

3. контролер,

4. + завідувач каси.

376. Вибрати з наведеного переліку активи банку:

1. кошти клієнтів,

2. резерви за зобов’язаннями,

3. + інвестиції в асоційовані та дочірні компанії,

4. капітал банку.

377. Вибрати з наведеного переліку дебіторську заборгованість банку:

1. статутний капітал,

2. нерозподілений прибуток,

3. резерви та інші фонди,

4. + кредити клієнтам.

378. Вибрати з наведеного переліку кредиторську заборгованість банку:

1. цінні папери до погашення,

2. векселі одержані,

3. + кошти клієнтів,

4. основні засоби та нематеріальні активи.

379.На якому рахунку банки ведуть облік розрахункових чеків:

1. 1001 «Банкноти та монети в касі банку»,

2. 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»,

3. 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб»,

4. + 9821 «Бланки суворої звітності».

380. Залежно від призначення пластикові платіжні картки бувають:

1. + кредитні і дебетні,

2. стандартні і золоті,

3. золоті і платинові,

4. кредитні і платинові.

381. Скласти кореспонденцію рахунків: Банк перерахував кошти на картковий рахунок клієнта безготівковим способом:

1. Дебет 1001 «Банкноти та монети в касі банку»,

Кредит 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб»,

2. Дебет 9821 «Бланки суворої звітності»

Кредит 2625 «Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використання платіжних карток»,

3. + Дебет 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб»

Кредит 2625 «Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використання платіжних карток»,

4. Дебет 2625 «Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використання платіжних карток»

Кредит 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб».

382. З якого рахунка списується безнадійна заборгованість за наданими кредитами після закінчення строку позовної давності:

1. 2400 «Резерви під нестандартну заборгованість за кредитами, що надані клієнтам»,

2. 2401«Резерви під стандартну заборгованість за кредитами, що надані клієнтам»,

3. + 9611 «Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями»,

4. 2480 «Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами».

383. Якого методу списання запасів не існує:

1. ідентифікації,

2. + прямолінійний,

3. середньої вартості,

4. LIFO.

384. Вибрати правильне твердження:

1. первісна вартість запасів змінюється,

2. запаси підлягають амортизації,

3. запаси в банку переоцінюються протягом терміну корисного використання,

4. + первісна вартість запасів не змінюється.

385. Вказати регістр аналітичного обліку запасів банку:

1. + інвентарні картки,

2. акти приймання-передачі,

3. Книга обліку готівки операційної каси та інших цінностей банку,

4. Касовий журнал.

386. Який метод списання запасів необхідно застосовувати, якщо враховується індивідуальний підхід до кожної одиниці запасу:

1.+ ідентифікації,

2. середньої вартості,

3. FIFO,

4. LIFO.

387. На якому рахунку відображується первісна вартість запасів при відсутності в установі банку складу:

1. 3400 «Запаси матеріальних цінностей на складі»,

2. + 3402 «Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб»,

3. 7431 «Господарські витрати»,

4. 7499 «Інші витрати».

388. Визначити кореспондуючий рахунок до рахунка 3400 «Запаси матеріальних цінностей на складі», якщо запаси списані на утримання власних основних засобів:

1. 1001 «Банкноти та монети в касі банку»,

2. 4400 «Основні засоби»,

3. 7431 «Господарські витрати»,

4. + 7421 «Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів».

389. Визначити кореспондуючий рахунок до рахунка 3402 «Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб», якщо запаси списані на будівництво основних засобів:

1. 4400 «Основні засоби»,

2. 7431 «Господарські витрати»,

3. 7421 «Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів»,

4. + 4430 «Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами».

390. За допомогою якого банківського рахунка здійснюється підкріплення операційної каси банку готівкою:

1. поточний рахунок,

2. + кореспондентський рахунок,

3. депозитний рахунок,

4. бюджетний рахунок.

391. Метод, за яким цінності, які надійшли на склад першими, першими і передаються в експлуатацію:

1. ідентифікації,

2. середньої вартості,

3. + FIFO,

4. LIFO.

392. Який рахунок розрахунків потрібно використати при отриманні цінностей від постачальника за попередню плату:

1. + 3510 «Дебіторська заборгованість з придбання активів»,

2. 3610 «Кредиторська заборгованість з придбання активів»,

3. 3400 «Запаси матеріальних цінностей на складі»,

4. 3402 «Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб».

393. Вибрати з наведеного переліку МШП:

1. копіювальний папір,

2. електроенергія,

3. комп’ютерна програма,

4. + робочий одяг.

394. Реалізовано запаси на суму, яка перевищує визначену їх вартість. Яку проводку потрібно скласти:

1. Дебет 7499 «Інші витрати»

Кредит 3400 «Запаси матеріальних цінностей на складі»,

2. Дебет 3400 «Запаси матеріальних цінностей на складі»

Кредит 7499 «Інші витрати»,

3. + Дебет 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»

Кредит 3400 «Запаси матеріальних цінностей на складі»

Кредит 6499 «Інші доходи»,

4. Дебет 6499 «Інші доходи»

Кредит 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання».

395. Складський облік матеріалів на складах ведуть в:

1. + картках складського обліку,

2. актах приймання-передачі,

3. Книгах обліку готівки операційної каси та інших цінностей банку,

4. Касовому журналі.

396. Запаси товарно- матеріальних цінностей банку поділяються на:

1. основні та оборотні засоби,

2. основні засоби та нематеріальні активи,

3. оборотні засоби та нематеріальні активи,

4. + товарно-матеріальні цінності та МШП.

397. На якому рахунку відображують первісну вартість придбаних МШП:

1. 4400 «Основні засоби»,

2. 4300 «Нематеріальні активи»,

3. 7431 «Господарські витрати»,

4.+ 3400 «Запаси матеріальних цінностей на складі».

398. На якому рахунку відображують первісну вартість інкасаторських сумок:

1. 4400 «Основні засоби»,

2. 4300 «Нематеріальні активи»,

3. 7431 «Господарські витрати»,

4. + 3400 «Запаси матеріальних цінностей на складі».

399. Скласти бухгалтерську проводку по нарахуванню податку на прибуток:

1. Дебет 3620 «Кредиторська заборгованість за податком на прибуток»

Кредит 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»,

2. Дебет 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

Кредит 3620 «Кредиторська заборгованість за податком на прибуток»,

3. + Дебет 7900 «Податок на прибуток»

Кредит 3620 «Кредиторська заборгованість за податком на прибуток»,

4. Дебет 3620 «Кредиторська заборгованість за податком на прибуток»

Кредит 7900 «Податок на прибуток».

400. Встановити зміст проводки:

Дебет 3620 «Кредиторська заборгованість за податком на прибуток»

Кредит 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»:

1. нараховано податок на прибуток,

2. + сплачено банком податок на прибуток,

3. повернено банку податок на прибуток,

4. відстрочені податкові зобов’язання.

401. Амортизація дисконту за наданим кредитом означає:

1. + щомісячне віднесення комісії, сплаченої авансом, на доходи звітних періодів,

2. щомісячне віднесення комісії, сплаченої авансом, на витрати звітних періодів,

3. щомісячне нарахування відсотків,

4. списання заборгованості за кредитом.

 

 

1. Категорія, яка відображає грошові відносини між державою, з одного боку, і підприємствами, організаціями всіх форм власності і фізичними особами - з іншого з приводу створення фонду грошових коштів держави та його використання на розширене відтворення - це:

1. кошторис

2. + бюджет

3. баланс

4. бюджетний розпис

 

2. Згідно з Бюджетним кодексом бюджет – це

1. централізований фонд грошових коштів держави, які перебувають у постійному русі з приводу формування доходів та фінансування видатків

2. обов’язковий документ у вигляді закону, який юридично забезпечує організацію бюджетного процесу і функціонування бюджетної системи

3. + план формування і використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань та функцій, які здійснюються органами державної влади, органами влади АРК та місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду

4. бюджетні установи в особі їх керівників, які отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень

 

3. Державний бюджет України - це:

1. Постанова КМУ, яка регулює нормативи відрахувань по всіх галузях економіки

2. Постанова КМУ, яка визначає джерела доходів та статті видатків на поточний рік

3. проект плану формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань та функцій, що здійснюються органами державної влади

4. +закон, який затверджує повноваження органів державної влади здійснювати виконання Державного бюджету України протягом бюджетного періоду

 

4. Розподільна функція бюджету характеризується тим, що …

1. дозволяє своєчасно і повно оцінити фінансові ресурси, які надходять у розпорядження держави, а також яким чином складаються пропорційно з їх розподілом наскільки ефективно вони використовуються

2. + держава концентрує грошові кошти і використовує їх з метою задоволення загальносуспільних потреб

3. сприяє створенню фінансової бази існування держави

4. здійснює справедливий і неупереджений розподіл державних коштів між суб’єктами господарювання з метою стимулювання їх економічної активності

 

5. Контрольна функція бюджету характеризується тим, що …

1. держава концентрує грошові кошти і використовує їх з метою задоволення загальносуспільних потреб

2. + дозволяє своєчасно і повно оцінити фінансові ресурси, які надходять у розпорядження держави, а також яким чином складаються пропорційно з їх розподілом наскільки ефективно вони використовуються

3. сприяє створенню фінансової бази існування держави

4. здійснює справедливий і неупереджений розподіл державних коштів між суб’єктами господарювання з метою стимулювання їх економічної активності

 

6. Функція забезпечення існування держави характеризується тим, що …

1. держава концентрує грошові кошти і використовує їх з метою задоволення загальносуспільних потреб

2. дозволяє своєчасно і повно оцінити фінансові ресурси, які надходять у розпорядження держави, а також яким чином складаються пропорційно з їх розподілом наскільки ефективно вони використовуються

3. + сприяє створенню фінансової бази існування держави


Поделиться с друзьями:

mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2023 год. (0.06 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал