Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Implementace ERP


- Vhodné pro ,,zdravou” firmu

- Neodstraní vnitřní slabiny

- Špatně nastavené procesy

- Problémy s prodejem

- Zavádění ERP

- Implementace

- Není to jednoduchý a levný proces

- Zapojení klíčových zaměstnanců

 

Průběh ERP

- Analýza stavu firmy

- Definice procesů

- Pohovory se zaměstnanci

- Tvorba modelu

- Testování a změny

- Zkušební provoz

- Ladění

- Ostrý provoz a údržba

 

Teoretické přínosy ERP

- Efektivní podnikové procesy

- Centralizace dat

- Optimalizace datové struktury

- Optimalizace toku dokumentů

- Zvýšení bezpečnosti

- Komplexní výstupy pro management

- Účetnictví optimalizované a kompatibilní se zahraničím

 

BPM

- Business Performance Management

- Soubor několika systémů – řízení, analýza,výkonové měření

- Sledování a plánování cílů

- Komplexní přehled o celé oraganizaci

 

Hlavní aktivity

- Stanovení cílů

- Měření výkonosti – Specifikace potřebných dat, Ověřování vůči stanoveným cílům

- Úpravy aktivit – Směřování ke stanoveným cílům, Operativní řízení, Dle aktuálních dat

- Vše probíhá současně

 

Charakteristika BPM

- Složeno z mnoha nástrojů

- Každý systémový integrátor spolupracuje s jinými dodavateli

- Neexistuje jednotný systém jako celek

- BPM je stavěno dle potřeb zákazníka

 

Klíčové prvky

- Sběr dat

- Analýza

- Odhalení vzorců chování

- Stanovení výzkumu dat

- Pochopení kombinací

- Odpověď na dané otázky

 

Akvizice BPM

- Krátko-, středně-, dlouhodobé cíle

- Sběr dat z jednotlivých kanálů

- Analýza rizik

- Příjemce benefitu- Metriky

- Přesnost, spolehlivost, správnost

 

EPM

- Enterprise Performance Management

- Obvyklá součást BPM

- Týká se všech součástí organizace

- Strategické cíle

- Plánování a předpovědi

- Peněžní toky a řízení

- Zásobování

 

SCM

- Supply chain management

- Správa toku surovin, součástí, dílů, zboží, …

- Přehled od prvotního dodavatele surového materiálu

- Až po finálního prodejce

- Umožňuje okamžitě reagovat na problémy v kterémkoliv stupni pohybu vstupů a výstupů

- Správa skladu – in/out

- Koordinace dodavatelů – dle nejslabšího článku

- Optimální řízení dodavatelské sítě

- Podpora uživatelů

- Tři úrovně – Strategická, Taktická, Operační

 

CRM

- Customer relationship management

- Řízení vztahu se zákazníky, klienty a resellery

- Cílem je spokojený klient, vydělávající obchodní partner, možnost vyhodnocení

 

Výhody CRM

- Kvalita a efektivnost

- Snížení nákladů- Odhalení slabých míst

- Udržení zákazníků

- Rychlejší reakce na změny

 

Překažky CRM

- Náročnost a komplexita

- Vysoké nároky na spolehlivost

- Udržení jména společnosti

- Bezpečnost

 mylektsii.su - Мои Лекции - 2015-2021 год. (0.028 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал