Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Reporting


- Reporting je činnost spojená s doatazováním se do datbází pomocí standardních rozhraní těchto dtabází (např. SQL příkazů v rámci relačních databází)

- V rámci reportingu lze identifikovat:

- Standardní reporting, kdy jsou v určitých časových periodách spouštěny předpřipravené dotazy

- Ad hoc reporting, kdy jsou na databáze (většinou) jednorázově formulovány specifické dotazy, explicitně vytvořené uživatelem

 

 

3. Informační systémy

Rozdělení IS:

MIS – Manažerské IS

DSS – Systémy pro podporu rozhodování

EIS – Informační systém pro podporu řízení

TPS – Transakční řídící systém

OAS – Ofiice automation system

 

MIS

- Jedná se o systémy zajišťující dostatek informací

- Přesné, filtrované, včasné, pro správného rpacovníka

- Týkají se tří oblastí – Lidé, technologie, informace

- Zabývají se procesy a jejich oraganizací v daném subjektu

- Součásti MIS:

- ERP – Enterprise resource planning

- EPM – Enterprise preformance management

- SCM – Supply chain management

- CRM – Customer relatinship management

- DSS – Decission support system

- PMA – People management application

- KMS – Knowledge management system

- AI

- Artificial intelligence

- Umělá inteligence

- Součástí expertních systémů

- Rozhodování na základě zkušeností

- Neuronové sítě

- Učící se algoritmy

 

MIS zajišťují

- Podpora komplexního rozhodování vedení organizace

- Podklady pro tvorbu dlouhodobých plánů

- Analyzují dlouhodobé plánování na základě kritických oblastí

- Zaměřují se na podstatu fungování firmy (Proč se tak dějě)

- Near-real-time analýzy

 

Postupový vývoj

- Mainframe -> PC -> Client/server -> Enterprise Computing -> Cloud Computing (v podstatě návrat k Mainframe) 

Přínosy MIS

- Analýza výkonu a funkčnosti jednotlivých složek organizace

- Přehledné a ucelené podpory pro rozhodování a plánování

- Zpětná vazba na zákazníka a klienty

- Dnes nezbytnost

 

Vývoj MIS

- Klíčové jsou informace

- Pro konkrétního pracovníka

- Filtrované od balastu

- Kompletované

- Systémová analýza

- Systémový návrh

- Programování

- Testování

- Převod předchozího systému

- Údržba a testování

 

DSS

- Decission support system

- Druh informačního systému – Podpora rozhodování

- Zpracovává data z: Managementu, Vnitrpodnikových procesů, Plánování

- Výstuúy se mohou v závislosti na aktuální situaci výrazně měnit – doporučení z předchozího dne může být vyvráceno

- Systém je založen na interaktivním srovnávání podkladů

- Soustřeďuje data z různých zdrojů

- Data

- Dokumenty

- Personální informace

- Obchodní modely- Informace z vnějšího prostředí

Výstup DSS

- Prezentace dat v pohodě – Grafu, Datové tabulky, Datové kostky (OLAP výstup), Srovnání dvou časových period s různými vstupy, Předpoklady prodejů či jiných výstupů

- Snadná možnost změn a sledování jejich vlivu

 mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2021 год. (0.011 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал